<<< Atpakaļ

 

Iedzīvotāji aicināti uz vingrošanas nodarbībām!


05.09.2017.


Sākoties septembrim, Alūksnes novada teritorijā iedzīvotājiem būs pieejamas vairākas veselības uzlabošanas vingrošanas nodarbības:

E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu aktu zālē (3.stāvā)
Nodarbību laiki un veidi:
Pilates
Pirmdienās 18.30-19.30
Ceturtdienās 19.30-20.30
Aerobika, steps
Otrdienās 17.30-18.30
Ceturtdienās 18.30-19.30
Vadītāja Ingūna Dovgāne (t. 26420761)

Vingrošanas nodarbības vecuma grupai no 54 gadiem
Otrdienās 18:30-19:30
Vadītāja Baiba Strodāne (iepriekšēja pieteikšanās līdz 7.septembrim, sūtot SMS ar vārdu, uzvārdu un datumu, no kura nāks uz nodarbībām uz t. 29392676)

Alūksnes novada vidusskolas aktu zālē (3.stāvā)
Jogas nodarbības
Pirmdienās 17.00-19.00 jogas un veselīgas dzīves ziņas nodarbība.
19.00-21.00 hatha joga.
Vadītāja Antra Aizupiete (t. 26486096)

Alūksnes novada Sabiedrības centra zālē (2.stāvā)
Vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti
Trešdienās 17.00-18.00
Vadītāja Baiba Strodāne (iepriekšēja pieteikšanās līdz 7.septembrim, sūtot SMS ar vārdu, uzvārdu un datumu, no kura nāks uz nodarbībām uz t. 29392676)

Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”
Nodarbību laiki un veidi
Zemas intensitātes vingrošana
Trešdienās 19.00-20.00
Svētdienās 18.00-19.00
Vidējas intensitātes vingrošana
Pirmdienās 19.00-20.00
Piektdienās 19.00-20.00
Svētdienās 19.00-20.00
Stepa aerobika
Pirmdienās 20.00-21.00
Trešdienās 20.00-21.00
Piektdienās 20.00-21.00

Vadītāja Inga Ķīse (t. 26137351)

Jaunannas tautas namā
Veselības uzlabošanas vingrošanas nodarbības
Trešdienās 18.00-19.00

Vadītāja Ingūna Dovgāne (t. 26420761)

Zeltiņu tautas namā
Veselības uzlabošanas vingrošanas nodarbības
Pirmdienās 19.00-20.00
Ceturtdienās 19.00-20.00

Vadītājs Artūrs Grīnbergs (t. 26498068)

 

Vingrošanas nodarbības norisināsies līdz decembra beigām. Visas nodarbības ir bezmaksas. Nāc pats un aicini draugus!

Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv