<<< Atpakaļ

Dome piešķir finansējumu Alūksnes slimnīcai30.03.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


29. martā notika Alūksnes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par galvojuma saistību izpildi un finansējuma piešķiršanu SIA “Alūksnes slimnīca”.

Finansējums piešķirts, lai SIA “Alūksnes slimnīca” varētu segt Valsts kases aizdevumu, kas 2012. gadā ņemts ERAF projekta “Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību" realizācijai.

Šāda situācija izveidojusies, jo slimnīcai piešķirtās valsts apmaksātās kvotas pacientu hospitalizācijai ir krietni mazākas nekā pacientu pieprasījums pēc attiecīgā pakalpojuma. Šāda situācija Alūksnes slimnīcā veidojas gadu no gada, jo slimnīca spiesta ārstēt ne vien pacientus no Alūksnes un Apes novadiem, kam kvotu skaits būtu optimāls, bet arī no citiem tuvējiem novadiem.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv