<<< Atpakaļ

 

Alūksnes novada pašvaldība izsludina tirgus izpētes pakalpojumiem projektos
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” un “Vidzeme iekļauj”


13.10.2017.

 

 

Image result for vidzeme iekļaujImage result for vidzeme iekļauj 
Alūksnes novada pašvaldība
projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj” ietvaros
veic šādu tirgus izpēti:

 Tirgus izpētes priekšmets

Individuālu fizioterapiju nodarbību nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Maksimālais bērnu skaits, kuriem nepieciešamas fizioterapijas nodarbības

29

Maksimālais nodarbību skaits katram bērnam

10

Prasības speciālistam

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēts fizioterapeits.
Nodarbībās jābūt iespējai saņemt ārstniecisko vingrošanu un masāžu.

Pakalpojuma sniegšanas laiks

Sākot ar 2017. gada novembri līdz līguma pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 29.06.2018.

Kas jāietver piedāvājuma cenā?

1 nodarbības izmaksas.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu.

Iesniedzamie dokumenti

 • Dzīves un darba pieredzes apraksts (CV);
 • Izglītību vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Finanšu piedāvājums.

 

Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

 • Atbilst visām pasūtītāja prasībām;
 • Zemākā cena.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 20.oktobra plkst. 14:00 projektu vadītājai Kristīnei Lācei uz e-pastu kristine.lace@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes novada pašvaldībā, 109.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē.
Kontaktpersona:
Kristīne Lāce, tel.64322979, kristine.lace@aluksne.lv

 


ESF Projekts: “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”,
Nr. 9.2.4.2/16/I/005

Izsludināta pieteikšanās
nometnes “Veiksme Tevī” organizēšanai

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, iedrošināt skolēnus runāt par savām problēmām, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, attīstīt spēju risināt konfliktus, patstāvīgi spriest un pieņemt lēmumus.

Laiks

2017. gada oktobris/novembris/decembris

Vieta

Alūksnes novada teritorija

Ilgums

5 diennaktis

Dalībnieku skaits, mērķa grupa

Vismaz 20 dalībnieki vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem

Nometnes saturs

Veselības veicināšanas aktivitātes obligāti iekļaujot aktivitātes ar fiziskās un garīgās veselības veicināšanu. Tēmas, uzdevumus, aktivitātes pielāgot attiecīgajam vecumposmam.

Speciālisti

1) Nometņu vadītājs ar derīgu apliecību;
2) Speciālisti ar atbilstošu izglītību un pieredzi, kas var vadīt nodarbības/aktivitātes kas saistās ar fiziskām aktivitātēm, tēmas par mūsdienu atkarībām, to mazināšanu, veselīgu uzturu (piemēram, fizioterapeiti, sporta treneri, uztura speciālisti, psihologi u.c.).
3) Citi speciālisti ar atbilstošu pieredzi un nepieciešamības gadījumā izglītību, kas nepieciešama nometnes programmas īstenošanai, konkrēto tēmu un nometņu aktivitāšu īstenošanai.
Speciālisti var tikt piesaistīti uz konkrētām aktivitātēm, pasākumiem.
Piesaistītajiem speciālistiem nepieciešama iepriekšējā pieredze darbā ar bērniem, piemēram, nometņu, aktivitāšu, nodarbību u.c. vadīšanā.

Kas jāietver piedāvājuma cenā?

Visas izmaksas, kas saistītas ar nometņu organizēšanu – dzīvošana, ēdināšana, transports, atlīdzība speciālistiem, inventāra noma, apdrošināšanas utt.

Pretendents iesniedz nometnes dienu plānojuma projektu, apraksta plānotās aktivitātes, iesaistītos speciālistus (pievieno CV).

 • Pretendents kopā ar nometnes dienu plānojuma projektu iesniedz arī finanšu piedāvājumu – kopējās nometnes izmaksas, kā arī dzīves un darba pieredzes aprakstu (CV).
 • Nometnēs jāietver tādas aktivitātes kā, piemēram, interaktīvas nodarbības, radošās darbnīcas, komandas veidošanas aktivitātes, laivu/ velo izbraucieni, pārgājieni.

Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

 • Nometnes programmas atbilstība vecumposmiem;
 • Nometnes programmas satura daudzveidība;
 • Nometnes programmas saistība ar projekta aktivitātes mērķi;
 • Iesaistīto speciālistu atbilstība prasībām/plānotajām aktivitātēm;
 • Nometnes vadītāju pieredze;
 • Piedāvājuma izmaksas;
 • Pretendenta pieredze neformālās izglītības un āra dzīves aktivitāšu organizēšanā.

Pašvaldībai pieejamais kopējais finansējums nometnes īstenošanai ir 4 000 EUR (ieskaitot PVN). Dalības maksa no dalībniekiem nevar tikt iekļauta piedāvājumā.

Piedāvājumu par nometnes organizēšanu iesniegt līdz 2017.gada 20.oktobra plkst. 14:00 projektu vadītājai Kristīnei Lācei uz e-pastuvai personīgi Alūksnes novada pašvaldībā, 109.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

Kontaktpersona:
Kristīne Lāce, tel.64322979, kristine.lace@aluksne.lv


ESF Projekts: “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”,
Nr. 9.2.4.2/16/I/005

Izsludināta pieteikšanās līderu apmācības
nometnes “Vienaudzis Vienaudzim” organizēšanai

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, veidot kritisko domāšanu par atkarībām, to mazināšanas iespējām.

Laiks

2017. gada oktobris/novembris/decembris

Vieta

Alūksnes novada teritorija

Ilgums

4 diennaktis

Dalībnieku skaits, mērķa grupa

Vismaz 30 dalībnieki vecuma grupā no 14 līdz 16 gadiem

Nometnes saturs

Veselības veicināšanas aktivitātes obligāti iekļaujot aktivitātes ar fiziskās un garīgās veselības veicināšanu, dažādu atkarību mazināšanu, veselīga uztura jautājumiem. Tēmas, uzdevumus, aktivitātes pielāgot attiecīgajam vecumposmam.

Speciālisti

1) Nometņu vadītājs ar derīgu apliecību;
2) Speciālisti ar atbilstošu izglītību un pieredzi, kas var vadīt nodarbības/aktivitātes kas saistās ar fiziskām aktivitātēm, tēmas par mūsdienu atkarībām, to mazināšanu, veselīgu uzturu (piemēram, fizioterapeiti, sporta treneri, uztura speciālisti, psihologi u.c.).
3) Citi speciālisti ar atbilstošu pieredzi un nepieciešamības gadījumā izglītību, kas nepieciešama nometnes programmas īstenošanai, konkrēto tēmu un nometņu aktivitāšu īstenošanai.
Speciālisti var tikt piesaistīti uz konkrētām aktivitātēm, pasākumiem.
Piesaistītajiem speciālistiem nepieciešama iepriekšējā pieredze darbā ar bērniem, piemēram, nometņu, aktivitāšu, nodarbību u.c. vadīšanā.

Kas jāietver piedāvājuma cenā?

Visas izmaksas, kas saistītas ar nometņu organizēšanu – dzīvošana, ēdināšana, transports, atlīdzība speciālistiem, inventāra noma, apdrošināšanas utt.

Pretendents iesniedz nometnes dienu plānojuma projektu, apraksta plānotās aktivitātes, iesaistītos speciālistus (pievieno CV).

 • Pretendents kopā ar nometnes dienu plānojuma projektu iesniedz arī finanšu piedāvājumu – kopējās nometnes izmaksas, kā arī dzīves un darba pieredzes aprakstu (CV).
 • Nometnēs jāietver tādas aktivitātes kā, piemēram, interaktīvas nodarbības, radošās darbnīcas, komandas veidošanas aktivitātes, laivu/ velo izbraucieni, pārgājieni.

Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

 • Nometnes programmas atbilstība vecumposmiem;
 • Nometnes programmas satura daudzveidība;
 • Nometnes programmas saistība ar projekta aktivitātes mērķi;
 • Iesaistīto speciālistu atbilstība prasībām/plānotajām aktivitātēm;
 • Nometnes vadītāju pieredze;
 • Piedāvājuma izmaksas;
 • Pretendenta pieredze neformālās izglītības un āra dzīves aktivitāšu organizēšanā.

Pašvaldībai pieejamais kopējais finansējums nometnes īstenošanai ir 5040,23 EUR (ieskaitot PVN). Dalības maksa no dalībniekiem nevar tikt iekļauta piedāvājumā.

Piedāvājumu par nometnes organizēšanu iesniegt līdz 2017.gada 20.oktobra plkst. 14:00 projektu vadītājai Kristīnei Lācei uz e-pastu kristine.lace@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes novada pašvaldībā, 109.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

Kontaktpersona:
Kristīne Lāce, tel.64322979, kristine.lace@aluksne.lv

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv