Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvuzraudzība
Identifikācijas Nr.

ERAF/2012/2R

Līguma priekšmets

„Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros”

Izsludināšanas datums 18.12.2012.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2013.gada 31.janvārim, plkst. 16:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.05.2013
Rezultāts Pabeigts – pēc 2013. gada 20.maija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Apvienība SIA „Sistēmeksperts” un SIA „Pamati” ar piedāvāto līgumcenu 2 900,00 LVL bez PVN.

Ieguldījums tavā nākotnē!