Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. R 2011 – KF 1
Līguma priekšmets

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā
inženiertehniskā uzraudzība

Izsludināšanas datums 12.05.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 2011.gada 22.jūnijam, plkst. 16:30

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

Atbilde par iepirkumu ar Id. Nr. R2011 – KF1

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts

(publicēts 07.05.2012.)


(publicēts 08.08.2011.)