<<< Atpakaļ

 

Apstiprina maksas pakalpojumu cenrādi


29.11.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Alūksnes novada domes 23. novembra sēdē apstiprināja Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums stāsies spēkā šī gada 1. decembrī un no šīs dienas spēku zaudēs domes 2013. gada 26. septembra lēmums, kas līdz šim noteica nomas maksas.
Aprēķinot nomas maksas, ņemts vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējais normatīvais akts “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”.

Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu
telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojums - noma

Vienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN likme normatīvajā aktā noteiktajā apmērā

Annas kultūras nams

 

 

 

Lielā zāle

1 stunda

5,26

piemēro

Mazā zāle

1 stunda

2,49

piemēro

Alsviķu pagasta kultūras nams

 

 

Lielā zāle

1 stunda

5,38

piemēro

Mazā zāle

1 stunda

2,44

piemēro

Aktiertelpa

1 stunda

0,56

piemēro

Jaunannas tautas nams

 

 

 

Lielā zāle

1 stunda

4,95

piemēro

Mazā zāle

1 stunda

2,50

piemēro

Jaunlaicenes tautas nams

 

 

 

Lielā zāle

1 stunda

4,77

piemēro

Kolberģa tautas nams

 

 

 

Zāle

1 stunda

6,44

piemēro

Liepnas tautas nams

 

 

 

Zāle

1 stunda

4,21

piemēro

Malienas tautas nams

 

 

 

Zāle

1 stunda

4,69

piemēro

Foajē - mēģinājumu zāle

1 stunda

1,07

piemēro

Mālupes saieta nams

 

 

 

Zāle

1 stunda

5,61

piemēro

Mārkalnes pagasta tautas nams

 

 

Zāle

1 stunda

4,07

piemēro

Māriņkalna tautas nams

 

 

 

Lielā un mazā zāle

1 stunda

4,59

piemēro

Lielā zāle

1 stunda

3,02

piemēro

Mazā zāle

1 stunda

1,82

piemēro

Pededzes tautas nams

 

 

 

Lielā zāle

1 stunda

5,07

piemēro

Mazā zāle

1 stunda

3,11

piemēro

Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs “Dailes”

 

Zāle

1 stunda

10,85

piemēro

Pulciņu telpa

1 stunda

3,85

piemēro

Veclaicenes tautas nams

 

 

 

Zāle

1 stunda

7,38

piemēro

Zeltiņu tautas nams

 

 

 

Zāle

1 stunda

6,36

piemēro


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv