<<< Atpakaļ

 

Lielāka maksa par atkritumiem nodokļa pieauguma dēļ


29.11.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


 Lai veicinātu iedzīvotāju vidū atkritumu šķirošanas paradumu, valsts Dabas resursu nodokļa likumā ir noteikusi, ka turpmākajos gados pieaugs dabas resursu nodokļa likme, kas tiek piemērota par atkritumu poligonos noglabāto nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu. Līdz ar to periodiski pašvaldībām būs jāpārskata maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmērs.

 Alūksnes novada dome vienu šādu lēmumu pieņēma jau šī gada 27. jūlijā, jo no 1. augusta līdz 31. decembrim likme pieauga līdz 25 eiro par tonnu. Nākamajā gadā likme saskaņā ar likumu būs jau 35 eiro par tonnu, tādēļ arī 23. novembra sēdē Alūksnes novada domei bija jāpieņem lēmums par jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Savukārt 2019. gadā dabas resursu nodokļa likme pieaugs līdz 43 eiro par tonnu, bet no 2020. gada tā būs jau 50 eiro par tonnu. Līdz ar to maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pieaugums gaidāms arī turpmākajos gados.

 Nodokļa likmes pieaugums ietekmē nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas atkritumu poligonā “AP KAUDZĪTES” Litenē. Ņemot vērā nodokļa likmes pieaugumu, SIA “AP KAUDZĪTES” aprēķinātais maksājums par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā (ieskaitot dabas resursu nodokli, bet neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) ir: 50,52 EUR līdz šī gada 31. decembrim, 55,52 EUR no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, 59,52 EUR no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un 63,02 EUR no 2020. gada 1. janvāra.
Tā kā no nākamā gada 1. janvāra tarifs par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “AP KAUDZĪTES” palielināsies par 5 EUR kubikmetrā, atkritumu apsaimniekotājs SIA “Pilsētvides serviss” veicis aprēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pieaugumu un lūdza pašvaldību pieņemt tās kompetencē esošu lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
Līdz ar to dome pieņēma lēmumu noteikt jaunu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā - 13,83 EUR (bez PVN) par 1m3. Lēmums stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv