Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. 2012-3 ERAF
Līguma priekšmets

Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novadaZiemera pagasta Māriņkalna ciemā” izstrāde un autoruzraudzība

Izsludināšanas datums 29.03.2012.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2012.gada 11. aprīlim plkst. 13:00.

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.05.2012
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "Belss", reģ.nr. 40003237609
Piedāvātā līgumcena: 15 100.00 LVL bez PVN

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

SIA “Rūpe”
Brūža ielā 6
Alūksnē, LV 4301