<<< Atpakaļ

 

Sevis izzināšana, saprašana un sajušana 10.11.2017.


21.11.2017.

Liepnas vidusskolas skolotāja Jana Kalēja


10. novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu raitākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Tikšanās notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Rakstniece pastāstīja, kā top grāmata. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.

L.Pastore ir sarakstījusi Mākslas detektīvu sēriju. Šajās grāmatās galvenie varoņi ir Teo un Poga, viņu piedzīvojumus var apskaust jebkurš mākslas mīļotājs, jo bērni mistiskā veidā nonāk otrpus gleznām. Šajā sērijā ir tapušas grāmatas “ Pazudušais pērtiķis”, ‘”Neredzamais cilvēks”, “ Svešinieka atnākšana”, “Operācija “Maska””, “Pēdējais ķēniņš”. Autore pastāstīja, ka šīs grāmatas ilustrējusi Elīna Brasliņa. Māksliniece uz pasauli raugās caur “dažādām brillēm”, tieši tāpēc viņas ilustrētās grāmatas ir tik kolorītas.

Un tad sekoja mākslas detektīvspēle “Klasikas medībās”! Jaunie detektīvi meklēja paslēptās atbildes mākslas darbos. Bija jāveic astoņi noslēpumaini uzdevumi un jāuzmin parole. Visatjautīgākās jaunās detektīves nāk no Liepnas vidusskolas – Enija un Marta Bordānes, meitenes šo uzdevumu veica visātrāk.
Pēc detektīvspēles skolēni uzdeva daudz un dažādus jautājumus grāmatu autorei. Vai bija viegli izdomāt detektīvspēli? Izrādās – nebija viegli. No cik gadiem L. Pastore raksta grāmatas? Autore pastāstīja, ka raksta jau no astoņu gadu vecuma, vispirms rakstījusi parastās burtnīcās. Vai Mākslas detektīviem būs turpinājums? Mākslas detektīviem būs turpinājums. Šie ir tikai daži uzdotie jautājumi.

Pasākuma noslēgumā pedagogs karjeras konsultants Ināra Orbidāne vēlreiz akcentēja, kādu profesiju pārstāvji piedalās grāmatas izdošanā.

Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, pasākumu “Sevis izzināšana, saprašana un sajušana” apmeklēja 66 skolēni, viņiem bija iespēja apjaust savas stiprās puses, izvirzīt mērķus un attīstīt jaunrades prasmes.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv