Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr.

2013/1/ERAF

Līguma priekšmets

Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”

Izsludināšanas datums 23.01.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.02.2013. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS
GROZĪTAIS NOLIKUMS

A_pielikums (Tehniskā specifikācija)
B_pielikums (Tehniskais projekts)
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 07.04.2013
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "CeltCom", reģ.nr. 44102015893

Piedāvātā līgumcena: 234 820,00 LVL bez PVN

Lēmums pieņemts 05.04.2013.


Ieguldījums tavā nākotnē!