Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. IEV-2012/1/ERAF
Līguma priekšmets

Tehniskā Projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA JAUNANNAS PAGASTA JAUNANNAS CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība

Izsludināšanas datums 24.02.2012
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2012.gada 12.martam, plkst.14:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi
NOLIKUMS
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 03.04.2012.
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "Firmus DC", reģ.nr. 40103239428

Piedāvātā līgumcena: 13 510.00 LVL bez PVN

lēmums pieņemts 2012.gada 30.martāIeguldījums tavā nākotnē!

SIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340