<<< Atpakaļ

 

Pagastu pārvaldes informē par satiksmes ierobežojumiem


06.11.2017.Annas pagasta pārvalde informē, ka ar 06.11.2017. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļa Anna – Teikas. Pa autoceļu aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3,5 tonnas.


Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka no 04.12.2017. tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Kalncempju pagastā  transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas:  Cempji -  Malaci un Ate - Augstie kalni - Niedras. Bez ierobežojuma atļauts pārvietoties: valsts speciālās nozīmes un operatīvajām  automašīnām,  piena vākšanas cisternām, autoveikaliem. Satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc nelabvēlīgo klimatisko apstākļu un ceļu rūguma perioda izbeigšanās.

Ar 23.11.2017. Alūksnes novada Zeltiņu pagastā pa autoceļu Rožukalns-Ziemeļi aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas. Bez ierobežojuma atļauts pārvietoties: Valsts speciālās nozīmes un operatīvajām automašīnām; svaigpiena cisternām; SIA “Sorma” tehnikai autoceļa remontdarbu veikšanai.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv