<<< Atpakaļ

 

Diskutēja par mazo tirgu nozīmi Eiropas ekonomikā


02.11.2017. 

11. - 16. oktobrī Itālijā, Akvaviva della Fonti pašvaldībā notika Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Small Markets at the Heart of EU Economy” (“Mazie tirgi Eiropas Savienības ekonomikas sirdī”) pasākums, kurā piedalījās arī Latvijas delegācija. Tās sastāvā uzaicināts piedalīties bija arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķis ir dot iespēju satikties dažādu valstu politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un nozaru speciālistiem, veidot kopīgus projektus un īstenot tos.

 Projekta vadošais partneris ir Melliehas pašvaldība Maltā, un projekta partneri ir Latvijas Pašvaldību savienība, Kudžir pašvaldība Rumānijā, Suvalki pašvaldība Polijā, Kasalborgone un Akvaviva della Fonti pašvaldības Itālijā, kā arī Amatas, Vecpiebalgas un Pārgaujas novadu pašvaldības. Alūksnes novada pašvaldība šajā projektā ir pieaicināts dalībnieks, tādēļ tai nav iespējas projekta aktivitātēs iesaistīt nevalstisko organizāciju, uzņēmēju vai citus kopienas pārstāvjus.

 Itālijā notika ceturtais projekta pasākums, kurā satikās lēmumu pieņēmēji, uzņēmēji, vietējie iedzīvotāji, jaunieši un kultūras jomas pārstāvji un kopīgi diskutēja par to, kā mazajiem vietēja mēroga tirgiem kļūt par stipriem spēlētājiem Eiropas Savienības lielajā tirgū.

 Informācija no Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapas www.lps.lv.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv