<<< Atpakaļ

 

Pabeigta Industriālās ēkas būvniecība


13.11.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 

Noslēgušies būvniecības darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros, kuru laikā Rūpniecības ielā 1A tika izbūvēta industriālā teritorija ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku, kā arī veikta Rūpniecības un Ganību ielu pārbūve.

Ekspluatācijā nodota jaunuzceltā industriālā teritorija ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, kuru turpmākai izmantošanai uzņēmējiem plānots nodot rīkojot izsoli. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2. Ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpas 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā. 
Alūksnes novada pašvaldība projektu īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, tajā skaitā ERAF finansējums - 1,83 miljoni eiro.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv