Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija SIA „Rūpe”, Reģ.Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv
Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077
Iepirkuma procedūras nosaukums Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Pakalpojums

Informācija par Nolikuma pieejamību internetā vai tā saņemšanas kārtību un informācija par to, kad un kur ar Nolikumu var iepazīties uz vietas Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.01.2014.

Dokumentācijas grozījumi: papildinājumi, labojumi un skaidrojumi
Nolikums

Jautājumi un atbildes
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „BM-projekts", reģ.nr. 40103196966

Piedāvātā līgumcena: 16 063,02 EUR bez PVN

Lēmums pieņemts: 17.02.2014.

Ieguldījums tavā nākotnē!