Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. 2012-2 ERAF
Līguma priekšmets

Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” izstrāde un BŪVNIECĪBA

Izsludināšanas datums 19.03.2012.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2012.gada 27. aprīlim plkst. 13:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.05.2012.
Rezultāti

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "CeltCom", reģ.nr. 44102015893

Piedāvātā līgumcena: 328 560.00 LVL bez PVN


Ieguldījums tavā nākotnē!

 

SIA “Rūpe”
Brūža ielā 6
Alūksnē, LV 4301