Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. RUPE-2013/01
Līguma priekšmets

„Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām”

Izsludināšanas datums 29.08.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.09.2013. plkst. 10.00

Procedūras pamatojums

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 18.09.2013.
Dokumenti Lēmums
Noslēgtie līgumi Līgums