<<< Atpakaļ

 

TehnoBuss 18.-20.10.2017.


21.11.2017.

Pedagogi karjeras konsultanti Dace Alksne, Lolita Vanaga, Ināra Orbidāne

2017. gada 18.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas, Ziemeru pamatskolas, Strautiņu pamatskolas, Malienas pamatskolas, Bejas pamatskolas un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēni piedalījās izzinošās nodarbībās, kuras notika mobilo demonstrāciju laboratorijā "TehnoBuss". 19.oktobrī šīs nodarbības apmeklēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni un 20.oktobrī šāda iespēja bija Liepnas vidusskolas, Liepnas internātpamatskolas, Pededzes pamatskolas un arī vēl Malienas pamatskolas skolēniem. Kopā Tehnobusā aktivitātēs piedalījās 344 Alūksnes novada skolēni. Pasākuma mērķis bija attraktīvā un interaktīvā veidā veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes, elektronikas specialitātēm, skolēniem ieklausīties speciālistu stāstījumā par darba pieredzi mašīnbūves nozarē un karjeras iespējām šajā nozarē un praktiski iepazīties ar iekārtu darbu, lai pārbaudītu savu interesi par karjeras iespējām piedāvātajās specialitātēs.


 Skolēni aktīvi un radoši iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs – salikt pneimatikas shēmu, ar lielu interesi vēroja kā darbojas 3D printeris un ieklausījās stāstījumā par CNC metāla apstrādes darba galdiem (frēzi un virpu). Vēroja „Sumo” robotu darbībā, kurš ar sensoriem mēģināja ieraudzīt pretinieku, izvairīties un īstajā brīdī ar savu dzinēju un magnētu spēku izgrūst pretinieku no ringa. Vecāko klašu skolēni aktīvi darbojās metināšanas izmēģinājuma stendā. Jaunāko klašu skolēni ar lielu interesi līdzdarbojās zobratu mehānikas un dinamo stendā, pilnveidojot savas zināšanas sadarbojoties individuāli, pārī un grupā. Nodarbībām paredzētais laiks aizritēja nemanot, laboratorijā redzētais un izmēģinātais palīdzes pilnvērtīgāk apgūt dabaszinības jomu priekšmetus.
Vecāko klašu skolēni kopā ar nodarbību vadītājiem noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas inženierzinātņu profesiju izvēlē, kā tās attīstīt un pilnveidot ikdienas mācību un ārpusstundu nodarbībās, kurp doties apgūt izvēlēto profesiju.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv