<<< Atpakaļ

 

Turpinās Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība


13.09.2017.

Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

13.09.2017.

 Ekspluatācijā jau nodotas pārbūvētās Ganību un Rūpniecības ielas, bet pilnā sparā turpinās ražošanas un noliktavas ēkas būvdarbi Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē.

Alūksnes iedzīvotāji un viesi jau pamanījuši, ka pilsētas rūpnieciskā zona tikusi ne vien pie pārbūvētām ielām, bet arī pie vairāku metru augstumā izbūvētas angāra tipa ēkas. Šobrīd objektā jau pabeigta iekšsienu mūrēšana, un uzsākti to apdares darbi. Noslēgušies arī jumta siltināšanas darbi un nosedzošā profila montāža.  Šonedēļ objektā uzsākta ārējā lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros Alūksnē ir veikta Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve 1,49 kilometru garumā, bet industriālās teritorijas izbūve vēl turpinās. Šajā teritorijā projekta ietvaros paredzēts ierīkot industriālo laukumu 0,35 ha platībā un izbūvēt angāra tipa ēku ar atsevišķām biroja un saimniecības telpām, darbinieku telpām un labierīcībām 998 m2 platībā.

Alūksnes novada pašvaldība projektu īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, no tām ERAF finansējums - 1,83 miljoni eiro.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv