Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un
kontaktinformācija

SIA „Rūpe”, Reģ.Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Pakalpojums

Informācija par Nolikuma pieejamību internetā vai tā saņemšanas kārtību un informācija par to, kad un kur ar Nolikumu var iepazīties uz vietas Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.08.2014. plkst.10.00

Dokumentācijas grozījumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

Jautājumi un atbildes

Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Geo Consultants", reģ.nr. 40003340949

Piedāvātā līgumcena: 8680,00 EUR bez PVN

Lēmums pieņemts: 29.08.2014.


Ieguldījums tavā nākotnē!