<<< Atpakaļ

 

Kolberģa tautas nama kolektīvi sāk sezonu


02.11.2017.

Esēnija Lielbārde,
Kolberģa tautas nama vadītāja


Bērnu mūsdienu deju kolektīvs Kolberģa tautas namā darbu sāka 2016. gada oktobrī

Tāpat kā rudens ar savu krāšņumu ienāk mūsos ik gadu, tāpat arī pagasta dzīvē ir parādījušās jaunas krāsas.

 Oktobris Kolberģa tautas namā ir bijis notikumiem bagāts, bet ne mazāk bagāts solās būt novembris. Rudens mēnesi ieskandināja māsas Legzdiņas ar savu saulaino koncertu. Savukārt Alūksnes invalīdu biedrība ar savu aizrautību un apņēmību bija sarīkojuši galda spēļu turnīru, kas ir tikai viena no viņu aizrautībām. Netika aizmirsta arī pati jaunākā paaudze, kas varēja jautroties kopā ar izrādes “Buratino piedzīvojumu” varoņiem.

Sākoties jaunajai pašdarbnieku sezonai, Kolberģa tautas namā aktīvi uzsākuši savu darbību astoņi amatierkolektīvi un divas interešu grupas. Tiek aicināti jauni dalībnieki, kas vēlētos darboties kādā no šiem kolektīviem.

Amatierkolektīvi aktīvi jau gatavo dejas un dziesmas, lai varētu priecēt ikvienu 17. novembrī 19.00 valsts svētku koncertā “Mēs savai Latvijai tik dažādi”, pēc tam uz lustīgu dancošanu aicinās grupa “Putukvass”.
Tautas deju kolektīvi “Kolberģis” un “Beja”, kā arī jauktais koris “Ezerlāse” aktīvi sākuši gatavoties skatēm, tiek šūti jauni tērpi, vadītāji apmeklē dažādus seminārus, lai varētu piedalīties XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Paredzēta pirmā tikšanās ar senioriem, lai dalītos savās vēlmēs un interesēs kopā būšanai.
Mana vēlme ir sadarboties arī ar citām pašvaldības iestādēm, lai kopīgi varētu veicināt cilvēku saliedētību, kopā sanākšanu, darbošanos, kā arī piedāvāt dažādām paaudzēm ko aizrautīgu, kas veicinātu lielāku iesaistīšanos kultūras dzīvē.

Visiem novēlu krāsu emocijām bagātu, enerģijas un oriģinālu ideju pilnu sezonu!

 Deju kolektīva “Kolberģis” nodarbības notiks otrdienās un piektdienās 20.00 – 22.00. Kolektīva vadītājs Armands Augstkalns.

Jauktā kora “Ezerlāse” mēģinājumi notiks pirmdienās 18.00-21.00. Kora diriģenta Ingrīda Pilskalne.
Bērnu mūsdienu deju grupas “Drupačiņas” mēģinājumi notiks otrdienās 17.30-18.30. Kolektīva vadītāja Esēnija Lielbārde.

Kolberģa amatierteātra nodarbības notiks otrdienās 18.30-20.00. Kolektīva vadītāja Monika Upeniece.
Austrumu deju grupas “Džalila” mēģinājumi būs ceturtdienās un svētdienās 17.00-19.00. Kolektīva vadītāja Lauma Beļenkova.

Aerobikas nodarbības notiks trešdienās 18.00-19.00. To vadītāja Ligita Belova.
Senioru interešu grupas tikšanās notiks 1 reizi mēnesī. Tās vadīs Esēnija Lielbārde.
Deju kolektīva “Beja” mēģinājumi būs otrdienās 19.30-21.00. Kolektīva vadītāja Ināra Orbidāne.
Bejas amatierteātris mēģinājumos tiksies trešdienās 19.00-21.00. Kolektīva vadītājs Arnis Ezeriņš.
Bērnu ansamblis mēģinās pirmdienās 11.00-12.00. Tā vadītājs Zigmārs Krūmiņš.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv