<<< Atpakaļ

 

Aicina noslēgt līgumu ar jaunu atkritumu apsaimniekotāju


02.10.2017.

Anita Kušnire,
SIA "Pilsētvides serviss" biroja vadītāja

Saskaņā ar līgumu, ko Alūksnes novada pašvaldība noslēdza ar SIA “Pilsētvides serviss”, tuvāko divu mēnešu laikā notiks pāreja no līdzšinējā atkritumu apsaimniekotāja SIA “Rūpe” uz jauno apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss”. Ar SIA “Rūpe” noslēgtie līgumi klientiem ir spēkā līdz 12. novembrim, bet jaunais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju katram klientam jānoslēdz no šī gada 2. oktobra līdz 10. novembrim.

 Lai atvieglotu šo procesu novada iedzīvotājiem, līgumi par atkritumu apsaimniekošanu tiek izplatīti oktobrī vienlaikus ar pašvaldības laikrakstu. Turklāt no 5. oktobra Alūksnē, Rūpniecības ielā 8F, darbu uzsāks SIA "Pilsētvides serviss" klientu apkalpošanas centrs, kurā varēs noslēgt līgumu klātienē. Tikmēr kompānijas pārstāvji paši dosies uz novada pagastiem un palīdzēs iedzīvotājiem noslēgt līgumus. Iedzīvotājiem ir iespēja noslēgt līgumus arī elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu un līguma formu www.pilsetvide.lv sadaļā “Alūksnes novads”. Parakstītus abus līguma eksemplārus un anketu jānogādā līgumu slēgšanas vietās (skatīt tabulā) vai jānosūta pa pastu uz adresi: SIA “Pilsētvides serviss” Brīvības ielā 87c, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV – 4401.

 Klienti, kuri īrēja atkritumu konteinerus, to varēs turpināt darīt. Arī jaunajiem klientiem būs iespēja īrēt standarta izmēra konteinerus – 0,12 m3, 0,24 m3, 0,66 m3 un 1,1 m3. Nestandarta konteineri, kuri jau ir iedzīvotāju īpašumā, netiks aizvietoti, uzņēmums tos turpinās apkalpot, taču jauni tāda veida konteineri turpmāk netiks piedāvāti.

 SIA "Pilsētvides serviss" Alūksnē izveidos arī iedzīvotājiem ērtu un pieejamu atkritumu šķirošanas infrastruktūru, izbūvējot atkritumu šķirošanas laukumu. Turklāt uzņēmums plāno īstenot vides izglītības pasākumus un rīkot dažāda veida akcijas un konkursus, kas vienlaikus izglītos un motivēs sabiedrību pievērsties atkritumu šķirošanai, lai saudzētu apkārtējo vidi.

 Saskaņā ar noslēgto līgumu, tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 16,01 EUR (ar PVN 21%).

SIA “Pilsētvides serviss” klientu pieņemšanas laiki līgumu slēgšanai

 

Vieta

Laiks

Alūksne

Sākot no 10. oktobra – SIA “Pilsētvides serviss” Klientu centrā: Rūpniecības iela 8F, Alūksne

Katru darba dienu
13.00-16.00

Alsviķu pagasts

Pagasta pārvalde, 2. stāvā, “Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts

13.10.2017., 9.00-13.00

Annas pagasts

Pagasta pārvalde, “Smiltis”, Anna, Annas pagasts

13.10.2017., 14.00-15.30

Ilzenes pagasts

Ilzenes bibliotēka, “Zinīši”, Ilzenes pagasts

12.10.2017., 9.00-10.30

Jaunalūksnes pagasts

Bejas bibliotēka, Beja, Jaunalūksnes pagasts
Kolberģa tautas nams, “Dālderi”, Jaunalūksnes pagasts

11.10.2017., 9.00-12.00
11.10.2017., 13.00-14.30

Jaunannas pagasts

Pagasta pārvalde, “Liepzari”, Jaunannas pagasts

16.10.2017., 9.00-11.00

Jaunlaicenes pagasts

Pagasta pārvalde, “Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts

18.10.2017., 13.00-15.00

Kalncempju pagasts

Pagasta pārvalde, “Cempji 2”, Kalncempju pagasts

12.10.2017., 14.00-15.00

Liepnas pagasts

Pagasta pārvalde, Liepnas pagasts

10.10.2017., 9.00-11.00

Malienas pagasts

Tautas nama zāle, Malienas pagasts

16.10.2017., 12.00-13.30

Mālupes pagasts

Mālupes saieta nams, Mālupes pagasts

16.10.2017., 14.00-15.00

Mārkalnes pagasts

Tautas nams, Mārkalnes pagasts

17.10.2017., 9.30-12.00

Pededzes pagasts

Tautas nams, Pededzes pagasts

10.10.2017.,13.00-15.00

Veclaicenes pagasts

Pagasta pārvalde, “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts

18.10.2017., 10.00-12.00

Zeltiņu pagasts

Pagasta pārvalde, “Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts

12.10.2017., 11.00-13.00

Ziemera pagasts

Pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts

17.10.2017., 13.00-15.00

 Sekojiet informācijai www.pilsetvide.lv sadaļā “Alūksnes novads” un pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv