<<< Atpakaļ

 

Atkritumu apsaimniekošana daudzdzīvokļu mājās


29.11.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālisteSIA “Alūksnes nami” un SIA “Pilsētvides serviss” novembrī tikās ar daudzdzīvokļu māju pārstāvjiem Alūksnē, lai informētu par turpmāko kārtību atkritumu apsaimniekošanā daudzdzīvokļu mājās.

 - Izvērtējot iepirkuma par atkritumu apsaimniekošanu novadā dokumentus, esam secinājuši, ka līgums, kas tiek slēgts starp atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss” un klientu, ir vērsts uz atkritumu radītāju. SIA “Alūksnes nami” nav atkritumu radītājs, bet starpnieks. Līgumos, kas mums ir noslēgti ar mājām, noteikts, ka mums ir tiesības slēgt šādus līgumus, bet ir tiesības arī neslēgt. Līdz ar to, izvērtējot situāciju, turpmāk līgumi par atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās būs jāslēdz individuāli katram un katrs būs atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Taču daudzdzīvokļu māju īpašniekiem šobrīd nevajag satraukties – pašlaik būs pārejas periods, kas var ilgt līdz pat sešiem mēnešiem. Šai laikā ar katru māju vienosimies par to, vai tiks organizēta informatīva mājas sapulce vai ar aptaujas palīdzību mājas dzīvokļu īpašnieki izlems, kā slēgs līgumus – darīs to katrs individuāli, elektroniski vai ar mūsu palīdzību. Šobrīd atkritumu izvešanā nekas nemainās – esam nodevuši visus līdzšinējos atkritumu izvešanas grafikus jaunajam apsaimniekotājam, - skaidro SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts.
Viņš norāda, ka SIA “Alūksnes nami” plāno slēgt līgumu ar SIA “Pilsētvides serviss” par atkritumu apsaimniekošanas procesa administrēšanu – uzskaiti, norēķiniem un rēķina izrakstīšanu katram klientam, ko iedzīvotāji saņems kopā ar “Alūksnes namu” rēķinu. Tas būs papildu rēķins un samaksa būs jāveic “Pilsētvides servisam”.
- Abiem uzņēmumiem šis ir racionāls process, savukārt iedzīvotājs kā atkritumu radītājs uzņemas atbildību rīkoties atbilstoši noteikumiem un arī norēķināties, citādi šobrīd “Alūksnes nami” ir gala stacija, kur uzkrājas visi iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem, - norāda A. Musts.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv