<<< Atpakaļ

 

Jauniešiem, kuri ieinteresēti Alūksnes novada attīstībā!


02.11.2017.

 

Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajai padomei (JKP) tiek veidots jauns dalībnieku sastāvs, informē padomes priekšsēdētājs Rihards Lācis. Dalībai tajā aicina pieteikties cilvēkus vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kuri vēlas uzlabot novada jauniešu dzīves kvalitāti un saredz Alūksnes novada attīstību kādā ciematā, pagastā vai novadā kopumā.

 Vēlmi iesaistīties JKP darbībā var izteikt, piesakoties elektroniski, aizpildot pieteikumu abjc.lv mājaslapā līdz 2017. gada 6. novembrim.

Alūksnes novada pašvaldība jau 2011. gadā izveidoja Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvo padomi, lai veicinātu sadarbību starp novada jauniešiem un vietējo pašvaldību. Kā nozīmīgākos JKP darbus var minēt forumu organizēšanu pagastos. Ar JKP darbības nolikumu var iepazīties abjc.lv mājas lapā sadaļā Dokumenti. JKP sastāvā paredzētas divpadsmit dalībnieku vietas, t.sk. četri pārstāvji no pašvaldības iestādēm.

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par JKP līdzšinējo darbu un veicamajām prioritātēm, tiek organizēta informatīva sanāksme par JKP darbu 2017. gada 2. novembrī 16.00-17.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, 2. stāvā, Dārza ielā 8a, Alūksnē.

Dalībnieku atlase notiks 2017. gada 9. novembrī pulksten 16.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, kur katrs dalībnieks tiks aicināts prezentēt 5 minūtēs kādu ideju dzīves kvalitātes uzlabošanai Alūksnes novada ciemā, pagastā vai pilsētā.

Dalība Jauniešu konsultatīvajā padomē ir lieliska iespēja iesaistīties Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam Jaunatnes sadaļas izstrādē, lai tā būtu kvalitatīva un balstīta uz aktuālām jauniešu vajadzībām, skatoties nākotnē.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv