Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un
kontaktinformācija

SIA „Rūpe”, Reģ.Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā”
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Pakalpojums

Informācija par Nolikuma pieejamību internetā vai tā saņemšanas kārtību un informācija par to, kad un kur ar Nolikumu var iepazīties uz vietas Iepirkuma procedūras grozītie dokumenti ir pieejami www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.07.2014. plkst.14.00

Grozīts: 18.07.2014. plkst.14.00

Dokumentācijas grozījumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM


Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Geo Consultants", reģ.nr. 40003340949

Piedāvātā līgumcena: 4625,00 EUR bez PVN

Lēmums pieņemts: 29.08.2014.


Ieguldījums tavā nākotnē!