Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. 2012/3/ERAF
Līguma priekšmets

Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā”

Izsludināšanas datums 20.09.2012.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Grozīts: 28.11.2012. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar grozījumiem (18.10.2012)

NOLIKUMS ar grozījumiem (05.11.2012)

Tehniskais projekts

Projekta precizējumi / papildinājumi
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 19.02.2013.
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "CeltCom", reģ.nr. 44102015893

Piedāvātā līgumcena: 278 560,84 LVL bez PVN

Lēmums pieņemts 19.02.2013.


Ieguldījums tavā nākotnē!

A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301