http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē

 

Ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnē īstenos katlu mājas darbības optimizācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu

     Š. g. janvārī Alūksnes pilsētas AS “SIMONE” parakstīja līgumu ar uzņēmēju par katlu mājas Parka ielā 2c, Alūksnē rekonstrukciju un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” , Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021 ietvaros.

     Līgums „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” starp AS „SIMONE” un Uzņēmēju SIA „UNI SAN” noslēgts š.g. 8. janvārī un tā kopējās izmaksas ir ~993 tūkstoši latu. Līguma ietvaros Alūksnē paredzēta:

·         katlu mājas Parka ielā 2c rekonstrukcija;

·         tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana;

·         Šķeldas laukuma un šķeldas nojumes paplašināšana pie kaltu mājas;

·         jaunas šķeldas kurināmā novietnes izveide un

·         piebraucamā ceļa pie šķeldas laukuma rekonstrukcija.

     Savukārt līgums par būvuzraudzības nodrošināšanu projekta ietvaros noslēgts ar SIA „BaltLine Globe”.

     Projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” mērķis ir Alūksnes siltumapgādes sistēmas modernizācija un efektivitātes paaugstināšana, rekonstruējot Parka ielas katlu māju, tādejādi apvienojot četru katlu māju darbības diapazonus. Projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta A/S „ SIMONE” ražošanas efektivitāte, panākts kurināmā ietaupījums, samazināts ūdens un elektroenerģijas patēriņš un klientiem nodrošināta pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība.

     Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir ~1,034 miljoni latu. No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēs 414 tūkstošus latu, savukārt Finansējuma saņēmējs AS „SIMONE” ieguldīs attiecīgi 620 tūkstošus latu.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Noslēgusies katlu mājas darbības optimizācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana

     Šī gada 20.septembrī tika pabeigta Alūksnes pilsētas Parka iela 2c katlu mājas darbības optimizācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Uzlabojumi siltumapgādes sistēmā tika veikti ar Eiropas Kohēzijas fonda finansiālo atbalstu.

     Katlu mājas darbības optimizācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi veikti projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” , Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021 ietvaros.

     Līguma „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, kas noslēgts starp AS „SIMONE” un Uzņēmēju SIA „UNI SAN”, ietvaros Alūksnē, Parka ielā 2c veikti sekojoši darbi:


·         Demontāžas darbi;

·         Zem jaunās katla iekārtas grīdas betonēšanas darbi;

·         Šķeldas laukuma un šķeldas nojumes paplašināšana pie katlumājas un jaunas šķeldas kurināmā novietnes priekš jaunā katla izveide un piebraucamā ceļa pie šķeldas laukuma rekonstrukcija;

·         Šķeldas laukuma piebraucamā ceļa izbūve;

·         Šķeldas nojumes (esošās nojumes paplašināšana) pamatu, pamatnes laukuma un nojumes izbūve;

·         Kurināmā padeves sistēmas montāža;

·         Dūmeņa izbūve;

·         Šķeldas nojumes( jaunā nojume jaunajam katlam) pamatu, pamatnes laukuma un nojumes izbūve;

·         Namdaru darbi;

·         Jumiķu darbi;

·         Iekšējie apdares darbi;

·         Izolācijas darbi - fasādes siltināšana ar vati;

·         Ārējie apdares darbi;

·         Ārējā šķeldas laukuma lietus kanalizācijas izveide;

·         Šķeldas kurināmā katla un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana.


     Projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis - Alūksnes siltumapgādes sistēmas modernizācija un efektivitātes paaugstināšana, rekonstruējot Parka ielas katlu māju, tādejādi apvienojot četru katlu māju darbības diapazonus. Projekta rezultātā ir paaugstināta A/S „ SIMONE” ražošanas efektivitāte, panākts kurināmā ietaupījums, samazināts ūdens un elektroenerģijas patēriņš un klientiem nodrošināta pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība.

     Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir ~1,034 miljoni latu. No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēti 414 tūkstošus latu, savukārt Finansējuma saņēmējs AS „SIMONE” ieguldījis attiecīgi 620 tūkstošus latu.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 


 


Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē

 

Sāk siltumtrašu rekonstrukcijas projektu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

03.10.2012.

     A/s „Simone” uzsākusi īstenot Kohēzijas fonda atbalstīto projektu „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”. Būvniecību objektā veic SIA „Siltums Jums”.

     Šobrīd siltumtrase tiek ierīkota uz topošo Alūksnes Mākslas skolas ēku – Veco pili. Darbi rit Dzirnavu ielā pa vienu joslu. Nākamnedēļ plānots turpināt trases izbūvi Skolas ielā un šajā laikā tā būs slēgta transportlīdzekļu satiksmei.

     Darbi pašlaik notiek arī Krišjāņa Barona ielā no Cēsu līdz Ganību ielai, kas nav transportlīdzekļiem izmantojams ceļš, tomēr arī gājējiem pārvietošanās ir apgrūtināta.

     Plānots, ka oktobra otrajā pusē varētu sākties siltumtrases izbūve Pils ielā, lai savienotu Torņa ielas katlu māju ar Parka ielas katlu māju. Trases ierīkošana sāksies virzienā no Torņa ielas un notiks pa vienu ielas pusi.

     Aktuālākās ziņas par projekta gaitu būs pieejamas pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, pašvaldība informēs iedzīvotājus arī vietējos plašsaziņas līdzekļos.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 


 


Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta

 

Noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009 īstenošanu

2010. gada 15. oktobris

     Šī gada 13.oktobrī, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Rūpe” un Alūksnes novada pašvaldību tika parakstīts Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009 īstenošanu.

     Projekta mērķis ir Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem nodrošināt pieslēgšanās iespēja centralizētais ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, sasniedzot attiecīgi 87% un 80% pakalpojumu pārklājumu.

     Projekta ietvaros paredzēts slēgt vienu būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumu līgumu un vienu būvdarbu līgumu.

     Būvdarbu līguma ietvaros Alūksnes pilsētas Miera ielas rajonā un Centra rajonā paredzētas sekojošas aktivitātes:
     - 7 km apjomā izbūvēt jaunus ūdensapgādes maģistrālos tīklus;
     - 6 km apjomā izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus;
     - Izbūvēt 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

     Projekta kopējās izmaksas ir 1, 061 milj. lati, no tām 1,008 milj. finansē Eiropas Savienība, savukārt, 53 tūkstoši tiek segti no pašvaldības un finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnē turpinās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

2011. gada 2.maijs

     
Šī gada 29.aprīlī Alūksnes pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” parakstīja būvniecības līgumu ar izpildītāju par ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanu. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009 ietvaros. Ūdenssaimniecības attīstības projekta izmaksas ir 1,432 miljoni lati.

     Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvdarbi” (izpildītājs SIA „Rubate”) kopējās izmaksas ir 1,145 miljoni latu (bez PVN). Tā ietvaros Alūksnē paredzēta:
     - izbūvēt jaunus ūdensapgādes maģistrālos tīklus (~ 7 km);
     - izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus (~ 6 km);
     - izbūvēt 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

     Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pieejamība Alūksnes iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielināsies līdz 87%, bet notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība - līdz 80 %. Minētie pakalpojumi tiks nodrošināti visā pilsētas teritorijā, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti reģionā.

     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1, 061 milj. lati, no tām 1,008 miljonus finansē Eiropas Savienība, savukārt, 53 tūkstoši tiek segti no pašvaldības un finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Turpināsies ūdenssaimniecības sakārtošana Alūksnē

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
05.05.2011.


     Šovasar Alūksnē sāksies Kohēzijas fonda atbalstītā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenošana. Projekta pasūtītājs ir Alūksnes novada pašvaldības SIA „Rūpe”.

     SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks informē, ka ir noslēdzies projektēšanas un būvdarbu iepirkums, ko akceptējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs. Iepirkumā uzvarējusi SIA „Rubate”. Līgumcena ir Ls 1145354,45 bez PVN. Projekta termiņš ir 2012. gada oktobris.
     Plānots, ka maijā sāksies topogrāfiskā uzmērīšana, ģeoloģiskie urbumi, projekta izstrāde. Šajā laikā atkārtoti notiks būvuzraudzības iepirkums. V. Vilks skaidro, ka atkārtota iepirkuma veikšana bija nepieciešama, jo pirmo iepirkuma rezultātu neakceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
     - Projekta realizācija lokalizēsies divos dažādos pilsētas rajonos. Viena no tām ir ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana Miera ielā un tai piegulošajās ielās, kā arī ūdensvada ierīkošana Pils ielā posmā no Ganību ielas līdz Lauku ielai. Šai gadījumā pievērsīsim uzmanību Pils ielas rekonstrukcijas gaitai.
     Otrs pilsētas rajons, kurā ierīkos ūdensvadu un kanalizāciju, ir Kanaviņu ielā līdz vidusskolai, Mālupes ielā, Torņa ielā no 13. mājas līdz Kanaviņu ielai, kā arī Uzvaras ielā no Jāņkalna ielas līdz Valkas ielai, Valkas ielā līdz Helēnas ielai, Brīvības ielā visā garumā no Jāņkalna līdz Valkas ielai, Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas ielā no Annas līdz Uzvaras ielai. Pirmie darbi varētu sākties vasaras vidū Annas un Brīvības ielās, bet pēc pilsētas svētkiem – Miera ielas rajonā, - par projekta īstenošanas plānoto gaitu stāsta V. Vilks.
     Viņš aicina privātmāju īpašniekus, kuru ielās notiks ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana, sarosīties un domāt par kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanu arī savās mājās, lai varētu pieslēgties centralizētajai sistēmai. Līdz ielu sarkanajām līnijām projekta ietvaros tiks ierīkoti izvadi. Kanalizācijas vai ūdensvada ierīkošanu no mājām līdz izvadam projektā nedrīkst iekļaut, tādēļ šie ieguldījumi jāuzņemas pašiem īpašniekiem. Toties pozitīvi, ka pieslēgums centralizētajai sistēmai Alūksnē ir bez maksas.
     Aicinām iedzīvotājus, kuru īpašumi atrodas minētajās ielās, par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai interesēties SIA „Rūpe”.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Rudenī sāksies ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta Alūksnē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
01.09.2011.

     Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” ietvaros noslēdzies Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rūpe” izsludinātais atkārtotais iepirkums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā inženiertehnisko uzraudzību.

     - Iepirkuma procedūrā par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „BaltLine Globe” un šobrīd tiek gaidīta atbilde no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par to, vai līgumu var slēgt.      Tiklīdz būs noslēgts līgums par būvdarbu uzraudzību, SIA „Rubate”, kas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, ir darbu izpildītājs, varēs pieprasīt būvatļauju un sākt darbus. Darbi sāksies jau šoruden, - skaidro SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks.
     Projekta realizācija lokalizēsies divos dažādos pilsētas rajonos. Viena no tām ir ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana Miera ielā un tai piegulošajās ielās, kā arī ūdensvada ierīkošana Pils ielā posmā no Ganību ielas līdz Lauku ielai. Šai gadījumā pievērsīsim uzmanību Pils ielas rekonstrukcijas gaitai. Otrs pilsētas rajons, kurā ierīkos ūdensvadu un kanalizāciju, ir Kanaviņu ielā līdz vidusskolai, Mālupes ielā, Torņa ielā no 13. mājas līdz Kanaviņu ielai, kā arī Uzvaras ielā no Jāņkalna ielas līdz Valkas ielai, Valkas ielā līdz Helēnas ielai, Brīvības ielā visā garumā no Jāņkalna līdz Valkas ielai, Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas ielā no Annas līdz Uzvaras ielai.
     Uzņēmuma pārstāvji jau apmeklējuši iedzīvotājus, kas dzīvo tajā pilsētas vietās, kur notiks projekta II kārtas darbi, lai ar katras mājas saimnieku saskaņotu, kur nepieciešams izveidot izvadu ūdensvadam un kanalizācijai.      V. Vilks atgādina, ka projekta ietvaros ūdensvads un kanalizācijas vads tiks pievilkts mājām līdz ielas sarkanajai līnijai. Par to, lai komunikācijas tiktu ievilktas arī ēkās, būs jārūpējas pašiem saimniekiem, jo no Eiropas Savienības finansējuma šādus darbus nevar veikt.
     - Cilvēkiem, kas vēlas ierīkot savā mājā ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pieslēgties centralizētajām sistēmām, jāvēršas „Rūpē” un jāpieprasa tehniskie noteikumi. Ūdensapgādi gan pieslēgt varēs tikai tad, kad projekts vai tā atsevišķais posms būs pieņemts ekspluatācijā, - uzsver V. Vilks.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Uzsāk ūdenssaimniecības attīstības projekta otro kārtu Alūksnē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
1.11.2011.

     Oktobra beigās Alūksnē sākušies darbi Kohēzijas fonda finansētajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”.

     Saskaņā ar iepirkumu procedūru rezultātiem, darbus veic SIA „Rubate”, savukārt inženiertehnisko uzraudzību – SIA „BaltLine Globe”.
     - Projekta gaitā divos pilsētas rajonos ierīkos ūdensvadu un kanalizāciju. Vispirms darbi sāksies Miera ielā un tai piegulošajās Peldu, Tempļakalna un Loka ielās. Šai rajonā trašu būvniecību uzsāks ar Peldu ielu. Otrs pilsētas rajons, kurā ierīkos ūdensvadu un kanalizāciju, ir Kanaviņu ielā līdz vidusskolai, Mālupes ielā, Torņa ielā no 13. mājas līdz Kanaviņu ielai, kā arī Uzvaras ielā no Jāņkalna ielas līdz Valkas ielai, Valkas ielā no Uzvaras līdz Helēnas ielai, Brīvības ielā visā garumā no Jāņkalna līdz Valkas ielai, Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas ielā no Annas līdz Uzvaras ielai. Ūdensvadu projekta gaitā ierīkos arī Pils ielā posmā no Ganību ielas līdz Lauku ielai, to centīsimies pieskaņot Pils ielas rekonstrukcijas gaitai, - skaidro SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, jo projekta gaitā būs ierobežota satiksme ielās, kurās notiks darbi.
     SIA „Rūpe” pārstāvji jau vasarā apmeklēja iedzīvotājus, kas dzīvo tajās pilsētas vietās, kur notiks projekta II kārtas darbi, lai ar katras mājas saimnieku saskaņotu, kur nepieciešams izveidot izvadu ūdensvadam un kanalizācijai. V. Vilks atgādina, ka projekta ietvaros ūdensvads un kanalizācijas vads tiks pievilkts mājām līdz ielas sarkanajai līnijai. Par to, lai komunikācijas tiktu ievilktas arī ēkās, būs jārūpējas pašiem saimniekiem, jo no Eiropas Savienības finansējuma šādus darbus nevar veikt. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju un pieslēgt savus mājokļus centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, lūdzam vērsties SIA „Rūpe” Brūža ielā ...
     Projekta īstenošana paredzēta līdz 2013. gada maijam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. 95% no projekta kopējām izmaksām finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Turpinās ūdenssaimniecības attīstības projekts Alūksnē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
21.11.2011.

     Alūksnē, īstenojot Kohēzijas fonda finansēto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, šobrīd tiek ierīkots ūdensvads Miera ielas rajonā.

     Projekts paredz divos pilsētas rajonos ierīkot ūdensvadu un kanalizāciju. Pašlaik darbi rit Miera ielā un tai piegulošajās ielās. Tempļakalna ielā ūdensvadu ierok ar atvērtās tranšejas metodi, savukārt Miera ielā šonedēļ sākās ūdensvada ierīkošana ar urbšanas metodi.
     Miera ielā visā tās garumā esam izvēlējušies ūdensvadu ierīkot ar urbšanas metodi, kas ļauj maksimāli saudzēt ielas segumu un nav pilnībā jāslēdz satiksme. Šogad esam ieplānojuši paveikt tik daudz darbu, cik ļaus laika apstākļi, - norāda SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks.
     Tālāk darbi turpināsies Peldu ielā un ezertakas posmā no SIA „MCD” pa Loka ielu līdz Tempļakalna ielai. Visās vietās pēc darbu veikšanas segums tiks atjaunots.
     Šobrīd minētajās vietās tiek ierīkots ūdensvads, bet pēc tam pa ielas otru malu ar atvērtās tranšejas metodi ierīkos kanalizācijas sistēmu, kam, kā norāda V. Vilks, saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem jāatrodas zināmā attālumā no ūdensvada un atšķirīgā dziļumā, līdz ar to tos nav iespējams ierakt vienlaikus.
     Lūdzam iedzīvotājus, īpaši autovadītājus, būt saprotošiem un iecietīgiem, jo projekta gaitā ielās, kur notiek darbi, ir ierobežota satiksme.
     V. Vilks informē, ka šobrīd Būvvaldē izskatīšanai iesniegta arī projekta otra daļa, kas paredz ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Kanaviņu ielā līdz vidusskolai, Mālupes ielā, Torņa ielā no 13. mājas līdz Kanaviņu ielai, kā arī Uzvaras ielā no Jāņkalna ielas līdz Kanaviņu ielai, Valkas ielā no Uzvaras līdz Helēnas ielai, Brīvības ielā visā garumā no Jāņkalna līdz Valkas ielai, Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas ielā no Annas līdz Uzvaras ielai.
Vēl projektā paredzēts ūdensvadu ierīkot Pils ielas posmā no Ganību ielas līdz Lauku ielai, ko šobrīd iecerēts pieskaņot Pils ielas rekonstrukcijas gaitai.
     Jau esam informējuši, ka projekta ietvaros ūdensvads un kanalizācijas vads tiks pievilkts mājām līdz ielas sarkanajai līnijai, savukārt par to, lai komunikācijas tiktu ievilktas arī ēkās, jārūpējas pašiem saimniekiem, jo no Eiropas Savienības finansējuma šādus darbus nevar veikt. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju un pieslēgt savus mājokļus centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, lūdzam vērsties SIA „Rūpe”.
     Projekta īstenošana paredzēta līdz 2013. gada maijam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. 95% no projekta kopējām izmaksām finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Ūdenssaimniecības projekta gaitā

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
21.11.2011.

     Kohēzijas fonda atbalstītā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros Miera ielā Alūksnē ierīko kanalizāciju, savukārt Mālupes ielā - ūdensvadu un kanalizāciju.

     Miera ielā kanalizācijas ierīkošana notiek, izmantojot atklātās tranšejas metodi, tādēļ ir zināmi transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi, tomēr viena josla satiksmei ir atvērta. Arī Mālupes ielā, kur projekta ietvaros ierīkos kanalizāciju un ūdensvadu, uzsākti darbi. Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni sakarā ar nelielajām neērtībām projekta īstenošanas laikā.
     SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks informē, ka šobrīd projektā darbi notiek pēc grafika. Līdz šim SIA „Rubate”, kas veic ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanu projekta ietvaros, ir ierīkojusi ūdensvadu Miera ielā un Tempļakalna ielā, izbūvējusi kanalizācijas sūkņu staciju Peldu ielā un Miera ielā, kanalizācijas spiedvadu un ūdensvadu Peldu ielā no Loka ielas līdz SIA „MCD”, kā arī turpina pašteces kanalizācijas vada ierīkošanu Loka ielā.
     Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenošana paredzēta līdz 2013. gada maijam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. 95% no projekta kopējām izmaksām finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sāks ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Kanaviņu ielā

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Kohēzijas fonda atbalstītā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros šīs nedēļas nogalē Alūksnē plānots uzsākt ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu ierīkošanu Kanaviņu ielā, izmantojot atklātās tranšejas metodi.

     SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks informē, ka projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” paredz ierīkot ūdensvadu un kanalizāciju Torņa un Kanaviņu ielās. Saskaņā ar projekta laika grafiku vispirms darbus veiks Kanaviņu ielā. Tur ierīkos sūkņu staciju pašreizējā smilšu novietošanas laukuma rajonā, un tālāk izbūvēs kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu līdz Alūksnes novada vidusskolai. Iecerēts, ka cauruļvadus zemē ieguldīs ielas labajā malā vidusskolas virzienā.
    Tā kā darbi ritēs, izmantojot atklātās tranšejas metodi, Kanaviņu ielā darbu veikšanas laikā būs ierobežota transportlīdzekļu satiksme, bet sabiedriskais transports pa esošo maršrutu kursēs. Par satiksmes organizāciju būvdarbu veikšanas laikā liecinās izvietotās ceļa zīmes, satiksmes shēma ir aplūkojama arī Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.
    Vēlāk kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu ierīkos arī Torņa ielā. Esošajam ūdensvadam pieslēguma vietu ierīkos jau pie esošās sistēmas starp 11. un 13. daudzdzīvokļu māju. Jāuzsver, ka pēc būvdarbu veikšanas ielu segumu atjaunos tā sākotnējā stadijā.
    - Īstenojot projektu, šajās ielās dzīvojošajiem privātmāju iedzīvotājiem radīsim iespēju saņemt kvalitatīvu ūdeni, bet kanalizāciju varēs novadīt uz attīrīšanas iekārtām, - būtiskāko ieguvumu raksturo SIA „Rūpe” valdes loceklis V. Vilks.
    Viņš norāda, ka projekta ietvaros no galvenās trases ierīkos izvadus, radot iespēju pie sistēmām pieslēgties privātmāju īpašniekiem. Iedzīvotājiem minētajās ielās, kuri vēlas ierīkot pieslēgumu ūdensvada un kanalizācijas sistēmām, par šo iespēju jāinteresējas SIA „Rūpe”. Jāpaskaidro gan, ka no Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma pieslēgumu mājām ierīkot nav atļauts, tādēļ tas jādara par saviem līdzekļiem.
    Projekta ietvaros ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošana šobrīd turpinās arī Miera ielas rajonā un atsāksies Mālupes ielā, kur laika apstākļu dēļ darbi bija pārtraukti.
    Pateicamies iedzīvotājiem par izrādīto sapratni sakarā ar neērtībām projekta īstenošanas laikā un ceram uz atsaucību un izpratni arī turpmāk!
    Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenošana paredzēta līdz 2013. gada maijam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. 95% no projekta kopējām izmaksām finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Alūksnē turpinās ūdenssaimniecības attīstības projekts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Kohēzijas fonda atbalstītā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” projekta ietvaros Alūksnē turpinās ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu ierīkošana Kanaviņu, Helēnas, Mālupes, kā arī Miera un tai piegulošajās ielās.

     Projektu īsteno Alūksnes novada pašvaldības SIA „Rūpe”. Uzņēmuma valdes loceklis Valfrīds Vilks informē, ka uz 1. aprīli Miera ielas rajonā bijuši iebūvēti 1697 metri ūdensvada, kā arī 976 metri pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada. Uzbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Savukārt centra rajonā - Kanaviņu, Mālupes un Helēnas ielās izbūvēti 95 metri ūdensvada un kanalizācijas tīklu.
     - Aprīļa sākumā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bija ieradusies pārbaude, kas kontrolēja projekta dokumentāciju, iekšējās kontroles sistēmu. Aizrādījumu nebija, - norāda V. Vilks.
Šobrīd visās ielās, kur rit projekta darbi, lielākoties tiek izmantota atklātās tranšejas metode, bet vietās, kur tā nav nepieciešama – beztranšeju metode. Jāuzsver, ka projekts paredz ielas, kurās notika darbi, atjaunot to bijušajā stāvoklī vai vēl labākā.
     Lai katrai mājai būtu iespēja pieslēgties gan centralizētajai ūdens apgādes, gan kanalizācijas sistēmai, no galvenajām caurulēm ierīkos pievadus. Taču pieslēgšanās pie sistēmām jāfinansē pašiem īpašniekiem, jo šādus izdevumus no Eiropas Savienības līdzekļiem finansēt nedrīkst. Projektu īstenojot, būs izveidoti 300 jauni pieslēgumi.
     Saprotams, ka projekta īstenošanas gaitā rodas dažādi sarežģījumi, īpaši iedzīvotājiem, kuri dzīvo konkrēto ielu apkārtnē, tādēļ atvainojamies par neērtībām un ceram uz iedzīvotāju iecietību un izpratni arī turpmāk!
     Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenošana paredzēta līdz 2013. gada martam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. No projekta kopējām izmaksām 95% finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Pabeigta Alūksnes pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta īstenošana

2012. gada 1.februārī

     2012.gada 29.novembrī un šī gada 31.janvārī Alūksnē ekspluatācijā tika nodoti izbūvētie ūdens un kanalizācijas tīkli. Uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā tika veikti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo atbalstu, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009 ietvaros.

     Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbu līguma kopējās izmaksas ir 1 390 161,73 LVL (ar PVN) un tā izpildes rezultātā Alūksnē izbūvēti ūdensapgādes tīkli 8 526 m garumā, paplašināti kanalizācijas tīkli 6 317 m garumā, izbūvētas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvadi 864 m apjomā, uzstādīta ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēma, ierīkota un aprīkota artēziskā aka.
     Līdz ar augstāk minēto darbu pabeigšanu ir noslēgusies projekta īstenošana, kā rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība (87%) un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība (80%), kas nodrošina kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem.
     Īstenojot ūdenssaimniecības projektu ir palielinātas sekojošas Alūksnes pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes:
     • nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un nacionālajiem normatīvajiem aktiem;
     • nodrošināta ūdens padeves drošība;
     • samazināts virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un septiķiem.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,05 milj. lati, no tām 998 tūkstošus finansē Eiropas Savienība, savukārt, 52 tūkstoši tiek segti no pašvaldības un finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Alūksnē turpinās maģistrālo vadu ierīkošana

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.08.2012.

     Alūksnes novada pašvaldības SIA „Rūpe” Alūksnē turpina īstenot Kohēzijas fonda atbalstīto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, kura laikā vairākās ielās pilsētā tiek ierīkots maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas vads.

     Maģistrālo cauruļvadu ierīkošana jau notikusi Miera un tai pieguloša­jās Loka, Peldu, Tempļakalna ielās, tur arī gandrīz pilnībā atjaunots ielu segums. Noslēgušies darbi arī Ka­naviņu ielā, kur augusta nogalē tika atjaunots asfalta segums. Šobrīd darbi rit Uzvaras, Torņa, Helēnas, Valkas, Brīvības ielās.

Pašlaik ir izbūvēti 2018 metri ūdensapgādes tīkla Miera ielas rajonā un 3112 metri centra rajonā, kā arī 1887 metri kanalizācijas vadu Miera ielas apkaimē un 1594 metri – centra rajonā. Līdz ar to projekta laikā izveidotas 70 ūdens un tikpat daudz kanalizācijas pieslēgumu vietas Miera ielā, savukārt centra ielās – apmēram 40 ūdens un tikpat daudz kanalizācijas pieslēgumu vie­tas. Izbūvētas arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas.

     - Ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu ierīkošana ir saistīta ar to ieguldīšanu zemē un tas ir iespējams, tikai izrokot tranšeju. Iespēju robežās asfaltētajās ielās būvnieki cenšas cauruļvadus zemē ieguldīt ar urbšanas meto­di, kas ir saudzējošāka pret esošo segumu. Tomēr pilnībā bez rakšanas izvairīties nav iespējams, tādēļ aicinu iedzīvotājus saprast, ka, ja vēlamies, lai pilsētā būtu pieejami mūsdienām atbilstoši apstākļi – cen­trālais ūdensvads un kanalizācija, tad ir jāpacieš nelielas neērtības, ko šobrīd sagādā izraktās ielas, - uzsver V. Vilks.

     Viņš arī aicina iedzīvotājus, gar kuru dzīvesvietām šobrīd notiek maģistrālo vadu ierīkošana, domāt par iespēju tiem pieslēgties. Esam jau informējuši, ka Eiropas Savie­nības projekts finansē maģistrālo cauruļvadu, kā arī izvadu ierīkošanu līdz ielas sarkanajai līnijai vai privā­tā īpašuma robežai, ja tas atrodas tuvāk ielai par sarkano līniju. Pie­slēgšanās pie ierīkotajiem izvadiem jāfinansē pašiem privāto namu īpašniekiem, jo šādus izdevumus no Eiropas Savienības līdzekļiem apmaksāt nedrīkst. Jāuzsver, ka pro­jektu īstenojot, būs izveidotas 150 jaunas pieslēgumu vietas ūdensva­dam un tikpat daudz – kanalizācijas sistēmai.

     SIA „Rūpe” ir gatava atbalstīt iedzīvotājus gadījumā, ja kāds vēlas pieslēgties centrālajiem tīkliem, taču ar paša līdzekļiem nepietiek.

     - Esam atvērti mūsu klientiem un varam palīdzēt ierīkot pieslēgumu, noslēdzot savstarpēju vienošanos par to, ka klients uzņēmuma iegul­dītos līdzekļus atmaksā pakāpenis­ki, - norāda V. Vilks.

Par iespējām pieslēgties centrāla­jai ūdens un kanalizācijas sistēmai lūdzam sazināties ar SIA „Rūpe” pa tālruņi 64381086.

     Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenoša­na paredzēta līdz 2013. gada mar­tam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. No projekta kopējām izmaksām 95% finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Aicina pieslēgties maģistrālajiem vadiem

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

06.03.2013.

     Alūksnē noslēgušies darbi SIA „Rūpe” īstenotajā Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimnie­cības pakalpojumu attīstība, II kārta”.

     SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks norāda, ka pavasarī vēl tiks veikta apzaļumošana, apsekotas ielas, kurās notika rakšanas darbi, lai secinātu, vai nav izveidojušies iesēdumi. Ielu stāvoklim sekos līdzi arī pavasara šķīdoņa periodā.

     SIA „Rūpe” aicina iedzīvotājus, kuru īpašumi atrodas pie ielām, kur projekta laikā ierīkoti maģis­trālie ūdens un kanalizācijas vadi, izmantot šo iespēju un pieslēgties. Lai to izdarītu, jādodas uz „Rūpi”, kur varēsiet uzrakstīt iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai. Būtiski, ka līdz ar tehniskajiem noteikumiem iedzīvotāji saņems arī visus nepieciešamos saskaņoju­mus no atbildīgajām institūcijām, tostarp no būvvaldes.

     Par ES līdzekļiem projekta laikā drīkstēja ierīkot tikai maģistrālos vadus un izvadus, taču, lai savie­notu pieslēguma vietu ar māju – šie darbi jāfinansē pašiem māju īpašniekiem. Rakšanas darbus var veikt gan pats iedzīvotājs, gan arī pirkt pakalpojumu no SIA „Rūpe”. Lai veicinātu jaunu pieslēgumu veidošanu, SIA „Rūpe” piedāvā iedzīvotājiem noslēgt līgumu ar uzņēmumu par darbu veikšanu, kas ļaus norēķināties par padarīto abpusēji pieņemamā laika periodā.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 


 


Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kol­berģa ciemā

Sāk ūdenssaimniecības projektu Kolberģī

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.08.2012.

     Jaunalūksnes pagasta Kolberģī sākusies ūdenssaimnie­cības sakārtošanas projekta īstenošana.

     Projektu īsteno SIA „Rūpe” un darbus iepirkuma procedūras rezultātā veic SIA „CeltCom”. Projekta īstenošanas termiņš ir 22 mēneši.

     SIA „Rūpe” valdes locek­lis Valfrīds Vilks informē, ka projekta laikā Kolberģa apkaimē ūdenssaimniecību sakārtos atbilstoši Eiropas Savienības regulu prasībām. Tiks ierīkotas ūdensvada un kanalizācijas maģistrālās caurules, divas kana­lizācijas sūkņu stacijas, izbūvēs jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, atdzelžoša­nas iekārtas, kas ļaus klientiem piegādāt kvalitatīvu, atdzelžotu ūdeni. Kolberģī arī saglabāsies vecais ūdenstornis, taču ūdens padeves sistēmā tas vairs izmantots ne­tiks. Projekta laikā vienu esošo dziļurbumu atjaunos, kā arī izraks vēl vienu. Ūdens ar sūkņa palīdzību no akas tiks padots uz atdzelžošanas iekārtām, no kurienes jau tālāk nonāks pie lietotājiem.

     V. Vilks norāda, ka projekta laikā cauruļvadu ierīkošanas darbus veiks iespējami tuvāk ielu malām un grāvjiem, lai būtu mazāki satiksmes traucējumi un asfaltētā seguma bojājumi. Projektu noslēdzot, ielu un ceļu segumu atjaunos.

     Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” SIA „Rūpe” īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 


Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām

 

     Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
„Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām

Projekts „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.

     Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Alūksnes Mākslas skolas darbību, paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī sniegt plašākas iespējas Alūksnes novada iedzīvotājiem piedalīties gan izglītojošos, gan kultūras pasākumos, atjaunojot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli „Vecā pils”.
     Projekta ietvaros plānotās darbības: ēkas O.Vācieša ielā 2 renovācijas pabeigšana; teritorijas labiekārtošana; būvuzraudzība; autoruzraudzība; publicitātes pasākumu nodrošināšana.
     Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 339 320,00, ERAF finansējums 85% - Ls 288 422,00, pašvaldības finansējums 12% - Ls 40 718,40, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% - Ls 10 179,60.

     2007. un 2008.gadā Alūksnes pilsētas dome no programmas ,,Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” saņēma finansējumu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (aizsardzības Nr.2682) Alūksnes Vecās pils ēkas renovācijai Mākslas skolas vajadzībām. Investīciju programmai kopš 2009.gada nav finansējuma un objekts bija nepabeigts, ēkas renovācijā tika ieguldīti līdzekļi Ls 277 495,00 apmērā (t.sk. Valsts Kultūrkapitāla fonda 2006.gadā saņemtais finansējums Ls 5 000,00 un Valsts Investīciju programmas līdzekļi 2007. un 2008.gadā kopā Ls 150 000,00)
     Minētais objekts ir nozīmīgs ne tikai kā plānotā kultūrizglītības iestāde, bet arī kā neatņemama Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra sastāvdaļa.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpgTurpinās Mākslas skolas renovācija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros jeb ar tā saukto policentrisko finansējumu atbalstītā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” īstenošana.

     Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Alūksnes Mākslas skolas darbību, paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī sniegt plašākas iespējas Alūksnes novada iedzīvotājiem piedalīties gan izglītojošos, gan kultūras pasākumos, atjaunojot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli „Vecā pils”.
     Projekta laikā plānots pabeigt ēkas Ojāra Vācieša ielā 2 renovāciju, labiekārtot tās teritoriju.
     Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 18 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 339 320,00, ERAF finansējums 85% - Ls 288 422,00, pašvaldības finansējums 12% - Ls 40 718,40, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% - Ls 10 179,60.
     Šobrīd objektā ir gandrīz pabeigti fasādes darbi, ierīkots elektrības pieslēgums Ledus pagrabam, tiek veikta pagalma daļas bruģēšana. Paralēli tam rit arī iekšdarbi, jau samontēti logi, notiek apšuves darbi, kam varēs sekot apdares darbi.
     Veicot iepirkuma procedūras gan šim projektam, gan Rūpniecības ielas pirmā posma rekonstrukcijai izveidojās līdzekļu ekonomija un projektu realizācijas summas bija mazākas nekā tika sākotnēji plānots. Lai tiktu pilnībā izmantots piešķirtais policentriskais finansējums LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegti projekta idejas precizējumi iekļaujot papildus aktivitāti - stacionāru iekārtu un stacionāra aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Alūksnes Mākslas skolā. Projektā iekļaujot papildus aktivitāti tiks pilnībā nodrošināta Alūksnes Mākslas skolas funkcionalitāte un darbība.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 Mākslas skolas ēkas renovācija tuvojas noslēgumam

15.02.2013

     Šobrīd noslēgumam tuvojas Vecās pils – topošās Alūksnes Mākslas skolas ēkas renovācijas darbi, kas notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” ietvaros.

     Projekta finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” jeb tā sauktais policentriskais finansējums.
     Ēka ir pieslēgta centrālajai siltumapgādes sistēmai, jo rudenī tai tika izveidots pievads. Šobrīd telpās intensīvi tiek veikti pēdējie apdares darbi ēkas iekšienē.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 374 300,69, ERAF finansējums 85% - Ls 318 155,59, pašvaldības finansējums 12% - Ls 44 916,08, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% - Ls 11 229,02.
.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


Nodod ekspluatācijā Alūksnes Mākslas skolas ēku

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

18.03.2013.

     Šomēnes ekspluatācijā nodota Alūksnes Mākslas skolas ēka (Vecā pils) Alūksnē. Tās renovācija notika Alūksnes novada pašvaldības īstenotā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” ietvaros.

     Projekta laikā veikts ēkas fasādes remonts un krāsošana, logu, durvju restaurācija, iekštelpu renovācija, labiekārtota teritorija ap ēku, restaurējot un atjaunojot dažādus elementus (vāzes, lodes, kāpnes), atjaunots Ledus pagrabs.
     Ēkas iekštelpas ir atguvušas senatnīgo auru, kas rodas pateicoties klusinātajiem krāsoto sienu toņiem un brīnišķīgiem sienu ornamentiem, atjaunotajām koka kāpnēm, oriģinālo flīžu elementiem. Telpās ierīkots apgaismojums atbilstoši mākslas skolas vajadzībām, īpašu apgaismojuma sistēmu paredzot izstāžu zāļu telpās. Tāpat telpas pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem – iepriekšējā projekta laikā tika izbūvēts lifts, ir ierīkotas atbilstošas labierīcības, iespēja ērti pārvietoties, lai nokļūtu nodarbību telpās.
     Tā kā ēka tiek nodota ekspluatācijā ziemā, ir arī daži atliktie darbi, ko šajā laikā nav iespējams darīt, tāpēc uzņēmējam SIA „VIKI NS” līdz 31. maijam jāveic atsevišķu fasādes vietu un elementu krāsošana, kā arī neliela apjoma apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi.
     Projekta īstenošanas laikā tika paredzēta papildus aktivitāte - stacionāru iekārtu un stacionāra aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kas pilnībā nodrošinās Mākslas skolas funkcionalitāti, līdz ar to darbi ēkā vēl turpināsies. Šobrīd tiek veikts iepirkums par mēbeļu un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kas tiks izgatavotas un uzstādītas atbilstoši SIA „I.Burovas darbnīca” izstrādātajam interjera projektam.
     Projekta finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” jeb tā sauktais policentriskais finansējums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 374 300,69, ERAF finansējums 85% - Ls 318 155,59, pašvaldības finansējums 12% - Ls 44 916,08, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% - Ls 11 229,02.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/024/03.18/001.jpg 

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/024/03.18/004.jpg 

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/024/03.18/007.jpg 

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/024/03.18/009.jpg 

 


IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Noslēgts līgums par stacionāru iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu
Alūksnes Mākslas skolas ēkai

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

20.05.2013.

     7.maijā Alūksnes novada pašvaldība iepirkuma rezultātā noslēdza līgumu ar SIA „ALS DIVI” par stacionāru iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Alūksnes Mākslas skolas ēkai Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” ietvaros.

     Pēc SIA „I.BUROVAS DARBNĪCA” izstrādātā interjera projekta Alūksnes Mākslas skolas ēkai tiks izgatavots un uzstādīts stacionārs aprīkojums un iekārtas, kā rezultātā pilnībā tiks nodrošināta Alūksnes Mākslas skolas funkcionalitāte un darbība. Tā kā darbus ir plānots pabeigt līdz 7.augustam, tad Alūksnes Mākslas skola noteikti jauno mācību gadu ar 1.septembri varēs uzsākt jaunās un skaistās telpās.
Projekta finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” jeb tā sauktais policentriskais finansējums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 374 300,69, ERAF finansējums 85% - Ls 318 155,59, pašvaldības finansējums 12% - Ls 44 916,08, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% - Ls 11 229,02.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpgAlūksnes Mākslas skolai – jauna ēka

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

28.08.2013

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/024/DSCF5361.JPG 

Piektdien, 23. augustā Alūksnē atklāja Alūksnes Mākslas skolas jaunās telpas ainaviskā vietā Alūksnes ezera krastā - valsts nozīmes arhitektūras piemineklī - Vecajā jeb Ezermalas pilī. Skolas jaunās darba telpas iesvētīja Alūksnes ev. lut. draudzes mācītājs Magnuss Bengtsons.

 

     Ilgi gaidītajā notikumā kopā ar izglītības iestādi bija ļoti daudzi tās audzēkņi un viņu vecāki, sadarbības partneri, citu pašvaldības iestāžu pārstāvji un Alūksnes novada pašvaldības vadība.
- 2010. gadā, kad pašvaldībai piešķīra 400 tūkstošus latu policentriskā finansējuma, bija grūti izšķirties, kur šo naudu investēt, jo ieceru un vajadzību bija ļoti daudz. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā deputāti Sandra Zeltiņa un Askolds Zelmenis teica, ka Mākslas skolai Ojāra Vācieša ielā ir jābūt un deputāti nolēma šo naudu investēt Mākslas skolā. Šodien mēs šo mērķi esam sasnieguši. Lai šajā skolā top daudz talantīgu mākslinieku un viņi visi atgriežas novadā, - skolas atklāšanas pasākumā vēlēja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
     Izglītības iestāde jaunās telpas ieguvusi, Alūksnes novada pašvaldībai īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām”.
     Ēkas renovācija sākās jau 2005. gadā, kad tika izstrādāts tehniskais projekts ēkas renovācijai un pielāgošanai Mākslas skolas vajadzībām. Gadu vēlāk pašvaldība saņēma Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu, bet 2007. un 2008. gadā – līdzekļus no programmas ,,Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”. Tā kā Valsts investīciju programmai kopš 2009. gada netika piešķirts finansējums, objekts palika nepabeigts.
- Pašvaldība meklēja citus risinājumus finansējuma piesaistei renovācijas pabeigšanai, taču bez rezultātiem.      Vienīgā iespēja pabeigt objektu radās pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, kad pašvaldībai tika dota iespēja piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu novadu pašvaldību kompleksai attīstībai, - uzsver projekta vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa.
2011. gadā pēc projekta idejas apstiprināšanas starpnozaru ministriju Koordinācijas padomes sēdē, pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, aktualizēja tehnisko projektu un veica iepirkuma procedūras.
     Veicot ēkas renovāciju, ņemtas vērā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas rekomendācijas un respektēts 20. gs. sākuma telpu plānojums, saglabāti daudzi autentiskie elementi – galvenās ārdurvis, logi, durvis iekštelpās, flīžu segumi, ozolkoka kāpnes. Vairākās vietās no jauna veidoti dekoratīvi, polihromi sienu gleznojumi, atbilstoši arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei. Izbūvējot trešo stāvu, bēniņos saglabātas un atsegtā veidā interjerā iekļautas senās jumta konstrukcijas.
     Alūksnes Mākslas skola saviem audzēkņiem piedāvā apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, kompozīcijā, mākslas vēsturē, tekstilmākslā, keramikā, grafikas tehnikās, datorgrafikā. Skolā ir labas tradīcijas arī pirmsskolas, interešu un pieaugušo tālākizglītībā, kas turpināsies un pilnveidosies.
Pašvaldības īstenotā projekta rezultātā ir iegūtas vizuāli skaistas un sakoptas gan pils telpas, gan tās apkārtne, radīta 80,4 m2 liela izstāžu zāle, pastāvīgu tēlniecības mazo formu un keramikas ekspozīciju izstāžu zāle pils ledus pagrabā, vieta radošo darbnīcu rīkošanai bērniem un ģimenēm, kā arī iespēja skolas telpas izmantot radošiem pasākumiem, konferencēm, semināriem, prezentācijām.
     Projekta finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” jeb tā sauktais policentriskais finansējums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 374 300,69, ERAF finansējums 85% - Ls 318 155,59, pašvaldības finansējums 12% - Ls 44 916,08, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% - Ls 11 229,02.


Alūksnes Mākslas skolas jaunās ēkas atklāšana, 2013. gada 23. augustā FOTOGALERIJA links uz http://www.aluksne.lv/foto_galerija/2013/gal_024.php

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 

 


 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca

 

Rekonstruējot uzlabos Alūksnes slimnīcas infrastruktūru

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.02.2012.

 

     SIA „Alūksnes slimnīca” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, kura laikā slimnīcā notiks vērienīga rekonstrukcija, kas noslēgsies šā gada rudenī.

     Darbus objektā saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic akciju sabiedrība „SCO centrs” un šobrīd gan slimnīcas, gan laboratorijas ēkā sākusies demontāža. SIA „Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa stāsta, ka šobrīd, kad rit remonts, ķirurģiskā profila nodaļas, operāciju zāle un arī dienas stacionārs pārvietoti uz citām telpām, lai būvnieki varētu strādāt.

     - Darbi rit kompleksi, jo darāmā ir diezgan daudz. Pašreiz, kamēr ziema, veic iekšdarbus, bet, kad kļūs siltāks, sāks siltumtrašu maiņu, lifta būvniecību. Projektu realizējot, mainīsim nodaļu izvietojumu - pirmajā stāvā būs dienas stacionārs, bet akūtā ķirurģiskā profila gultas – tikai otrajā stāvā. Tā kā operāciju zāle atrodas pirmajā stāvā, lai varētu nogādāt pacientus uz palātām, vajadzīgs lifts. To izbūvēs ar piebūvi, tas būs transporta lifts, lai pacientu varētu pārvietot ar gultu. Vasarā būs darbu nākošā kārta, kad remontēs ambulatoro daļu, kā arī uzņemšanas nodaļu. Rekonstrukcijas darbu laikā pacientiem gan būs jāsaskaras ar zināmām neērtībām, taču slimnīca turpinās strādāt un sniegt savus pakalpojumus, - norāda M. Kauliņa.

     Projekta izstrādes gaitā, plānojot atbalstāmās izmaksas, nācies secināt, ka no ERAF piešķirtā summa nebūs pietiekama, jo nebūtu saimnieciski pareizi nokrāsot sienas, bet nemainīt komunikācijas. Slimnīca uzcelta 1964. gadā un ūdensvads, apkures sistēma saglabājusies kopš tā laika. Gan apkures, gan ūdensapgādes sistēma ierīkota caur bēniņiem, līdz ar to rodas problēmas, ja ir bojājumi. Tas tiks labots, tāpat arī plānots atteikties no šobrīd esošās karstā ūdens padeves caurteces principa, jo tas rada lieku ūdens un kanalizācijas patēriņu telpās, kur karstais ūdens tiek lietots retāk, līdz ar to tā uzsildīšanai jāpatērē vairāk energoresursu. Arī reanimācijas nodaļa plānotās durvju maiņas un koridora remonta vietā piedzīvos plašāku remontu. Tur sildelementi atrodas aiz flīzēm un telpu apsilda ar elektrību, kas nav efektīvi. Sildelementus vajadzīgs iz-ņemt ārpusē, līdz ar to jāveic plašāks nodaļas remonts. Arī ventilācijas sistēma lielākajā daļā slimnīcas telpu, izņemot iepriekš remontētās, bija kopš tās pirmsākumiem. Operāciju zālē bijis tikai nosūcējs, kas nenodrošina nepieciešamo klimatu, tādēļ zālē un arī ķirurģiskajā nodaļā ierīkos ventilāciju ar rekuperāciju.

     Ņemot vērā veicamo darbu apjoma pieaugumu, vajadzīgs arī papildu finansējums un slimnīca plāno ņemt aizņēmumu. ERAF projekta finansējums sākotnējā posmā bija 85% un slimnīcas finansējums – 15%. Tagad, ņemot vērā papildu darbus projekta īstenošanai, pašu finansējums pieaugs līdz 50%.

     - Auditora atzinums, pārbaudot iestādes finansiālās iespējas, gatavojoties aizņēmuma ņemšanai, ir pozitīvs. Papildu darbi ir jāveic. Ja to visu izdarām, tad slimnīcā pamatos viss būs sakārtots un tā sagaidīs pacientu mūsdienīgi. Ambulatorā daļa būs ļoti laba, tā strādās noteiktu darba laiku, vairs nebūs stacionāro un ambulatoro pacientu dubultplūsma. Savukārt uzņemšanas nodaļa atradīsies citā vietā. Visu plānojam un darām ar skatu nākotnē. Ja attīstām sadarbību, kas radusies ar plastikas ķirurgu K. Person no Amerikas, ir nepieciešamas atbilstošas ķirurģijas nodaļas telpas un arī operāciju zāle. Domājam, kā radīt atbilstošu piedāvājumu gan pašu, gan nākotnē varbūt arī ārzemju pacientiem, - norāda M. Kauliņa.


IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnes slimnīcas renovētās telpas atklāj veselības ministre

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

04.04.2013.

 

     Veselības ministre Ingrīda Circene 25. martā atklāja renovētās SIA „Alūksnes slimnīca” telpas.      

 

     Alūksnes slimnīcas renovācija notika, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”.

      Atklājot renovētās telpas, veselības ministre I. Circene pateicās slimnīcas kolektīvam un Alūksnes un Apes novadu pašvaldībām par projekta īstenošanu, uzsverot, ka šī ieguldījuma rezultātā abu novadu iedzīvotāji saņems pēc iespējas kvalitatīvāku palīdzību tuvāk viņu dzīvesvietai. Ministre uzsvēra, ka ministrijas mērķis ir nodrošināt iespēju visiem Latvijas iedzīvotājiem pēc vieniem principiem un vienām iespējām saņemt palīdzību.

      - Tas nenozīmē, ka katrā slimnīcā var pārstādīt sirdi vai veikt neiroķirurģisku operāciju, bet ir lietas, kuras iedzīvotājam jāsaņem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un iespējami efektīvāk izlietojot naudu. Latvijā esam četras, piecas reizes palielinājuši iespējas, ko iedzīvotājs var saņemt ambulatori dienas stacionārā, - uzsvēra I. Circene, dāvinot slimnīcai plāksni, kas apliecina ES ieguldījumu projekta īstenošanā un telpu atjaunošanā.

     Svinīgajā pasākumā slimnīcas kolektīvu pašvaldības vārdā sveica Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins un priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, dāvinot slimnīcai iespēju iegādāties krēslus apmeklētājiem 400 latu vērtībā. Tāpat slimnīcas kolektīvs šajā dienā saņēma arī Apes novada pārstāvju, būvnieku un vairāku sadarbības partneru un atbalstītāju apsveikumus.

     Atklāšanas pasākumā M. Kauliņa pateicās Veselības ministrijai par iespēju realizēt projektu ārstniecības iestādes apstākļu uzlabošanai, Alūksnes un Apes novadu pašvaldībām un to domju deputātiem, kuri pieņēma izšķirošo lēmumu garantēt ilgtermiņa aizņēmumu, ko slimnīca ņēma Valsts kasē. Tāpat pateicības vārdi izskanēja citiem sadarbības partneriem un abu novadu iedzīvotājiem, kuru atbalsts cīņā par slimnīcas saglabāšanu ir bijis ļoti nozīmīgs. Pateicības vārdus slimnīcas vadītāja veltīja darbiniekiem un būvfirmai „SCO centrs”, jo būvdarbu laikā ārstniecības pakalpojumu sniegšana netika pārtraukta.

     - Nākošgad slimnīcai apritēs 50 gadi un šis ir viens no lielākajiem ieguldījumiem, kāds bijis tās darbības laikā, kas būs vērsts uz slimnīcas pastāvēšanu ilgtermiņā, - atklāšanas pasākumā uzsvēra SIA „Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa.

     Projekta laikā veikti ievērojami uzlabojumi – renovētas vairākas slimnīcas nodaļas, modernizēts operāciju bloks, veikta siltumtrašu, apkures un ūdensapgādes sistēmu maiņa, ķirurģiskajā nodaļā un operāciju zālē izbūvēta ventilācija ar rekuperācijas sistēmu, rekonstruēta laboratorijas ēka, mainīts un siltināts tās jumts, siltināts ārstnieciskā korpusa ēkas jumts. Izbūvējot liftu pacientu transportēšanai un rekonstruējot nodaļu sanitāros mezglus, uzlabota telpu pieejamība. Visās renovētajās telpās ieviests ekonomiskais LED apgaismojums.

     Līdz ar projekta īstenošanu, slimnīcā atsevišķi no uzņemšanas nodaļas izvietota ambulatorā daļa, tā uzlabojot pacientu plūsmas regulāciju un speciālistu pieejamību. Veiktie uzlabojumi ļaus Alūksnes slimnīcai vēl vairāk paaugstināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

     Projekta kopējās izmaksas ir 1,1 miljons latu, kur līdz ar ERAF finansējumu ir arī SIA „Alūksnes slimnīca” ieguldījums, kam aizņēmumu garantēja Alūksnes un Apes novadu pašvaldības.

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

 

Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Ziemeru skolā tiks īstenots ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

     Ziemeru pamatskola ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta Nr.KPFI-15.1/111 „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanu.

     2013. gada 10. janvārī Alūksnes novada Ziemeru pamatskolas direktore Līga Biete parakstīja līgumu par minētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta īstenošanu.
     Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Alūksnes novada Ziemeru pamatskolā, tādejādi samazinot ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu.
     KPFI projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes - fasādes siltināšana, jumta pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa, neblīvo koka durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, projekta būvuzraudzība, autoruzraudzība, publicitātes nodrošināšana un monitoringa veikšana pēcnodošanas periodā.
     Galvenie darbi tiks veikti Ziemeru pamatskolas sporta zāles ēkā, kas nav pilnībā nosiltināta un tās norobežojošo konstrukciju siltumnoturība neatbilst būvnormatīvu prasībām.
     Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei par 50%, kā arī kopējais projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,87 kg CO2/Ls gadā.      Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte, ieguvēji tiešā veidā būs vietējie iedzīvotāji. Turklāt ēkas norobežojošo konstrukciju remonts, siltināšana un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija pagarinās ēkas kalpošanas ilgumu. Galvenie ieguvēji būs skolēni un skolotāji, jo ēkā tiks nodrošināts labāks komforta līmenis.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 11000.00, KPFI finansējums – Ls 82500.00 jeb 75%, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – Ls 27500 jeb 25 %. Projekta realizācijas laiks ir līdz 2013.gada 31.oktobrim.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Ziemeru pamatskolā realizē energoefektivitātes paaugstināšanas projektu

     29.05.2013.

     Alūksnes novada pašvaldība īsteno Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstītu energo­efektivitātes paaugstināšanas projektu Ziemeru pamatskolā.

     Projekta mērķis ir veikt energo­efektivitātes pasākumus, tādejādi samazinot skolas ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu. Iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbus veic SIA „Ozolmājas”.

     Galvenie darbi tiek veikti Ziemeru pamatskolas sporta zāles ēkā, kas nav nosiltināta un tās norobežo­jošo konstrukciju siltumnoturība neatbilst būvnormatīvu prasībām. Klimata pārmaiņu finanšu instru­menta projekta ietvaros siltina ēkas fasādi un jumta pārsegumu, maina jumta segumu un neblīvās koka durvis, izbūvēs ventilācijas sistēmu ar rekuperāciju, ierīkos energoefek­tīvu apgaismojumu.

Īstenojot projektu, tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazi­nājums apkurei par 50%, kā arī kopējais projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,87 kg CO2/Ls gadā. Samazinoties CO2 izme­šiem atmosfērā, uzlabosies gaisa kvalitāte un ieguvēji tiešā veidā būs vietējie iedzīvotāji. Turklāt ēkas norobežojošo konstrukciju remonts, siltināšana un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija pagarinās ēkas kal­pošanas ilgumu. Galvenie ieguvēji būs skolēni un skolotāji, jo ēkā tiks nodrošināts labāks komforta līmenis.

      Projekta realizācijai KPFI finan­sējums ir 75% apmērā un 25% ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, tā realizācijas laiks ir līdz šī gada 31.oktobrim.

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

 

Alūksnē modernizē ielu apgaismojumu

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     
Alūksnē, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, septiņās pilsētas ielās modernizē ielu apgaismojumu.

     Projekts paredz Rīgas, Ojāra Vācieša, Pilssalas, Glika, Miera un Latgales ielās un Raiņa bulvārī nomainīt esošos vai uzstādīt jaunus gaismekļus. Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas, projekta ietvaros esošos dzīvsudraba gāzizlādes gaismekļus un augstspiediena nātrija gaismekļus nomaina uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem. Līdz ar pāreju uz cita tipa gaismekļiem, tiek mainīti arī balsti, kur tas nepieciešams.
     Gaismekļu nomaiņa ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu šajās ielās vairāk nekā 3 reizes (pašreizējais patēriņš veido 108423,25 kWh, pēc projekta patēriņš būs 23319,63 kWh), un šajās ielās tiks nodrošināts vienmērīgs ielas apgaismojums, kas līdz šim ne visur bija.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 144907,98, kuras sastāv no attiecināmajām izmaksām Ls 138197,68 un neattiecināmajam izmaksām Ls 6710,30. Klimata finanšu instrumenta finansējums 70% apmērā ir Ls 96738,38 un pašvaldības līdzfinansējums 30% apmērā – Ls 41459,30.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


Modernizē ielu apgaismojumu Alūksnē

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


      Īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Alūksnē sešās pilsētas ielās modernizēts ielu apgaismojums.

     Projekta gaitā jauns, mūsdienīgs apgaismojums ierīkots Rīgas, Ojāra Vācieša, Glika, Miera un Latgales ielās un Raiņa bulvārī. Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas, projekta ietvaros esošos dzīvsudraba gāzizlādes gaismekļus un augstspiediena nātrija gaismekļus nomainīja uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem. Līdz ar pāreju uz cita tipa gaismekļiem, tika mainīti arī balsti, kur tas bija nepieciešams.
     Gaismekļu nomaiņa šajās ielās ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu vairāk nekā 3 reizes un nodrošināt vienmērīgu ielas apgaismojumu, kas līdz šim ne visur bija.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 144907,98, kuras sastāv no attiecināmajām izmaksām Ls 138197,67 un neattiecināmajam izmaksām Ls 6710,31. Klimata finanšu instrumenta finansējums 70% apmērā ir Ls 96738,37 un pašvaldības līdzfinansējums 30% apmērā – Ls 41459,30.
     Arī turpmāk pašvaldība iecerējusi piedalīties ielu apgaismoja modernizēšanas projektos un nākamie plāni saistīti ar gaismekļu maiņu Helēnas ielā (izņemot vietās, kur tie jau nomainīti iepriekšējos projektos), kā arī valsts reģionālā autoceļa Alūksne – Ape tranzītielas posmā no degvielas uzpildes stacijas „Virši A” līdz Ziemeru ielai, kur plānots mainīt gan stabus, gan gaismekļus.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 


Eiropas Zivsaimniecības fonda projekts „Hidrotehniskās būves – zušķērāja „Tacis” rekonstrukcija”

 

Apstiprināts projekts hidrotehniskās būves – zušķērāja „Tacis” rekonstrukcijai

Inese ZĪMELE - JAUNIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

22.03.2012.

     Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta daļas 2012.gada 15.marta Lēmumu par 2011.gada 2.decembrī iesniegto projekta iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma „Zveja iekšējos ūdeņos” ietvaros.

    Projekta mērķis ir veicināt zvejas attīstību Alūksnes ezera iekšējos ūdeņos, rekonstruējot un modernizējot hidrotehnisko būvi – zušķērāju „Tacis” uz Alūksnes upes.
    Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt hidrotehnisko būvi – žušķerāju „Tacis”, ko galvenokārt paredzēts izmantot:
    • instrumentu un aprīkojuma uzglabāšanai, kas nepieciešams, lai veiktu rūpniecisko zveju, t.i., zvejas murdi, zvejas loma savākšanas tīkli (kumi) un zvejas loma šķirošanas platforma ar trīs konteineriem;
    • zvejnieku aprīkojumu un apģērba uzglabāšanai ar iespēju to izžāvēt;
    • nozvejoto zivju uzglabāšanai.

    Veicot zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietas rekonstrukciju un modernizāciju, tiks uzlabota un optimizēta zvejas organizācija uz Alūksnes upes. Projektu īstenojot, paredzēts izveidot dzīvo zušu uzglabāšanas iekārtas, tādejādi nodrošinot to augsto tirgus vērtību un iespēju piedalīties Eiropas zušu migrācijas izpētes projektos. Tiks izveidota arī uzglabāšanas vieta nedzīvajiem zušiem, kuri paredzēti tālākai tirdzniecībai, bet nav paredzēti pārdošanai dzīvā veidā.
    Uz projekta iesniegšanas brīdi bija izstrādāts tehniskais projekts hidrotehniskās būves – zušķērāja „Tacis” rekonstrukcijai, kuru sagatavoja SIA „BELSS”.
    Projekta īstenošana jāveic laikā no 2011.gada 2.decembra līdz 2014.gada 28.februārim. Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 44 578,81, tajā skaitā attiecināmās izmaksas Ls 36 540,00. No Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēs Ls 32 886,00 (68%), pašvaldības līdzfinansējums – Ls 11 692,81 (10% no projekta attiecināmajām izmaksām Ls 3 654,00, 22% projekta neattiecināmās izmaksas – PVN maksājums).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Sāksies zušu tača rekonstrukcija


Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Šogad aprīlī Alūksnes novada pašvaldība izsludināja iepirkumu par hidrotehniskās būves – žušķērāja „Tacis” rekonstrukciju un 19. jūnijā noslēgts līgums ar SIA „JAUNMĀJA”, kuri veiks šos darbus.

     Tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA „BELSS”, būvuzraugs būs SIA „VALKAS MELIORĀCIJA”. Darbus paredzēts pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā līdz šī gada 22. oktobrim.
     Projekta mērķis, rekonstruējot un modernizējot hidrotehnisko būvi – zušķērāju „Tacis” uz Alūksnes upes, ir veicināt zvejas attīstību Alūksnes ezera iekšējos ūdeņos. Rekonstruēto hidrotehnisko būvi galvenokārt paredzēts izmantot rūpnieciskajai zvejai nepieciešamo instrumentu un aprīkojuma uzglabāšanai (zvejas murdi, zvejas loma savākšanas tīkli (kumi) un zvejas loma šķirošanas platforma ar trīs konteineriem), zvejnieku aprīkojuma un apģērba uzglabāšanai ar iespēju to izžāvēt, kā arī nozvejoto zivju uzglabāšanai.
     Rekonstruējot un modernizējot zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu, tiks uzlabota un optimizēta zvejas organizācija uz Alūksnes upes. Projektu īstenojot, paredzēts izveidot dzīvo zušu uzglabāšanas iekārtas, lai nodrošinātu to augsto tirgus vērtību un iespēju piedalīties Eiropas zušu migrācijas izpētes projektos. Tiks izveidota arī uzglabāšanas vieta nedzīvajiem zušiem, kuri paredzēti tālākai tirdzniecībai, bet nav paredzēti pārdošanai dzīvā veidā.
     Plānotās projekta kopējās izmaksas ir Ls 44 578,81, tajā skaitā attiecināmās izmaksas Ls 36 540. No Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēs Ls 32 886 (68%), pašvaldības līdzfinansējums – Ls 11 692,81 (10% no projekta attiecināmajām izmaksām Ls 3 654, 22% projekta neattiecināmās izmaksas – PVN maksājums).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Hidrotehniskās būves – žušķērāja „Tacis” rekonstrukcija beigusies

     Hidrotehniskās būves – žušķērāja „Tacis” rekonstrukcijas darbi beigušies un objekts nodots ekspluatācijā 9.novembrī. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „JAUNMĀJA”, autoruzraudzību veica SIA „BELSS” un būvuzraudzību veica SIA „VALKAS MELIORĀCIJA”.

     Projekta ietvaros tika pilnībā rekonstruēta hidrotehniskā būve. Rekonstruēts ūdens novadkanāls, pamatu, sienu, pārseguma un jumta konstrukcijas, kā arī aizvaru risinājums ūdens novadīšanai. Projekta ietvaros tika izveidota papildus telpa, kas paredzēta instrumentu, aprīkojuma uzglabāšanai un zvejas aprīkojuma uzglabāšanai.      Būvniecības laikā, pārkārtojot prioritātes tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, tādejādi rodot iespēju izbūvēt divslīpu jumtu, kas būvi padara pievilcīgāku un tehniski noturīgāku.
     Lai ātrāk reaģētu uz ūdens līmeņa izmaiņām Alūksnes ezerā, veicot rekonstrukcijas darbus tika uzlabots tehniskais risinājums, izveidojot papildus aizvarus ūdens aizvadīšanai no ezera, kā arī tie paredzēti konstanta ūdens līmeņa uzstādīšanai, piemēram, lai ezerā līmenis nepārsniegtu augstāko (plūdu) līmeni pavasara palu laikā 183,90 m pēc Baltijas augstumu sistēmas atzīmēm, līdz 15.jūnijam tas uzstādāms 183,80 m, pārējā periodā 183,70 m.      Papildus izveidotajai aizvaru pārgāznei tiek izmantots paceļams metāla aizvars, ja tāda nepieciešamība rodas.
     Projekta mērķis ir veicot rekonstrukciju un modernizējot hidrotehnisko būvi – zušķērāju „Tacis” uz Alūksnes upes veicināt zvejas attīstību Alūksnes ezera iekšējos ūdeņos.
     Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 44 578.81, tajā skaitā attiecināmās izmaksas Ls 36 540.00. No Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēs Ls 32 886.00 (68%), pašvaldības līdzfinansējums – Ls 11 692.81 (10% no projekta attiecināmajām izmaksām Ls 3 654.00, 22% projekta neattiecināmās izmaksas – PVN maksājums).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība

 


 

Teritorijas labiekārtošana Kolberģī sporta un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

 

 

Kolberģī ierīkots laukums sportiskām aktivitātēm

Violeta Kļaviņa,

Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

28.08.2013.

 

      Jaunalūksnes pagastā realizēts projekts „Teritorijas labiekārto­šana Kolberģī sporta un sabied­risko aktivitāšu dažādošanai” un 7. augustā bērni kopā ar vecā­kiem pulcējās uz spēļu un rotaļu laukuma atklāšanas pasākumu „Karlsona draiskulības Kolberģī”.

      Pie Jaunalūksnes pagasta pārval­des ēkas projekta ietvaros iekārtota teritorija sporta un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Laukumā uzstādīti trīs āra trenažieri, šūpoles - balansieris, vingrošanas aprīko­jums, karuselis, rotaļu komplekss. Iekārtas piegādāja SIA „Friko I.L.”, teritorijas labiekārtošanas darbus veica SIA „Sorma” un zemnieku saimniecība „Sprogas” .

      Laukuma atklāšanas svētkos piedalījās PII „Pūcīte” audzēkņi, Jaunalūksnes pagasta lielie un ma­zie bērni ar vecākiem. Pēc pagasta pārvaldes vadītājas I. Cingleres uzrunas un svinīgas lentas pār­griešanas, bērnus sveica Karlsons un Brālītis ar savu sunīti. Tika izmēģināta katra uzstādītā iekārta un sniegta sīka instrukcija to lie­tošanai, lai izvairītos no traumām. Kad Karlsons tika līdz trenažieriem, viņš secināja, ka tie gan neesot viņa gaumē, jo, darbojoties uz tiem, var zaudēt svaru. Jautrā draiskošanās noslēdzās ar bulciņu balli, kurā visi mielojās ar kēksiņiem, gardām zemenēm, saldām konfektēm un priecājās par svētku salūtu.

      Projekts īstenots ELFLA pasāku­mā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoša­nas teritorijā” 6.2. aktivitātē. Ko­pējās izmaksas sastāda Ls 9269,81, publiskais finansējums Ls 6894,90, pašvaldības līdzfinansējums Ls 2374,91.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 

Bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma izveidošana Pededzes pagastā

 

Pededzē izveido atpūtas laukumu bērniem un jauniešiem

 

Daiga Vītola,

Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

06.02.2013.

 

       Īstenojot biedrības “Pededzes Nākotne” projektu „Bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma izveidošana Pededzes pagastā”, izveidots bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukums, ap- rīkots ar jauniem, standartiem atbilstošiem rotaļu laukuma elementiem.

      Pagasta iedzīvotāji vairākkārt apsprieda ideju un izteica atbalstu bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma izveidošanai. Pededzes pagastā tagad ir labiekārtots, publiski pieejams laukums, kurā bērni un jaunieši var atpūsties un spēlēties piemērotā un drošā vidē. Bērni var pārbaudīt savu veiklību rotaļu pilsētiņā, izbaudīt šūpošanās priekus balansa šūpolēs, pavizināties ar karuseli, izmēģināt trošu ceļu, spēlēties smilšu kastē. Tāpat ir padomāts par vecākiem, kuri savus bērnus varēs pieskatīt sēžot uz jaunajiem atpūtas soliņiem, savukārt par tīrību laukumā palīdzēs rūpēties novietotās atkritumu urnas. Projekts tika iesniegts biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”, atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējā summa ir Ls 9430,58, publiskais finansējums Ls 8487,52, Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% no projekta kopējās summas.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Sporta laukuma labiekārtošana un inventāra papildināšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Alsviķu pagastā

 


 

Īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcija lauku vides sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvās atpūtas pasākumu nodrošināšanai

 


 

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu, Alsviķu, Pededzes, Mālupes un Annas pagastos

 


 

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Pededzes un Liepnas pagastā

 


 

 

Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā

 

Novadā ieviesīs arborista pakalpojumu

 

06.02.2013.

     Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta „Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā” ietvaros Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „Spodra” iegādājās arborista (kokkopja) darbam nepieciešamo aprīkojumu (arborista kāpšanas komplekti, frēze, motorzāģis, atbilstošs darba apģērbs). Savukārt Alūksnes novada pašvaldība ir piešķīrusi stipendiju jaunietim, kurš šobrīd Ērgļu arodvidusskolā apgūst arborista profesiju. Ar audzēkni noslēgtais stipendijas līgums paredz darba attiecību uzsākšanu pašvaldībā pēc mācību pabeigšanas.

      Ikdienā arborists veic uzdevumus, kas saistīti ar apstādījumu kopšanu, vainagu veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu. Novadā ir daudz aizsargājumu dabas objektu. Iedzīvotājiem savu māju pagalmos ne vienreiz vien ir nepieciešams apkopt tajos augošos kokus. Arī kapsētās ir daudz vecu un bīstamu koku un ne vienmēr zaru apzāģēšana iespējama, piebraucot ar pacēlāju bīstamajā vietā. Lai darbu paveiktu kvalitatīvi, nepieciešams specializēts aprīkojums un zināšanas. Līdz šim pašvaldības aģentūra „Spodra” šo pakalpojumu iegādājās no firmām, kas darbojas tālu no Alūksnes. Tas ievērojami sadārdzināja izmaksas. Tādēļ tika pieņemts lēmums par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā ar projektu „Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā”.

     Projekta „Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā” mērķis ir ieviest jaunu sadzīves pakalpojuma piedāvājumu un nodrošināt tā pieejamību iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldības teritorijā. Projekta kopējās izmaksas ir 8466,43 LVL, tai skaitā 6297,34 LVL Eiropas Savienības ELFLA finansējums.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 

Pašvaldības aģentūrā „Spodra” darbu sākuši arboristi

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

28.08.2013.

 

     Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā „Spodra” šovasar darbu sākuši divi arboristi jeb kokkopji. Līdz ar to koku kopšanai nebūs jāgaida iespēja nopirkt ārpakal­pojumu, jo šo darbu veiks pašval­dības iestādes algotie speciālisti.

     Īstenojot Eiropas Lauksaimniecī­bas fonda lauku attīstībai atbalstīto projektu „Arboristu pakalpoju­ma ieviešana Alūksnes novadā”, pašvaldības aģentūra „Spodra” iegā­dājās arborista jeb kokkopja darbam nepieciešamo aprīkojumu. Savukārt pašvaldība izsludināja stipendiju konkursu vienam cilvēkam arborista profesijas apguvei Ērgļu arodvidus­skolā.

     Saskaņā ar stipendiju konkursa nolikumu, šo pašvaldības atbalstu ieguvušajam arboristam Alūksnē jānostrādā noteikts laika periods. Pašvaldības stipendiju saņēmušais jaunais arborists Zigmārs Mazulis ir alūksnietis. Pēc vidējās izglītības iegūšanas jaunietis studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē Mežu fakultātē, iegūstot mežzināt­ņu bakalaura grādu. Uzzinājis par pašvaldības izsludināto stipendiju konkursu, nolēmis pieteikties un bijis apmierināts, ka saņēmis sti­pendiju, kas bijusi nozīmīgs atbalsts mācību laikā.

     - Arborista profesiju gribēju apgūt jau iepriekš. Šo darbu darot, jābūt uzmanīgam, jāpārdomā katra kustība, lai droši nonāktu uz zemes. Praksē šo darbu jau tiku iepazinis trīs mēnešus Rīgā. Arboristam darba daudz ir katrā pilsētā, jo koki ir jākopj, - secina Z. Mazulis.

     Pašvaldības aģentūra rada iespēju algot arī otru arboristu, jo drošī­bas apsvērumu dēļ arboristi nevar strādāt vienatnē. Arī Laura Ozoliņa studējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur Lauku inženieru fakultātē apguvusi ainavu arhitektūru un plānošanu.

     - Gandarījums, ka esam ieguvuši divus atbilstoši izglītotus speciālis­tus. Īpašs prieks par to, ka pavisam necerēti veiksmīgi tikām arī pie otra arborista. Gan pilsētā, gan pagastos ir daudz vietu, kur vajadzīga koku kopšana. Svarīgi, ka koku kopšanas pakalpojums tagad pašvaldības teritorijā būs pieejams jebkurā laikā un mums nevajadzēs gaidīt, kad to varēs sniegt kāda firma. Tagad šo darbu visā novadā veiks mūsu darbinieki. Jāuzsver, ka kokkopis ne tikai griež zarus, bet arī apseko kokus un sastāda plānu to kopša­nai, - norāda pašvaldības aģentūras „Spodra” direktors Guntis Kozilāns.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jaunalūksnes pagastā

 

Jaunalūksnē izveido dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu

Violeta Kļaviņa,

Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

04.12.2013.

 

       Biedrība „Jaunalūksnes dālderi” Jaunalūksnes pagastā īstenojusi projektu „Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jaunalūksnes pagastā” un tā rezultātā ir ierīkotas dušas un uzstādīts veļas mazgāšanas automāts.

      Projekta laikā tika rekonstruētas telpas – veikti iekšdarbi, ierīkots apgaismojums, sakārtoti elektrības tīkli un ventilācijas sistēma. Apmeklētāji dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu var izmantot ceturtdienās un piektdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00, „Ielejās 1”, Kolberģī. Darba laiks var tikt mainīts atkarībā no pieprasījuma, tāpēc visiem interesentiem lūgums pieteikties, zvanot pa tālruni 26232039. Biedrība ir apstiprinājusi pakalpojumu cenas: vienas reizes veļas mazgāšana 90 santīmi, dušas izmantošana vienai personai – 2 lati. Projekts realizēts ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 5462,75, no tā publiskais finansējums Ls 4916,48, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 546,27.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Vēlamies kļūt veselāki!

Iegūst jaunu aprīkojumu klientu ikdienas aprūpei

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

04.12.2013.

 

     Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”, pateicoties īstenota­jam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajam projektam „Vēlamies kļūt veselā­ki!”, iegūti nozīmīgi papildinājumi klientu ikdienas aprūpei.

     Viens no ieguvumiem ir ratiņkrēsls un pacēlāja iebūve automobilī, kas tagad droši un ērti ļaus nepieciešamī­bas gadījumā ratiņkrēslā esošu klientu nogādāt pie mediķiem. Tāpat projekta ietvaros iegādāti 20 speciāli tualetes krēsli klientu ērtībai un gaismas terapijas aparāts ar krāsu filtriem terapeitiskiem nolūkiem.

     - Esam ļoti pateicīgi gan Lauku atbalsta dienestam, kas atbalstīja projektu, gan Alūksnes novada paš­valdībai, kas deva līdzfinansējumu, jo šis projekts mums ir ļoti vērtīgs, gan domājot par klientiem un arī darbi­niekiem. Mums bija ļoti nepieciešams pacēlājs automašīnai – tas atvieglos mūsu iemītnieku transportēšanu, būs ērtāk un drošāk klientiem, vieglāk arī darbiniekiem. Tāpat tualetes krēsli ir ieguvums ne tikai klientu ērtībai, bet arī atvieglos darbu apkalpojošam per­sonālam. Savukārt gaismas terapijas aparāts ir plaši izmantojams dažādām veselības uzlabošanas procedūrām, - uzsver Sociālās aprūpes centra direktore Rasma Muceniece.

     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 5940,23, tai skaitā pašvaldības līdzfi­nansējums Ls 1366,50.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās dejas popularizēšana sabiedrībā

 

 

Deju kopa „Jaunanna” sezonu uzsāk, šujot jaunus tērpus

Baiba Gusta

biedrības „Interešu centrs „Jau­nanna”” valdes priekšsēdētāja

31.10.2012.

 

      Biedrība „Interešu centrs „Jau­nanna””, kuras viens no mērķiem ir finansējuma piesaistīšana pagasta pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai, pavasa­rī piedalījās biedrības „Alūksnes lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.

      Šobrīd uzsākta projekta „Kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās dejas popu­larizēšana sabiedrībā” īstenošana, kurš tika atbalstīts ES ELFLA Lau­ku attīstība programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īsteno­šanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodro­šinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažā­došanai vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir Ls 3066, kam tiks izmantots ELFLA finansējums Ls 2759,40, Alūksnes novada pašval­dības līdzfinansējums Ls 257 un biedrības līdzfinansējums Ls 50.

      Jau 23. sezonu deju kopa „Jau­nanna” attīsta un parāda citiem tautiskās dejas mākslu, īpaši izceļot malēnisko savdabību. Lai to varētu labāk parādīt, svarīgs ir etnogrā­fiski pareizs tautas tērps. Uzvelkot skaistu tautas tērpu, dejotāji mācās to godāt un nest ar cieņu, jo tā taču ir unikāla Latvijas kultūras vērtība. Šajā sezonā kolektīvam tas ir īpaši svarīgi, jo notiek gatavošanās Vis­pārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem.

      Projekta īstenošanas laikā, pirm­kārt, tiks izgatavotas 12 tautiskās vīriešu vestes, pusgarie svārki (pus­mēteļi) un cepures, kas bija nepie­ciešamas, lai pilnībā nokomplektētu deju kopas „Jaunanna” Vidzemes novada 19. gs. tautas tērpu. Otrkārt, tiks izveidots jauns deju kopas „Jau­nanna” iestudētajām raksturdejām un oriģināldejām nepieciešamais meiteņu 19. gs. beigu svētdie­nas tērps no vestes un brunčiem (kostīmkleitas). Līdz šim ir veikta izmēru noņemšana, audumu, krāsu, rakstu un fasonu saskaņošana, kā arī ir uzsākta jau tērpu šūšana.

      Projekta rezultātā deju kopa „Jau­nanna” iegūs etnogrāfiski pareizi darinātus un vizuāli krāšņus tērpu komplektus, kas radīs estētisku bau­dījumu un priekšstatu par Vidzemes tautas tērpiem dažādos kultūras pa­sākumos. Tiks ievērojami uzlabots deju kopas „Jaunanna” vizuālais tēls un deju mākslinieciskais ataino­jums. Dejotāji būs ieguvuši novēr­tējumu savam ieguldītajam darbam, motivāciju tālākai izaugsmei un attīstībai, jauniem uzvedumiem un koncertprogrammām ar kā palīdzību veicināt Alūksnes novada un sava pagasta atpazīstamību.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Deju kopai „Jaunanna” piepildījies sapnis

06.02.2013.

 

      Īstenojot biedrības „Interešu centrs „Jaunanna”” projektu „Kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās dejas popularizēšana sabiedrībā”, deju kopai „Jaunanna” izdevies īstenot sapni – uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem varēsim doties ar etnogrāfiski pareizu un pilnībā nokomplektētu 19. gs. Vidzemes novada tautas tērpu.

      Projekta rezultātā deju kopas meitenēm ir tapuši koši 19. gs. beigu svētdienas tērpi. Izveidotie tērpu komplekti plašāk ļaus pielāgot tērpus atbilstoši dejai un izcelt tās raksturu.

      Par veiksmīgo sadarbību sakām PALDIES tērpu darinātājiem: Helvei Kļaviņai par meiteņu 19. gs. beigu svētdienas tērpu, kas sastāv no brunčiem un vestes, Renātei Pilipai par puišu vestēm un SIA „Muduri” par puišu pusmēteļiem un cepurēm.

      Šobrīd kolektīvam ir nokomplektēts 19. gs. Vidzemes novada tautas tērps, bet tomēr rodas nepieciešamība pēc uzlabojumiem – dažas tērpa detaļas, piemēram, krekli, ilgstoši izmantojot, ir nolietojušies. Vajadzīgos uzlabojumus ceram veikt līdz Lielajiem svētkiem.

      Pirmo reizi jaunos tērpus skatītāji varēja redzēt Ziemassvētku ieskaņas koncertā Jaunannā. Šajā pasākumā varējām pārliecināties, ka kolektīva vizuālais tēls spēj vēl vairāk uzrunāt skatītājus, radot arī pozitīvas emocijas pašiem dejotājiem.

      No kopējā projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma Ls 3066, 90% jeb Ls 2759,40 tika iegūti, pie-daloties biedrības „Alūksnes lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā un gūstot atbalstu ES ELFLA Lauku attīstība programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot ap-mācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Pilnīgai projekta finansēšanai Alūksnes novada pašvaldība piešķīra finansējumu Ls 257 un Ls 49,60 bija biedrības līdz finansējums. Straujiem soļiem tuvojas deju kolektīvu skates, kurās novēlam veiksmi, raitu deju soli sev un pārējiem novada deju kolektīviem, lai visi kopā varam tikties Lielajos svētkos Rīgā!

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Liepnas pagasta Tautas nama gaismas tehnikas un tautas tērpu iegāde

 

Liepnā modernizē tautas nama aprīkojumu

Laima Kaņepe,

Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

06.02.2013.

       Liepnas pagastā īstenots projekts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītais „Liepnas pagasta Tautas nama gaismas tehnikas un tautas tērpu iegāde”.

      Projekta pieteikums tika iesniegts un atbalstīts biedrībā „Alūksnes lauku partnerība” un ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta rezultātā iegādāts gaismas aparatūras komplekts, kas sastāv no gaismas iekārtas vadības pults, divpadsmit dažādiem prožektoriem, jaudas bloka un diviem statīviem. Šo gaismas aparatūras komplektu par kopējo summu Ls 1098,11 ar PVN piegādāja un uzstādīja SIA „DJ PRO”. Tāpat projekta laikā tapuši jauni tautas tērpu komplekti vidējās paaudzes deju kolektīva deviņiem pāriem, ko par kopējo summu Ls 2210,67 ar PVN šuva SIA „MUDURI”, kā arī apavi vidējās paaudzes deju kolektīvam deviņi pāri kurpju un tikpat daudz zābaku par kopējo summu Ls 686,07 ar PVN. Tos izgatavoja SIA „KRISTĀLA KURPĪTE”. Projekta rezultātā, iegādājoties gaismas aparatūras komplektu, pagasta tautas namā rīkotie pasākumi ir kļuvuši vizuāli skaistāki un krāsaināki. Pagastā ir izveidojies vidējās pa-audzes deju kolektīvs, kuram nebija atbilstošu tautas tērpu. Tagad dejotāji priecājas paši un priecē citus, dejojot jaunajos tērpos un apavos.       Projekta kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir Ls 3301,53, no kura 90% ir ELFLA finansējums – Ls 2971,38 un 10% pašvaldības finansējums Ls 330,15.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā

 

Sorosa fonds – Latvija atbalstīs Malienas un Jaunannas skolas

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste

20.12.2012.

 

      Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” otrās kārtas projektu konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss” sadaļā „Drošs turpinājums” atbalstu guvuši divi Alūksnes novada pašvaldības iesniegtie projekti - „Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā” projekta īstenotājs Malienas pamatskola) un „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” (projekta īstenotājs Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola). Sorosa fonda – Latvija atbalsts katram projektam ir aptuveni 15 000 eiro.

      Iniciatīvas 2. kārtas mērķis ir veicināt mazo skolu attīstību par daudzfunkcionāliem kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, rosinot pašvaldības un vietējo sabiedrību izmantot mazās skolas kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības kontekstā, kas var nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu, veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos kopienas dzīvē. 30 skolas turpinās 2009. gadā uzsākto attīstību, bet 11 skolas iniciatīvai pievienosies no jauna.

      Projekta ietvaros tiks piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes visu paaudžu Malienas, Jaunannas, un arī visa novada iedzīvotājiem, iegādāti pamatlīdzekļi un materiāli nodarbību norisei, rīkotas talkas un citas aktivitātes.

      Projektu īstenošanas komandu pārstāvji 9. un 10. decembrī apmeklēja izglītojošu semināru Siguldā, bet 11. decembrī Rīgā notika Sorosa fonda – Latvija rīkotā iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” otrās kārtas atklāšanas konference „Skola kā Latvijas kopienu attīstības resurss: drošs turpinājums un jauns sākums”, kuras laikā novadu pašvaldības oficiāli parakstīja grantu līgumus par atbalstu projektu īstenošanai. Tuvākajā laikā pašvaldības saņems šo finansējumu un projektos paredzētās aktivitātes varēs sākties.

 

Izglītības centrs MŪZA Jaunannā uzsāk darbu

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste

06.02.2013.

      Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola ir uzsākusi projekta „Izglītības centrs MŪZA Jaunan­nas mūzikas un mākslas pamat­skolā” realizāciju.

      Jau decembrī „Alūksnes Novada Vēstīs” rakstījām, ka Sorosa fonda – Latvija iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtā „Skola kā kopienas attīstības resurss” jau­nanniešu projekts „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” guva atbalstu. Šobrīd ir uzsāktas nodarbības sešās programmās.

      Projekta ietvaros paredzēts uzsākt nodarbības arī programmās: vingrošana (pilates, aerobika), vingrošana senioriem, nodarbības uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, interaktīvo materiālu veidošana (skolotājiem un citiem interesen­tiem), interešu klubiņu nodarbības –bērniem un vecākiem „Mācīsimies kopā!” un sievietēm „Sievietes pa­saule”. Projektu realizējot, plānots izveidot pieaugušo vokālo ansam­bli, kā arī radīt iespēju pagasta ama­tiermākslas kolektīviem pilnveidot aktiermeistarības un dejas prasmes.

Vasarā, skolēnu brīvdienās, radī­sim iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku – tiks realizētas programmas ielu vingro­šana un mūsdienu deju grupa, bet gan bērnus un jauniešus, gan pieau­gušos aicināsim iesaistīties sporta programmās - futbols, volejbols, skriešana.

      Uz nodarbībām laipni aicināti visi interesenti. Nodarbības ir bez mak­sas. Informācija par nodarbībām pieejama, zvanot projekta direktorei Janīnai Pužulei (26489927) un projekta koordinatorēm Ivetai Bal­tajai – Vanagai (28366016) un Vijai Zaķei (22042791), kā arī novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un presē.

      Kaut gan šajās programmās pirmās nodarbības ir jau notikušas, ja ir interese, aicinām pievienoties vēl jaunus dalībniekus!

 

Jaunannā aktivitātes turpinās

Vija Zaķe,

teritorijas attīstības speciāliste

05.02.2014.

      Decembrī noslēdzās Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietvaros atbalstītais projekts Nr. 2012 – SM2N – 39 „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā”.

      Jaunannas un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem tika piedāvātas daudzveidīgas kultūras, izglītības, sporta aktivitātes brīvā laika pavadīšanai, attīstot savas radošās un intelektuālās spējas, apgūstot jaunas prasmes un zināšanas, iekļaujoties kopienas sabiedriskajā dzīvē, kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū. Projekta laikā uzlabojām izglītības centra MŪZA materiāli tehnisko bāzi, radot iespēju arī pēc projekta beigām iedzīvotājiem izmantot šos resursus brīvā laika pavadīšanai un prasmju pilnveidošanai.

      Projekta realizācijai no Sorosa fonda – Latvija tika saņemts atbalsts EUR 14 992, no tiem EUR 11 246 izlietoti projekta aktivitāšu īstenošanai, bet EUR 3746 pamatlīdzekļu un inventāra iegādei.

Tika īstenoti arī divi mazi projekti, kas deva iespēju saņemt vēl papildus finansējumu. Sadarbībā ar biedrību „Interešu centrs „Jaunanna” realizēts projekts „Iedzīvotāju talka aktīvās atpūtas vietas Jaunannas Zaķusalā atjaunošanai un sakopšanai”, kur no Sorosa fonda – Latvija saņemts EUR 500 atbalsts sporta laukuma atjaunošanai Zaķusalā.

      Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola ieguva EUR 1000 atbalstu projektam „Jaunas iespējas Jaunannas bērnu attīstībai”, kura rezultātā iegādātas spēles, rotaļlietas, angļu valodas mācību līdzekļi, organizēta bērnu vasaras skoliņa un izglītojošas nodarbības bērnu vecākiem. Esam ļoti pateicīgi Sorosa fondam - Latvija un Alūksnes novada pašvaldībai par sniegto finansiālo atbalstu mūsu kopienai. Kaut arī projekts beidzies, iesāktās aktivitātes turpinās.

 


 

Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā

 

Sorosa fonds – Latvija atbalstīs Malienas un Jaunannas skolas

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste

20.12.2012.

 

      Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” otrās kārtas projektu konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss” sadaļā „Drošs turpinājums” atbalstu guvuši divi Alūksnes novada pašvaldības iesniegtie projekti - „Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā” (projekta īstenotājs Malienas pamatskola) un „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” (projekta īstenotājs Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola). Sorosa fonda – Latvija atbalsts katram projektam ir aptuveni 15 000 eiro.

      Iniciatīvas 2. kārtas mērķis ir veicināt mazo skolu attīstību par daudzfunkcionāliem kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, rosinot pašvaldības un vietējo sabiedrību izmantot mazās skolas kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības kontekstā, kas var nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu, veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos kopienas dzīvē. 30 skolas turpinās 2009. gadā uzsākto attīstību, bet 11 skolas iniciatīvai pievienosies no jauna.

      Projekta ietvaros tiks piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes visu paaudžu Malienas, Jaunannas, un arī visa novada iedzīvotājiem, iegādāti pamatlīdzekļi un materiāli nodarbību norisei, rīkotas talkas un citas aktivitātes.

      Projektu īstenošanas komandu pārstāvji 9. un 10. decembrī apmeklēja izglītojošu semināru Siguldā, bet 11. decembrī Rīgā notika Sorosa fonda – Latvija rīkotā iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” otrās kārtas atklāšanas konference „Skola kā Latvijas kopienu attīstības resurss: drošs turpinājums un jauns sākums”, kuras laikā novadu pašvaldības oficiāli parakstīja grantu līgumus par atbalstu projektu īstenošanai. Tuvākajā laikā pašvaldības saņems šo finansējumu un projektos paredzētās aktivitātes varēs sākties.

 

Malienas skola uzdrošinās!

Violeta Kļaviņa,

Malienas un Jaunalūksnes pagastu attīstības speciāliste

30.07.2013.

 

      Malienas pamatskola veiksmīgi un ar lielu aizrautību realizē Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” aktivitātes.

      Malienas pamatskola iesniedza projekta pieteikumu „Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā”, un tas tika atbalstīts. Ar SFL finansējumu skolā ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma vai sociālā statusa, visa gada garumā tiek piedāvātas nodarbības angļu valodā, rokdarbos, uzņēmējdarbībā, datorapmācībā, dažādas sporta aktivitātes, tikšanās ar psihologu un logopēdu, vasaras nometne bērniem, organizētas talkas un labdarības pasākumi.

      SFL piedāvāja iespēju papildus piesaistīt finansiālo atbalstu līdz 1000 EUR uzņēmējdarbības veicināšanai savā kopienā. Uz šo atbalstu varēja pieteikties juridiski reģistrēta biedrība (vai nodibinājums), kura darbojas uz skolas bāzes. Lai iegūtu šo finansējumu vispirms bija jāiesniedz koncepcijas apraksts un pēc pozitīva vērtējuma jāizstrādā detalizēts biznesa plāns. Nodibinājums „Malienas skolas fonds” izstrādāja biznesa plānu ar mērķi izveidot Malienas pamatskolā Rokdarbu darbnīcu, kura piedāvās pārdošanā vietējo amatnieku darinātus rokdarbus – adījumus, tamborējumus, šūtas bērnu rotaļlietas, suvenīrus, bižutēriju un daudzas citas lietas, ko varam pagatavot savām rokām. Par iegūto finansējumu Malienā jau tuvākajās dienās nonāks divas adāmmašīnas, ko varēs izmantot Rokdarbu darbnīcas dalībnieki. Ir iekārtota telpa Rokdarbu darbnīcai, uzņēmējdarbības nodarbību ietvaros esam bijuši pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studiju „Kalme” un SIA „Dzīpari S”, kur profesionāļi sniedza vērtīgus padomus un ieteikumus rokdarbu izstrādājumu izgatavošanā un realizēšanā.

      Nodibinājums veidos savu interneta blogu, kurā katrs interesents varēs aplūkot darbus un iegūt kontaktinformāciju, lai veiktu pasūtījumus, piedalīsies amatnieku tirdziņos, izstādēs – pārdošanās, meklēs dažādus ceļus, kā popularizēt Malienas preci un savest kopā pircēju ar ražotāju. Vēlamies „izvest tautās” mūsu amatniekus, parādīt sabiedrībai, ko mēs mākam un varam, iedrošināt uzņēmējdarbības iesācējus mēģināt pārdot savu preci, nenobaidot uzreiz tos ar nodokļiem, grāmatvedību, bet vispirms ļaujot saprast, kāda prece ir vajadzīga vai pietiek resursu pasūtījumu izpildei, vai izstrādājumam tā realizācijai ir atbilstoša kvalitāte.

      Darbojoties SFL projektā, esam paši daudz mācījušies, ieguvuši jaunas ierosmes, saņēmuši profesionālus padomus, ko vēlamies izmantot, lai padarītu mūsu ikdienu daudzveidīgāku un vēl vairāk celtu dzīves kvalitāti Malienas pagastā.

 

Dzīves prasmju skola Malienas pamatskolas bērniem

Violeta Kļaviņa,

Malienas un Jaunalūksnes pagastu teritorijas attīstības speciāliste

04.12.2013.

 

      Alūksnes pusē 12. novembra rīts atnāca apmācies, nemīlīgs un drūms. Malienas pamatskolas 6. un 7. klases audzēkņi devās iepazīt divus uzņēmumus – SIA „ALTA S” Maizes kombinātu un SIA „Worm House” („Tārpu māja”) Sorosa fonds - Latvija projekta „Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un ģimenes atbalsta darbībā” ietvaros.

      Galvenais mērķis - bērniem sniegt ieskatu par Alūksnes novada ražotājiem, ļaut apskatīt iekārtas, ražošanas tehnoloģijas, sarunāties un uzdot jautājumus uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem.

Vispirms ciemojāmies maizes kombinātā. Katram bērnam tika atvēlēts mīklas gabaliņš un dota ie­spēja izveidot savu maizes kukulīti – ar ķimenēm vai magoņu sēkliņām. Prieks, ar kādu bērni darbojās, pārsteidza, ikvienam bija svarīgi savu maizes kukulīti padarīt īpašu un atpazīstamu. Pirms nokļūšanas krāsnī uz pannas tie rindojās apaļi un gareni, sapīti pīnēs un sagriezti kliņģerī. Kamēr cepās pašu gatavotā maizīte, iepazināmies ar ražošanas procesu – sākot ar noliktavām līdz gatavas produkcijas fasēšanai. Jau­tājumu bija daudz – cik darbinieki strādā, vai uzņēmumā ir maiņu darbs, kāds sortiments, vai ir kon­kurenti, cik maksā krāsns, kur jā­mācās, lai ceptu maizi, kādas algas, cik ražotne dienā gūst ieņēmumus un tā bez gala. Saņemot pašcepto kukulīti, prieks bija dubults, bērnos bija gandarījums par piedzīvoto.

      SIA „Worm House” ražo biohu­musu. Bērni bija zinoši par organis­ko mēslojumu, ko iegūst ar sarkano Kalifornijas slieku palīdzību, bet te bija iespēja redzēt ražošanu lielos apmēros. Lai dibinātu kontaktus un palielinātu apgrozījumu, uzņēmums savu produkciju šogad prezentēja starptautiskā izstādē Ķelnē, Vācijā. Bērni varēja apskatīt telpas un ie­kārtas, aptaustīt sliekas, uzzināt par to audzēšanu, barošanu. Tiem, kuri vēlējās, bija iespēja ar lielu liftu no­laisties pagrabā, kur tiek uzglabāti desmitiem tonnu kompostētu kūts­mēslu, kas ir slieku pamatbarība.

      Iespēja tikties ar uzņēmējiem klā­tienē, jautāt, redzēt ražošanas pro­cesu, paplašina redzesloku, sniedz pārliecību, ka arī mūsu pierobežas novadā ir iespējama veiksmīga uz­ņēmējdarbība, kas neapstājas vietējā tirgus robežās.

      Liels paldies abiem atsaucīgajiem uzņēmumiem, kuri šo dienu padarī­ja jauku un gaišu, veltot savu laiku, uzmanību un zināšanas mūsu skolas bērniem.


 

Kvalitatīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem

 

Noslēdzies projekts „Kvalitatīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem”

Aivita Ezeriņa,

PII „Mazputniņš” skolotāja

04.12.2013.

      Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš”, pateicoties Sorosa fonda – Latvija iniciatīvai „Pārmaiņu iespēja skolām” un biedrības „Mēs – Malienai” izstrādātā un finansiālo atbalstu 963 EUR apmērā guvušā projekta „Kvalitatīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem” īstenošanai visu vasaru pirms-skolas vecuma bērni varēja apgūt dažādas gudrības tēlotājdarbībās, izteiksmīgā runā, teātrī, fiziskās aktivitātēs, rotaļās un dejās.

     Bērni apguvuši prasmi iejusties dažādos pasaku tēlos teātra izrādēs, runāt dzejoļus, gatavot interesantus rotājumus telpām, dejot. Tā 1. novembrī projekta noslēguma koncertā „Paldies jums, labie ļaudis!”, uz kuru bija aicināts ikviens, kurš vēlējās redzēt bērnu veikumu, bērni skatītājus priecēja ar rudenīgiem dzejoļiem, krāšņām dejām un teātra izrādi „Zem sēnītes”.

     Koncerta noslēgumā pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” vadītāja Ieviņa Āboltiņa pateicās nodibinājumam „Sorosa fonds – Latvija”, projekta pārraudzei Aijai Tūnai, „Mazputniņa” skolotājām, kas iesaistījās projektā nesavtīgi strādājot, kā arī pasniedza nelielas pateicības balvas pārējiem biedrības „Mēs – Malienai” atbalstītājiem. Paldies bērniem un visiem projekta īstenotājiem par jauko koncertu un vasaras aktivitātēm projekta ietvaros Malienas pagasta pārvaldes vārdā teica Malienas teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa, novēlot mazajiem māksliniekiem būt tikpat radošiem, aktīviem un atraktīviem arī turpmāk.

      Mums visiem gan bērniem, gan pieaugušajiem ir prieks par projekta ietvaros iegādātajām lietām – roku lellēm, maksām, lentām, deju bārkstīm, bumbiņām, bumbiņu baseinu un tēlotājdarbību izdales materiāliem, ko noteikti izmantosim arī turpmāk gan ikdienas nodarbībās, gan jauku svētku brīžu radīšanā.


 

Jaunas iespējas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusī­gai attīstībai Jaunannā

„Vasaras skoliņa” Jaunannā

Janīna Pužule,

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore, projekta direktore

03.07.2013.

      Sorosa fonds – Latvija ir atbalstījis Jaunannas Mūzi­kas un mākslas pamatskolas projektu „Jaunas iespējas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusīgai attīstībai Jaunannā”. Lai no­drošinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem, fonds piešķīris finan­sējumu 1000 eiro apmērā.

      No 3. līdz 28. jūnijam pirms­skolas vecuma bērniem notika nodarbības „Vasaras skoliņā”. Šīs nodarbības aktīvi apmeklēja desmit bērni vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem. Skolotājas Svetlanas Pavlovas vadībā bērni zīmēja, veidoja, aplicēja, gata­voja lellītes, pērlīšu un papīra virtenes, locīja „origami”, kā arī spēlējās brīvā dabā un gāja pastaigās.

      Skolotāja Aiva Vilciņa nodar­bību dalībniekiem ierādīja dejas soļus, mācīja kustību rotaļas, rotaļdejas.

      Bērniem ļoti patika sportiskās aktivitātes: vingrošana ar riņ­ķiem, sacensības bumbu un me­tamo šķīvīšu mešanā. Inventāru sportiskām nodarbībām, jaunas spēles, krāsojamās grāmatas, puzles esam iegādājušies tieši par šī projekta līdzekļiem.

      Vasaras skoliņas nodarbības ir liels atbalsts vecākiem un vec­vecākiem, jo bērni tiek iesais­tīti aktīvās fiziskās un radošās nodarbībās. Šajā laikā vecāki var plānot savus darbus, zinot, ka bērni ir pieskatīti un drošībā.

      Skolotājas rītos sagaidīja smaidīgus un darboties gribošus mazuļus, kuri priecājās par „Va­saras skoliņas” nodarbībām.

 

Čaklām rokām Jaunannā darbi sokas

Gunta Rasmane, Vita Siliņa

30.10.2013.

      Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem un viņu vecākiem ir iespēja apgūt un iemācīties ko jaunu un piedzīvot ko nebijušu, darbojoties SOROSA FONDA - LATVIJA iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” komponentē „Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm” atbalstītajā projektā „Jaunas iespējas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusī­gai attīstībai Jaunannā” nodar­bībās.

      Viena no iespējām ir angļu valodas nodarbības vecākajiem grupiņas audzēkņiem. Nodarbības vada pamatskolas angļu valodas skolo­tāja Marita Zelča, tās notiek vienu reizi nedēļā. Mazie bērni ar lielu aizrautību mācās skaitļus, krāsas, prasmi sasveicināties, kā arī dažādu dzīvnieku un apkārtējo priekšme­tu nosaukumus angliski. Katras nodarbības laikā viņi klausās kādu dziesmiņu un spēlē jautru rotaļu.

      Rokdarbu nodarbības bērniem notiek kopā ar vecākiem. Šo dar­bošanos vada pirmsskolas grupas audzinātājas Gunta Rasmane un Vita Siliņa, tās notiek divas reizes mēnesī. Tā ir iespēja audzinātājām tuvāk iepazīties un veidot ciešā­ku sadarbību ar bērnu vecākiem, kā arī pārrunāt dažādus ar bērnu audzināšanu un mācīšanu saistītus jautājumus un problēmas. Vecākiem tā ir iespēja tuvāk iepazīties vienam ar otru, jo bērni šajā grupā ir no trīs pagastiem, un pavērot savu atvašu ikdienas gaitas, palīdzot audzinā­tājām uzlabot, papildināt grupiņas vidi, mācību materiālus, kā arī ma­teriālus rotaļām un spēlēm. Bērniem tā ir iespēja vienlaicīgi sadarboties kopā ar audzinātājām un vecākiem.

      Šajās rokdarbu nodarbībās vecāki, bērni un audzinātājas jau ir paveiku­ši un vēl paveiks labas un skaistas lietas. Ir atjaunotas vecās kluču kas­tes, tās apzīmējot ar motīviem, kas atbilst gadalaikiem. Pagatavoti jauni un uzlaboti vecie trafareti. Vecāki uztamborējuši auglīšus un dārzenī­šus, kurus var izmantot gan rotaļās, gan matemātikas nodarbībās. No sāls mīklas un plastikas pagatavotas dažādas pērlītes, kuras izmanto­sim vēršanai, dažādiem dekoriem, apsveikumiem. Izmantojot apaļas metāla kārbiņas un dziju, pagatavoti koši zīmuļu trauki.

      Bērniem ir patiess prieks par šāda veida darbošanos, arī vecāki ir iztei­kuši vēlēšanos iesaistīties nodar­bībās arī pēc projekta noslēguma. Mums kā audzinātājām šis projekts deva iespēju piepildīt jau sen lolotus plānus un sapņus.


 

Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā

Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā

Ieva Baltā - Pilsētniece,

Nodibinājums „Malienas skolas fonds”

28.08.2013.

      Sorosa fonda - Latvija iniciatī­vas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas at­tīstības resurss” 2. komponentes „Pilsoniskās līdzdalības veici­nāšana un prasmju attīstīšana” ietvaros vasaras periodā īsteno­jām projektu „Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā”.

      Pirms vairāk kā 10 gadiem pie Malienas skolas tika izveidots sporta spēļu un rotaļu laukums. Šopavasar secinājām, ka laukums savu laiku nokalpojis, nepieciešama atjaunošana, daži laukuma elementi ir pat bērnu dzīvībai bīstami un neizmantojami. Kopīgiem spēkiem - skola, pagasta pārvalde, pagasta iedzīvotāji un ar Sorosa Fonds - Latvija finansiālu atbalstu 500 EUR apmērā, rīkojot talkas vasaras mēnešos, labiekārtojām un atjau­nojām šo laukumu. Nu mums pie skolas ir labiekārtota atpūtas vieta, kur sakoptā un drošā vidē ģimenei ar bērniem pavadīt brīvo laiku. Ir at­jaunota liela smilšu kaste, līdzsvara baļķis, uzstādītas šūpoles, tīkli, kur rāpties un atpūsties, izgatavotas un uzstādītas atkritumu tvertnes un soliņi. Mīļš paldies talciniekiem, cilvēkiem, kuri neliedza savu atbal­stu un palīdzību laukuma tapšanā: Malienas skolas audzēkņiem un skolotājiem, pagasta darbiniekiem, bērnu vecākiem Ilgonim Āboltiņam, Dacei Ģeirānei, Raivim Ābeltiņam, Mārai Zihmanei, Marijai Aļeksju­kai, Tatjanai Smirnovai, skolas saimniekam Ilgvaram Peperniekam, skolas absolventiem Uģim Jēgeram un Uģim Šķenderam. Liels paldies Raitim Bušmanim par dāvināto smilšu kravu laukumam, Andim un Ivim Cingleriem par smilts trans­portēšanu.

      Mūsu skolas absolvents Uģis Šķenders bija tas, kurš izdomāja rotaļu laukuma skici, pēc kuras tika laukums pārveidots. Viņš arī uzņēmās darbu plānošanu un vadīšanu. Mēs patiesi esam lepni un priecīgi par Uģa iniciatīvu un nesavtīgo atbalstu. Esam sapratuši, ka KOPĀ darot, mēs varam paveikt labas lietas!


 

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnvei­došana 2.kārta

 

Projektu realizācija Alūksnes muzeja krājumā

Didzis Eglītis,

Alūksnes muzeja uzskaites sistēmu speciālists

03.07.2013.

 

      Kultūras informācijas sistē­mu centrs (KISC) sadarbībā ar Kultūras ministriju nodrošina Eiropas Reģionālās attīstī­bas fonda (ERAF) projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnvei­došana 2.kārta” īstenošanu.

      Projekts tiek realizēts, ievēro­jot Muzeju likumu un Ministru kabineta noteikumus Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, kurš nosaka muzeja priekšmeta ievadāmās informācijas apjomu, tai skaitā, labākai muzeja priekšmeta uztverei, ir paredzēta iespēja ievadīt priekšmeta vizuālo atspoguļojumu (attēlu). Šobrīd ir noslēgusies projekta aktivitātes „Nacionālo muzeju krājumu lielformāta priekšmetu digitali­zācija” izpilde, kuru īstenoja SIA „BPO Baltic”.

      No Alūksnes muzeja krājuma tika nodotas digitalizācijai 127 lielformāta glabāšanas vienības - kartes, afišas, Alūksnes apbūves plāni no 1928. līdz 1940. gadam, kā rezultātā ir izveidotas muzeja priekšmetu kopijas 379 failos ar 13 GB ietilpību. Digitalizēto muzeja priekšmetu datnes, ierak­stītas diskos, ir nodotas Alūksnes muzejam un tiks izmantotas gan muzeja darbā, gan ievadot informāciju NMKK.

      Savukārt, Kultūras ministrijas atbalstītais projekts „Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nod­rošināšana Alūksnes muzejā” sasniedzis realizācijas fāzi, kad jūnijā muzeja krātuve tika aprī­kota ar saglabāšanas prasībām atbilstošiem funkcionāliem metāla plauktiem, kas nodrošinās muzeja krājuma priekšmetu ko­lekciju saglabāšanas ilgtspējību un izmantošanas efektivitāti.

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 


 

Pamatekspozīcijas „Jaunlaicenes muiža” vizuālās un informatīvās kvalitātes uzlabošanas pabeigšana un jaunas pamatekspozīcijas „Malēnieši Opekalna draudzē” izveidošana

 

Jaunlaicenes muižas muzejā veidos jaunu pamatekspozīciju

Sandra Jankovska,

Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja

03.07.2013.

 

      Jaunlaicenes muižas muzejs piedalījās projektu konkursā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Muzeju nozares attīstības programma” projektu konkursā un ieguva Ls 2800 lielu finansējumu mu­zeja esošās pamatekspozīcijas „Jaunlaicenes muiža” vizuālās un informatīvās kvalitātes uzlabošanas pabeigšanai un jaunas pamatekspozīcijas „Malēnieši Opekalna draudzē” izveidošanai.

      Projekta ietvaros izgatavosim ekspozīciju inventāru – plan­šetes, podestus, transformē­jamu planšetsienu un soliņus. Sadarbībā ar Raulu Zitmani tika izvēlētas krāsas un noformējums planšetēm un podestiem, būs arī 25 krāsainas pamatekspozīciju ilustrācijas. Projektā paredzētie darbi jāpabeidz līdz šā gada 17. decembrim.


 

Alūksnes pārziņā esošo muzeju izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana ekspozīcijās un izglītojošās programmās

 

Jaunlaicenes muižas muzejā jauna ekspozīcija par malēniešiem

Sandra Jankovska,

Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja

18.12.2013.

     Jaunlaicenes muižas muzejā noslēdzies projekts „Alūksnes novada pašvaldības pārziņā esošo muzeju izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana ekspozīcijās un izglītojošās programmās”. Finansējumu - 2800 latus saņēmām no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

     Projekta ietvaros izveidojām jaunu pamatekspozīciju „Malēnieši Opekalna draudzē” (fragments no ekspozīcijas attēlā). Stāsti par Opekalna baznīcas celšanu, Ziemeļu kara laiku, draudzes dibināšanu, robežām un mācītājmuižu aizvedīs mūs 300 gadu senā pagātnē. Apmeklētāji iepazīsies ar mācītājiem, draudzes nemieriem 19. gadsimta nogalē, iegūs informāciju par publiskajiem sodiem, kurus izpildīja pie baznīcām, varēs nedaudz ieskatīties mūspuses aizvēsturē, un padomāt par to, kas mēs esam. Ekspozīciju varēs apskatīt apmēram sešus mēnešus līdz remontdarbu uzsākšanai rietumu spārnā. Pēc remonta pamatekspozīcija tiks atjaunota. Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu!


 

Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās

 

Atbalstīts Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”

Iveta Ozoliņa,

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

30.10.2013.

      Lai sekmētu vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotē­kās, sniegtu iespēju rakstniekiem satikt savus lasītājus, sarunāties un gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai, Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādāja kultūras projektu, ko finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Alūksnes pilsētas bibliotēka piedalījās mi­nētajā projektu konkursā un guva atbalstu, tā rezultātā Alūksnes novada pašvaldības bibliotēkas projekta ietvaros saņems divas latviešu oriģinālliteratūras grā­matu kolekcijas, kopumā gandrīz 150 eksemplārus izdevumu.

      Konkursā tika iesniegti 76 pro­jekti, bet atbalstīti - 59, tajā skaitā arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas iesniegtais projekts.

      Grāmatu kopā ir iekļautas dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras grāmatas. Tajā ir gan jau pazīstamu rakstnieku D. Avotiņas, Ē. Hānber­ga, L. Muktupāvelas, G. Repšes, N. Ikstenas, I. Baueres, A. Manfeldes, Ē. Kūļa, L. Sēles prozas darbi, I. Ziedoņa, O. Vācieša, I. Auziņa dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās paaudzes rakstnieku K. Želves, P. Draguna, M. Gūtmanes u. c. literā­rie darbi. Kolekcijā līdzās literāra­jiem darbiem ir arī izdevumi par rakstniekiem R. Blaumani, I. Ziedo­ni, G. Bereli, G. Priedi, grāmata par padomju režīmu, politisko publi­cistiku, par sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu Preiļu rajonā, Latvijas mūzikas dzīvi un jaunradi 1940. - 1945. gados un citas vērtī­gas kultūrvēsturiskas grāmatas.

      No projektā saņemto grāmatu kolekcijām izveidotas 3 ceļojošo grāmatu kopas, kuras paralēli apce­ļos visas Alūksnes novada bibliotē­kas, jo lielā daļā pagastu bibliotēku daudzi kolekcijā ietvertie izdevumi lasītājiem līdz šim nebija pieejami.

Projekta ietvaros diemžēl netika atbalstīta bibliotēkas iecere rīkot lasītāju tikšanos ar rakstnieci Andru Manfeldi.

      Gaidīsim Jūs mūsu novada bibliotēkās! Par jums interesējošo grāmatu esamību katrā konkrētajā bibliotēkā Jūs varat pārliecināties, apmeklējot to klātienē, jautājot pa tālruni bibliotekāram, rakstot e-pas­tu vai apmeklējot novada bibliotēku elektronisko katalogu internetā http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. Ja jums nepieciešamais izdevums neatrodas bibliotēkā, kuru apmeklējat, tās darbinieks jums šo izdevumu pasūtīs un piegādās no citas novada bibliotēkas.


 

Grāmatu iepirkums publiskajām biblio­tēkām

Bibliotēkās papildināts grāmatu krājums

Iveta Ozoliņa,

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

06.03.2013.

      2012. gada nogalē Valsts Kul­tūrkapitāla fonds izsludināja mērķprogrammas “Grāmatu iepirkums publiskajām biblio­tēkām” projektu konkursu ar mērķi sekmēt nacionālās grā­matniecības attīstību, nodrošināt literāri augstvērtīgu oriģināllite­ratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu un augstvērtīgas nozaru un uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām.

      Alūksnes pilsētas bibliotēka, veik­smīgi startējot minētajā projektu konkursā, ieguva 5396 latus, par kuriem iegādājās 1023 eksemplā­rus grāmatu, kuras šī gada sākumā nonāca visās 22 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publiskajās bibliotēkās.

      Grāmatu klāstā ir izdevumi par ievērojamām personībām Latvijas kultūrā - J. Zāberu, O. Kroderu, V. Singajevsku, J. Paukštello, O. Ra­jecku u. c., latviešu autoru A. Aiz­purietes, D. Avotiņas, P. Bankovska, I. Baueres, S. A. Gailītes, Ē. Hān­berga, A. Heniņa, N. Ikstenas, M. Laukmanes, J. Petera, D. Priedes, G. Repšes, I. Ziedoņa u. c. autoru jaunākie darbi. Ceļojumu cienītāji neklātienē varēs iepazīties ar Tuva­jiem Austrumiem, Tadžikistānu, Uz­bekistānu, Gruziju, Kirgizstānu un Etiopiju, vēstures izzinātājiem vērts ielūkoties grāmatās „100 Latvijas vēstures relikvijas”, „Jūnijs. Litene 1941.”, „Ceļš uz Latvijas valsti”, „Vācijas vēsture”, „Pa vecajiem Latvijas ceļiem”, „Latvijas muižu dārzi un parki” u. c. Iegādāts arī vērtīgs izdevums - apjomīgākais karšu krājums „Lielais Latvijas atlants”.

      Projektā iegādātas grāmatas arī bērniem un jauniešiem: katrā novada bibliotēkā varēsiet atrast krāsaino Indras Sproģes un Renāra Kaupera veidoto grāmatu kopā ar CD „Māci mani, Degunlāci”, kura noteikti palīdzēs bērniem iemācīties tik grūto reizrēķinu. Bibliotēkās mazos lasītājus gaidīs „Pasaules atlants kāpēcīšiem”, „Lego ideju grāmata”, „Cepu, cepu kukulīti”, kā arī pazīstamo latviešu autoru - M. Cielēnas, I. Zanderes, J. Zvirgzdiņa u. c. autoru jaunākie darbi.

      Aizvadītā gada nogalē bibliotēkas saņēma vēl otru vērtīgu krājumu papildinājumu, ko ar valsts finansē­jumu atbalstīja Kultūras ministrija. Šīs programmas ietvaros Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas kopu­mā saņēma 306 izdevumus par 2150 latiem. Ar minētās programmas atbalstu katrā novada bibliotēkā būs pieejami tādi vērtīgi izdevumi kā grāmata un klausāmgrāma­ta „(Divas) puses: latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās”, kā arī pieejams būs „Latvijas vēstures atlants” un „Arheoloģiskais ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē”.

      Grāmatu iepirkumā īpaša uzma­nība pievērsta Latvijas un Eiropas vēsturei, tāpēc iegādātas arī tādas grāmatas kā Normana Deivisa „Eiropas vēsture”, tāpat arī „1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarī­bas deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti”, „Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos” un citi izdevumi. Tāpat bibliotēkās būs iespēja lasīt Dzintras Gekas grāmatas „Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta” divus sējumus un grāmatu „Lībie­ši. Vēsture, valoda un kultūra”. Krājumu papildinājums bibliotēkās ietver arī grāmatas par mākslu un kultūrvēsturi. Līdzās grāmatām bibliotēkās būs pieejamas arī klau­sāmgrāmatas - Aleksandra Čaka „Domās par tevi” dzejas izlase un divi CD, Veras Āboliņas - Singajev­skas grāmata „Mans mūžs” un CD ar aktrises balss ierakstiem.

Tās bibliotēkas, kas piedalās lasīšanas veicināšanas program­mā “Bērnu un jauniešu žūrija”, gada nogalē savus lasītājus varēja iepriecināt ar grāmatām, kuras tika saņemtas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas - kopsummā par 793 latiem.

      Par jums interesējošo grāmatu esa­mību katrā konkrētajā bibliotēkā Jūs varat pārliecināties, apmeklējot to klātienē, jautājot pa tālruni bibliote­kāram, rakstot e-pastu vai apmeklē­jot novada bibliotēku elektronisko katalogu internetā http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. Ja jums nepieciešamais izdevums neatrodas bibliotēkā, kuru apmeklē­jat, tās darbinieks jums šo izdevumu pasūtīs un piegādās no citas novada bibliotēkas.


 

LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied”

 


 

Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā

 


 

Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde

 


 

No rakstītā vārda līdz tikšanās priekam bibliotēkā

 


 

Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā

 

Saņemts atbalsts projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” īstenošanai

     2011.gada 15.decembrī Alūksnes novada Sociālais dienests ir noslēdzis vienošanos ar Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 un Projekta uzraudzībai darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4. prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.
     Projekta mērķis ir nodrošināt Alūksnes novadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus - dienas aprūpes centru un aprūpi mājās personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecuma pensionāriem, sniegt individuālo psiholoģisko atbalstu šīm personām un personām, kas kopj slimu ģimenes locekli, kā arī apmācīt Alūksnes novada Sociālā dienesta speciālistus sociālā darba metožu pilnveidošanai darbā ar klientiem un sniegt speciālistiem konsultatīvu atbalstu (supervīziju). Projektu īstenos Alūksnes novada Sociālais dienests un tā struktūrvienības Birojs „Aprūpe mājās” un Dienas aprūpes centrs „Saules stars”.
     Projekta kopējais ilgums plānots 18 mēneši sākot no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam. Šajā laikā paredzēts nodrošināt profesionālu aprūpes mājās pakalpojumu Alūksnes novada iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums līdz šim nebija pieejams, izveidojot mobilās aprūpes vienības, kā arī, izvērtējot nepieciešamību, būs iespēja izmantot trīs drošības telefonus.
     Projekta ietvaros Alūksnē paredzēts izveidot un nodrošināt personām ar funkcionāliem traucējumiem dienas aprūpes centra pakalpojumu katru dienu, kas līdz šim nebija pieejams. Tiks sniegts psiholoģisks atbalsts personām, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti vai slimu personu un personām ar funkcionāliem traucējumiem.      Alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi veicinās mērķa grupas iekļaušanu sabiedrībā un mazinās sociālo izolāciju.
     Alūksnes novada Sociālā dienesta sociālie darbinieki saņems supervīzijas pakalpojumu, kā arī apgūs jaunas metodes darbā ar klientiem – darbs ar klientu grupām un motivēšanas metodes. Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 99 999,98. Projektu finansēs no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnes novada Sociālais dienests paplašina pakalpojumu klāstu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldības Sociālais dienests, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu, kas paredz paplašināt Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu klāstu, ar 2. aprīli uzsācis sniegt aprūpes pakalpojumu visa novada teritorijā.

     Projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” īstenos līdz nākamā gada 31. jūlijam un šajā laikā Sociālā dienesta klientiem - personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem visā novada teritorijā būs pieejams biroja „Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, kas līdz šim bija saņemams tikai Alūksnē. Tāpat minēto grupu iedzīvotāji varēs saņemt dienas aprūpes centra „Saules stars” pakalpojumus, psihologa konsultācijas, kā arī profesionāļa konsultācijas jeb supervīziju Sociālā dienesta darbiniekiem. Jāuzsver, ka projekta laikā visi šie pakalpojumi būs saņemami bez maksas.
     Pirmdien, 2. aprīlī Sociālais dienests saņēma trīs automašīnas mobilo brigāžu darbam, ko uz projekta īstenošanas laiku saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem nomās no SIA „GK PROJEKTS”.
Mobilo brigāžu darba pirmajā dienā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins novēlēja, lai palīdzība, ko pateicoties šim projektam aprūpētāji varēs sniegt visa novada teritorijā, laukos būtu gaidīta.
     Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa uzsvēra, ka projekta īstenošana ir kopīga darba rezultāts, pateicoties domes vadības un deputātu atbalstam, kā arī pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas speciālistu iesaistei projekta sagatavošanā.
     Viņa arī izteica gandarījumu, ka sešiem novada iedzīvotājiem, kuri kļuva par mobilo brigāžu darbiniekiem – sociālajiem aprūpētājiem un autovadītājiem, šī kļuvusi par pirmo darba dienu. Jāteic, ka interese par šo darbu bijusi ievērojama, jo autovadītāja amata vietām pieteikušies apmēram 25 pretendenti, bet aprūpētāja amata vietām – 12.
     - Ar pagastu sociālo darbinieku palīdzību esam apzinājuši biroja „Aprūpe mājās” iespējamos klientus novada teritorijā. Paredzēts, ka apkalposim 60 cilvēkus un šo darbu veiks trīs mobilās aprūpes vienības.      Alūksnes mobilā aprūpes vienība sniegs pakalpojumu klientiem Alūksnē, Jaunalūksnē, Ziemeros, Mārkalnē, Jaunannā, Annā un Kalncempjos. Alsviķu mobilā vienība strādās Alsviķos, Jaunlaicenē, Veclaicenē, Ilzenē un Zeltiņos, bet Mālupes mobilā aprūpes vienība – Mālupē, Malienā, Liepnā un Pededzē. Katrā vienībā strādās divi darbinieki – autovadītājs un aprūpētājs, pie tam arī autovadītājs daļēji veiks aprūpētāja funkcijas, palīdzot fiziski smagākos darbos, - uzsver Sociālā dienesta biroja „Aprūpe mājās” vadītāja Zanda Poruka.
     Viņa norāda, ka jaunais Sociālā dienesta pakalpojums ļaus cilvēkiem iespējami ilgāku laiku pavadīt savā ierastajā vidē, savā dzīvesvietā, saņemot nepieciešamo aprūpi mājās.
     Klientam biroja „Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumu viņa dzīvesvietā piešķirs ar Sociālā dienesta lēmumu, izvērtējot nepieciešamību. Atbilstoši katras personas individuālajām vajadzībām, noteiks nepieciešamo pakalpojuma apjomu, kas var ietvert gan pārtikas, medikamentu un saimniecības preču piegādi, gan komunālo maksājumu kārtošanu, dzīvojamo telpu uzkopšanu, malkas un ūdens ienešanu, veļas nodošanu mazgāšanā, palīdzību mazgājoties, ģērbšanā, medikamentu lietošanā, protēžu kopšanā, individuālo tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā.
     Par projekta līdzekļiem iegādātas arī piecas jaunas veļasmašīnas, kuras izvietotas Jaunlaicenes, Jaunannas, Liepnas, Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu norādītajās telpās.
Iegādāti arī trīs drošības telefoni ar priekšapmaksas kartēm, kurus uz noteiktu laiku, izvērtējot nepieciešamību, izmantos klienti, kam nav telefona, bet kuru veselības stāvoklis ir nestabils un viņiem nepieciešams ziņot par kritiskām situācijām sociālajam darbiniekam, aprūpētājam, mediķim vai uzticības personai.
     Sākot ar jūliju, ik dienu Alūksnē būs pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi, ko nodrošinās par projekta līdzekļiem. Tos arī varēs saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālā dienesta darbinieki aicina klientus, kam šis pakalpojums varētu būt nepieciešams, sazināties ar savai dzīvesvietai tuvāko sociālo darbinieku. Dienas aprūpes centrā būs pieejamas mūzikas, mākslas un teātra nodarbības, arī individuālas nodarbības. Ja personai nepieciešama aprūpe un uzraudzība dienas laikā, ģimenes locekļi no rīta varēs viņu atvest uz centru un savukārt vakarā - mājup.
     Projekta laikā nodrošinās arī individuālā psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu. Tas nozīmē, ka 16 cilvēkiem būs iespēja saņemt līdz desmit psihologa konsultācijām katram. Plānots, ka no tiem 10 būs personas, kuras aprūpē slimu bērnu vai citu ģimenes locekli, ja tām nepieciešams psiholoģisks atbalsts, lai sekmētu krīzes situāciju pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un sešas personas ar funkcionāliem traucējumiem. Psiholoģisko konsultēšanu sniegs pēc vajadzības visu projekta laiku un to nodrošinās divi psihologi un psihoterapeits. Ja šis pakalpojums ir nepieciešams, aicinām vērsties pie sociālā darbinieka savā dzīvesvietā.
     Tāpat projekta laikā ir notikušas divas grupu supervīzijas jeb konsultatīva atbalsta nodarbības Sociālā dienesta darbiniekiem.
     Projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 99 999,98. Projektu pilnībā finansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnē uzsāk sniegt dienas aprūpes pakalpojumu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada Sociālais dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”.

     Jūlijā projekta ietvaros uzsākta dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd dienas aprūpes centru „Saules stars” apmeklē astoņi jaunieši no Alūksnes pilsētas, Liepnas, Ziemera, Mālupes, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes pagastiem.
     - Pakalpojuma mērķis ir uzlabot un attīstīt jauniešu sociālās un pašaprūpes prasmes, sniegt jaunas zināšanas. Klienti varēs interesantāk pavadīt savu brīvo laiku un, iespējams, arī satikt jaunus draugus. Savukārt ģimenes locekļiem, kas parasti ikdienā viņus aprūpēja, būs iespēja veltīt laiku sev, darbam. Trīs klientiem, kuriem ir fiziska rakstura traucējumi un kuru dēļ viņi nevar izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz centru, no projekta tiks apmaksāti degvielas izdevumi individuālajam transportam, - norāda projekta vadītāja, Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine.
     Dienas aprūpes centrs strādā katru darba dienu un tajā par klientiem rūpējas sociālā rehabilitētāja Māra Podkalne, aprūpētāja Sņežana Pure, centra vadītāja un sociālā darbiniece Aija Drīle.
     Centra klienti atbilstoši individuālajām vajadzībām var saņemt nepieciešamo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Viņi piedalās teātra, mākslas, mūzikas nodarbībās, saņem sociālā darbinieka atbalstu dažādu individuālo sociālo problēmu risināšanā. Sociālais rehabilitētājs palīdz apgūt, attīstīt un saglabāt sociālās, pašaprūpes prasmes un iemaņas. Klienti piedalīsies dažādos kultūras pasākumos, kas notiks Alūksnē centra darba laikā. Projekta ietvaros pakalpojums tiks sniegts 12 mēnešus.
     Projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” ietvaros sociālās aprūpes pakalpojumus mājās turpina nodrošināt arī biroja „Aprūpe mājās” 3 mobilā aprūpes brigādes, aprūpējot klientus Alūksnē, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Malienas, Jaunannas, Liepnas, Ziemera, Alsviķu un Pededzes pagastos.
     - Ņemot vērā klientu atsauksmes, esam pārliecinājušies, ka šāds sociālais pakalpojums novada iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešams, - uzsver V. Vārtukapteine.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Alūksnes novada Sociālais dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Alternatī­vu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”, kura laikā ir pieejams dienas aprūpes centra pakalpojums per­sonām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

     Jau vienpadsmito mēnesi Alūksnē ar minētā projekta atbalstu darbo­jas dienas aprūpes centrs „Saules stars”. Tā pakalpojumu ir saņēmuši 14 klienti ar īpašām vajadzībām no visa novada - Alūksnes, Alsviķiem, Jaunalūksnes, Malienas, Mālupes, Liepnas un Ziemeriem, kuru vecums ir no 17 līdz 38 gadiem. Šajā laikā tiek nodrošināta klienta aprūpe vai palīdzība pašaprūpē, ēdināšana, konsultēšana par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumiem. Klienti un viņu vecāki tiek informēti par kārtību, kādā iesniedzami iesnie­gumi par sociālo palīdzību un pa­kalpojumu nepieciešamību. Centrā notiek izglītojošas, dažādu prasmju apguves, fizisko spēku attīstības, darba iemaņu apguves nodarbības, kas realizējas gan individuāli, gan grupās.

     - Darbojoties grupu nodarbībās, primārais ir klients un viņa per­sonība. Šajās nodarbībās klienti gūst emocionālu atbalstu, dalās savā pieredzē, iedrošina viens otru apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Esot kopā un citu klātbūtnē, katrs ir motivēts attīstīties, rodas piederības izjūta, cits citu iedvesmo. Piedalo­ties diskusijās, klienti attīsta prasmi skaidri un īsi formulēt domu, mācās ieklausīties citos, censties izprast un pieņemt citu viedokļus un veicina spēju uzņemties atbildību. Grupu nodarbībās tiek meklētas dažādas alternatīvas. Modelējot situācijas, klienti mācās darot, pievērš uzma­nību reālajām situācijām un meklē sev piemērotākās, - stāsta Sociālā dienesta vadītājas vietniece, projekta koordinatore Vija Vārtukapteine.

     Teātra nodarbībās pasniedzējas Ineses Skudras vadībā, iestudējot lugas, klienti attīsta runas kultūru, lasītprasmi, pilnveido sava ķermeņa pārvaldīšanas prasmi. Lai veicinātu klientu radošās prasmes un iemācī­tos strādāt ar dažādiem materiāliem, trenētu uzmanību, koncentrēša­nos, rosinātu iztēli un trenētu sīko motoriku, klienti piedalās mākslas nodarbībās pasniedzējas Andas Plaumas vadībā. Iespējas attīstīt individuālos talantus ir mūzikas nodarbībās pasniedzēju Kaspara Vaļinieka un Mārča Kalniņa vadībā. Nodarbībās klienti iepazīstas ar dažādiem instrumentiem, ritma spēles un koordināciju attīstošiem vingrinājumiem, melodijas un tempa atšķirībām, apgūst instrumentu spēli, dziedāšanas prasmes. Jauna uzstā­šanās pieredze tika gūta, piedaloties Alūksnes un Apes novadu dziedošo un muzicējošo talantu konkursā 26. aprīlī Alūksnes pilsētas Tautas namā.

     - Galvenais centra darbības mērķis ir radīt priekšnoteikumus cilvēku pastāvīgai dzīvei sabiedrībā. Ja cilvēks, kam nepieciešams dienas centra pakalpojums, tiek šādi aprū­pēts, viņa strādājošajiem ģimenes locekļiem ir iespēja strādāt. Tiek uzlabotas pašaprūpes pamatprasmes, patstāvīgās dzīves un darba iemaņas. Ja jaunietis ir apguvis sociālās un sadzīves prasmes, paliekot vienam, viņš spēs dzīvot patstāvīgi ar nelielu palīdzību no citiem, - secina V. Vārtukapteine.

     Aptaujājot dienas centra klientus par saņemto pakalpojumu, izska­nējuši tādi viedokļi – „patīk, jo ir interesantas nodarbības”, „var satikt draugus, var izrunāties, dziedāt”, „labi audzinātāji”, „patīk novusa spēlēšana, konstruktori”, „garšīgas pusdienas, patīk ēdamzāle un krēsli, kur var atpūsties”.

     V. Vārtukapteine norāda, ka šobrīd centra klienti kopā ar saviem pa­sniedzējiem gatavojas pasākumam 27. jūnijā un aicina šajā dienā visus interesantus apmeklēt un iepazīties ar dienas aprūpes centru „Saules stars”.

 

Sociālā darba speciālisti apgūst igauņu pieredzi

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada Sociālā dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta (Nr.1 DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070) „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” ietvaros sociālie darbinieki apmeklēja apmācību kursu, kurā iepazina sociālā darba pieredzi Veru apriņķī Igaunijā.

     Semināru dalībnieki uzzināja par sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem – sniegšanu un grupu konsultāciju sistēmas darbību Veru apriņķī.
Veru apriņķa Pašvaldību savienības pārstāve, sociālā darba speciāliste Marianne Hermann iepazīstināja sociālā darba speciālistus ar sociālo sistēmu Igaunijā, šīs jomas likumdošanu, valsts un vietējo pašvaldību pienākumiem šajā jomā. Tāpat viņa iepazīstināja ar pieredzi, kā Igaunijā tiek izmantotas ES finansētās programmas un pastāstīja par konkrētiem projektiem, kā arī demonstrēja videofilmu par Veru dienas aprūpes centra darbu.
     Veru apriņķa Mācību konsultēšanas centra speciālā pedagoģe Elmi Mürkhain skaidroja Igaunijas normatīvajos aktos pamatskolām un ģimnāzijām paredzētos atbalsta pakalpojumus skolēniem ar īpašām vajadzībām, informēja par darbu sadarbības tīklā starp skolu, bērnu vecākiem un Veru pašvaldību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Vēlāk semināra dalībnieki strādā darba grupās.
     Sociālā darbiniece Maija Podegrade pēc semināra apmeklējuma atzina, ka tas noticis jauka gaisotnē.
     - Lektori profesionāļi, sava darba entuziasti, sniedza atbildes uz mūs interesējošiem jautājumiem. Radās iespaids, ka Igaunijā sociālajā jomā normatīvo aktu sistēma ir sarežģītāka kā Latvijā. Uzzinājām par ES finansēto programmu Igaunijā – programma cilvēku ar multiproblēmām konsultēšanai. Igaunijā daudz domā un dara, lai pilnveidotu atbalsta pakalpojumus skolēniem ar īpašām vajadzībām un dažādām mācīšanās grūtībām.      Šo pieredzi mums būtu nepieciešams pārņemt, lai vairāk varētu attīstīt atbalsta pakalpojumus un palīdzētu šiem bērniem. Guvām ieskatu par darbu sadarbības tīklā starp skolu, bērnu vecākiem un pašvaldību. Patika igauņu pieredze dažādu sociālo gadījumu risināšanā, kad tiek iesaistīti vairāki speciālisti - zinošu speciālistu komanda, kas strādā pie galda kopā ar ģimeni un bērnu. To mēs arī varētu mēģināt īstenot. Noderīgs veidojums Igaunijā ir mācību konsultēšanas centrs un konsultēšanas komisija, kas ļoti palīdz gan bērniem, gan vecākiem.      Ļoti interesants bija grupu darbs pēc pasaules kafejnīcas metodes - tā var labi izpētīt un izprast kādu noteiktu tēmu, jautājumu, situāciju, - uzskata M. Podegrade.
     Arī Sociālā darbiniece Inga Strauta ir gandarīta par seminārā iegūtajām zināšanām.
     - Divās apmācību dienās saskatīju to, ka Igaunijā sociālais darbs pamatā tiek organizēts tā, lai būtu attīstīts kvalitatīvs sociālo pakalpojumu tīkls tuvāk cilvēka ierastajai videi. Šāda tīkla izveidē izmanto valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju un visu citu organizāciju resursus. Manuprāt, kā labas prakses piemēru var minēt to, ka šāda tīkla izveidē ir labi attīstīts starpprofesionāļu un arī starpinstitūciju komandas darbs, ar vienotu mērķi atrisināt klienta problēmas. Sociālais darbs šādā tīklā ir radošs un katra pašvaldība var atrast unikālu risinājumu sarežģītām problēmām, kas varbūt pat galīgi neder citai pašvaldībai. Mani priecē tas, ka reālajā dzīvē tiek ietverta ideja par cilvēku spēju darboties kopīgi, sadarboties, balstoties uz savstarpējo atbildību risināt problēmas, izvirzīt nākotnes plānus, veidot vietējās kopienas attīstību, - vērtē I. Strauta.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Jaunais mobilās sociālās aprūpes pakalpojums pieprasīts

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


      Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” ietvaros jau pusgadu darbojas jauns biroja „Aprūpe mājās” pakalpojums - mobilās aprūpes vienības.

     Šī projekta mērķis ir attīstīt alternatīvus sociālos pakalpojumus un nodrošināt profesionālu sociālo aprūpi mājās Alūksnes novada iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums līdz šim nebija pieejams. Tas nozīmē, ka lielākais uzsvars tiek likts uz novada lauku teritorijās dzīvojošajiem. Mobilo aprūpes vienību pakalpojums šobrīd tiek nodrošināts Pededzes, Liepnas, Mālupes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Alsviķu, Jaunannas, Malienas, Jaunalūksnes pagastos, kā arī Alūksnē. Kopumā pakalpojumu saņem 60 klienti un pašlaik visas pakalpojumu saņēmēju vietas ir aizpildītas.
     - Projekta ietvaros izveidotas trīs mobilās aprūpes brigādes, katrā no tām darbojas sertificēts aprūpētājs un autovadītājs. Brigādes darbojas tā, lai katra būtu tuvāk un pieejamāk saviem klientiem. Piemēram, Mālupes brigāde apkalpo Mālupes, Malienas, Liepnas un Jaunannas pagastus. Katrai brigādei darba dienās ir izstrādāts savs konkrēts maršruts, līdz ar to mēs varam nodrošināt pakalpojumu pieejamību un to regularitāti. Mūsu klienti šobrīd zina, kurās konkrētās dienās un laikos viņi var rēķināties ar aprūpētāju palīdzību. Klienta dzīvesvietā nodrošinām pārtikas, medikamentu un saimniecības preču piegādi, veicam mājokļa uzkopšanu, ienesam malku un ūdeni, palīdzam veikt personīgo higiēnu. Mūsu brigādes nodrošina klientiem veļas mazgāšanas pakalpojumu konkrēti šim mērķim paredzētās veļas mazgājamajās mašīnās, kuras iegādātas par projekta līdzekļiem. Mēs arī nodrošinām klienta nokļūšanu pie ģimenes ārsta un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaucam mediķus. Katram klientam tiek izveidots individuālais aprūpes plāns, kā arī klienta lietā atspoguļots paveiktais sociālās aprūpes process. Sociālā aprūpētāja periodiski izvērtē sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un klientu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Nepieciešamības gadījumā konsultācijas sniedz sociālie darbinieki, - norāda Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine.
     Viena no jaunā pakalpojuma saņēmējām ir Ziemera pagasta iedzīvotāja Aija Līviņa. Kundze ar prieku atzīst, ka ir apmierināta ar šo pakalpojumu un ik nedēļu gaida, kad viņas mājās ieradīsies palīgi – mobilās aprūpes brigāde. Šis sociālās aprūpes pakalpojums viņai ļauj arī saglabāt iespēju dzīvot savā dzīvesvietā, tādēļ Aija stingri nosaka, ka šis pakalpojums noteikti jāsaglabā arī turpmāk.
     - Aprūpētāji pie manis ierodas reizi nedēļā, atved pārtiku, aizved veļu mazgāt, citādi man tā būtu jāmazgā ar rokām. Tāpat uzkopj māju, ienes ūdeni un malku. Labprāt izmantoju iespēju aizbraukt uz dušu. Ziemā noteikti vajadzēs rakt sniegu taciņās. Iepriekš, kad nebija aprūpes pakalpojuma, biju sarunājusi cilvēkus, kas man palīdz, jo veselība daudz ko pašai vairs neļauj izdarīt, - saka Aija Līviņa.
     Lai gan Aijas kundzes tuvākie kaimiņi dzīvo netālu, tomēr biežāk satikties viņai iznākot ar aprūpētājiem, kuri Aijas mājā iegriežas ik nedēļu. Viņa atzīst, ka ar viņiem jau iepazinusies tik labi, ka var arī vienkārši aprunāties.
     Projekta laikā cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem vai arī šo cilvēku ģimenes locekļi, kuri ikdienā rūpējas par viņiem, var saņemt psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. To var saņemt arī vecāki, kuri rūpējas par bērnu invalīdu mājās. Līdz šim psiholoģisko konsultēšanu ir saņēmušas četras personas. Konsultācijas sniedz psiholoģes Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe un psihoterapeite Ingrīda Rateniece. Aicinām vērsties Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem tuvāk savai dzīvesvietai, ja ir nepieciešama palīdzība dažādās krīzes situācijās, varbūt ir problemātiskas attiecības ģimenē, konflikti vai bijušas citas psihotraumējošas situācijas.
     Jāuzsver, ka projekta ietvaros visi šie pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Projekta laikā var saņemt psihologa konsultācijas

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada Sociālais dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”, kura laikā klienti saņem sociālās aprūpes pakalpojumu savā dzīvesvietā un ir pieejamas arī dienas aprūpes centra nodarbības.

     Novada iedzīvotājiem, kuri aprūpē slimu ģimenes locekli vai kuriem pašiem ir funkcionāli traucējumi, projekta laikā ir iespējams saņemt psihologa konsultācijas. Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, projekta vadītāja Vija Vārtukapteine uzsver, ka tas ir ļoti nozīmīgs piedāvājums tādēļ, ka iepriekš pieaugušajiem psihologa konsultācijas bez maksas nebija pieejamas. Šo pakalpojumu sniedz psiholoģes Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe un psihoterapeite Ingrīda Rateniece. Jāpiebilst, ka 2012. gadā iespēju saņemt psihologa konsultācijas izmantojušas septiņas personas, tostarp Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) Alūksnes nodaļas biedri.
     LMSA Alūksnes nodaļas vadītāja Ināra Priede atzīst, ka nodaļas biedri psihologa pakalpojumus izmantojuši labprāt, jo „tikšanās ar zinošiem un savā jomā gudriem speciālistiem ir ļoti noderīgas”. Viņa uzsver, ka šīs sarunas kalpojušas kā atbalsts un uzmundrinājums, palīdzējušas vairāk izprast sevi un pieņemt veselības stāvokļa radītos ierobežojumus.
     Alūksnes novada Sociālais dienests aicina novada iedzīvotājus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļus, kam būtu nepieciešama psiholoģiskā konsultēšana, izmantot šo iespēju un pie sociālajiem darbiniekiem savā dzīvesvietā vērsties savlaicīgi, jo pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus varēs saņemt līdz šī gada 30. jūnijam.
     2012. gadā projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” laikā pakalpojumi sniegti pavisam 87 klientiem, no kuriem 67 turpinās dalību projektā arī šajā gadā.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Projekta laikā zināšanas papildina sociālie darbinieki

Evita APLOKA

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

     Alūksnes novada Sociālais dienests turpina īstenot Ei­ropas Sociālā fonda projektu Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”, kura ietvaros turpinās sociālo pakalpojumu sniegšana novada iedzīvotājiem.

     2012. gadā pakalpojumi sniegti pavisam 87 klientiem, no kuriem 67 turpinās dalību projektā arī šajā gadā. Projekta ietvaros bija paredzē­ti arī trīs apmācību kursi sociālā darba speciālistiem. Alūksnes novada Sociālā dienesta sociāliem darbiniekiem 31. janvārī un 1. februārī notika pēdējais apmācību kurss „Klientu motivācijas meto­des”, ko vadīja pasniedzējs Kārlis Viša - pieredzējis sociālais darbi­nieks un supervizors.

     Sociālā dienesta vadītājas viet­niece Vija Vārtukapteine uzsver, ka seminārā dalībnieki papildināja zināšanas par psihosociālo dar­bu ar klientiem, kā arī praktiski izmēģināja konsultēšanas procesu. Darbinieki iepazinās ar dažādu pieeju un metožu izmantošanu sociālajā darbā, lai klientiem varētu sniegt nepieciešamo atbalstu sociālo problēmu risināšanā un veicinātu pozitīvas izmaiņas viņa dzīvē.

     - Katras zināšanas, ko iegūstam, ir vērtība. Seminārā par psihosociālo darbu esmu ieguvusi ļoti daudz jau­na, jo tas atšķiras no sociālā darba. Veicot psihosociālo darbu, jāiedzi­ļinās ne tikai klienta sadzīves, bet arī psihosociālajās problēmās, līdz ar to mums šis seminārs bija ļoti nepieciešams. Diemžēl, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, sociālā dienesta klientu skaits ir tik ļoti liels, ka veltīt laiku katra klienta psihosociālajām problēmām nespējam. Domāju, ka sociālajā darbā būtu vajadzīgi speciālisti, kas būtu sagatavoti veikt tieši psihoso­ciālo darbu, kas klientiem palīdzētu saprast viņu dziļāko problēmu un saskatīt savus resursus, - saka Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Lolita Krūmiņa.

     Sociālā darbiniece darba ar ģimeni un bērniem Gunita Girbe atzinīgi novērtē seminārā gūto praktisko supervīzijā:

     - Augstskolā sniedz zināšanas, bet praktiskās iemaņas veidojas, darbu darot. Nereti gadās, ka ikdienā strā­dājot ar kāda klienta problēmām, tām vairs neredzi risinājumu un tad ir ļoti noderīgs kolēģa skatījums no malas. Supervīzija šādu atbalstu sniedz.

     Novada iedzīvotājiem, kuri aprūpē slimu ģimenes locekli vai kuriem pašiem ir funkcionāli traucējumi, projekta laikā ir iespējams saņemt psihologa konsultācijas. Vija Vārtukapteine uzsver, ka tas ir ļoti nozīmīgs piedāvājums tādēļ, ka iepriekš pieaugušajiem psihologa konsultācijas bez maksas nebija pieejamas. Šo pakalpojumu sniedz psiholoģes Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe un psihoterapeite Ingrīda Rateniece. Līdz šim šo iespēju izmantojuši deviņi cilvēki.

     Alūksnes novada Sociālais die­nests aicina novada iedzīvotājus ar dažādiem funkcionāliem traucēju­miem un viņu ģimenes locekļus, kam būtu nepieciešama psiholoģis­kā konsultēšana, izmantot šo iespēju un pie sociālajiem darbiniekiem savā dzīvesvietā vērsties savlaicī­gi, jo pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Dienas aprūpes centra un psihologa pakal­pojumus varēs saņemt līdz šī gada 30. jūnijam.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

 


 

Tērpu darināšana folkloras kopai „Labā oma”

 


 

Ieelpo Eiropu III

 

Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 3”

 

Līga Kriškijāne,

ABJC jaunatnes lietu speciāliste

31.10.2012.

 

     Sākot ar oktobri Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC), pateicoties Eiropas Savienības sniegtajam finansiālajam at­balstam programmas „Jaunatne darbībā” realizētajam projektam „Ieelpo Eiropu 3”, ir sagaidījis Eiropas brīvprātīgā darba veicēju Alūksnē, šoreiz tas ir puisis no Gruzijas - Levan Jugheli.

     Projekts ilgst no šī gada pirmā oktobra līdz 2013. gada 30. jūnijam, kura ietvaros brīvprātīgais Levan iesaistīsies ABJC rīkotajos pasāku­mos un aktivitātēs, nodrošinās satu­rīga brīvā laika pavadīšanu centrā, vadīs video veidošanas un mediju nodarbības, vadīs angļu valodas diskusiju klubiņu, kā arī piedāvās jauniešiem papildus apgūt teātra un tēlošanas pamatus. Brīvprātī­gais Levan vēlas apmeklēt Apes un Alūksnes novada skolas, lai prezentētu savu kultūru un Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projektu, kā arī vairākas citas idejas, ko viņš labprāt īstenotu sadarbojoties ar jauniešiem.

     Ja Tev ir interese par brīvprātīgā gaitām Alūksnē, nāc uz ABJC vai arī iepazīsties ar informāciju, lasot http://evsaluksne.blogspot.com.

 

Levans Jugheli: „Alūksne ir ļoti skaista”

06.03.2013.

     Eiropas brīvprātīgā darba veicē­ja, programmas „Jaunatne darbī­bā” finansiāli atbalstītā projekta „Ieelpo Eiropu 3” brīvprātīgā Levana iespaidi par dzīvi Alūksnē.

      „Mani sauc Levans Jugheli un es esmu 22 gadus jauns puisis no Gru­zijas. Studēju Gruzijā filmu režiju un tanī pašā laikā darbojos Gruzijas Jaunatnes Parlamentā. Kādā brīdī pieķēru sevi pie domas, ka manā dzīvē ir pārāk daudz stresa, tāpēc nolēmu paņemt pārtraukumu.

     Došanās uz Latviju nebija pārāk sarežģīts lēmums. Es zināju, ka vēlos kaut ko mainīt savā dzīvē, tāpēc nolēmu kļūt par Eiropas brīvprātīgā darba veicēju. No tā brīža piedāvā­jumiem Latvija bija labākā izvēle, jo projekta apraksts likās man saistošs. Sākotnēji es nemaz nezināju, ko es varētu sagaidīt no brīvprātīgā darba Latvijā. Arī par valsti kā tādu es neko daudz nezināju. Tā nu es saga­tavoju visus nepieciešamos doku­mentus, nopirku lidmašīnas biļeti un atvadījos no ģimenes un draugiem. Un nu es esmu šeit!

     Oktobrī ierados Latvijā. Lidostā mani sagaidīja Alūksnes Bēr­nu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Līga, kas ir mans mentors projekta laikā. Ārā bija jau nakts, ceļš no Rīgas uz Alūksni ilga aptuveni trīs stundas. Ieejot dzīvoklī, sajutos labi, īpaši patīkams pārsteigums bija iepriekšējo Eiropas brīvprātīgā darba veicēju Andreas un Maikes atstātā vēstule, kurā meitenes aprakstīja savu pieredzi brīvprātīgā darbā un dzīvi Alūksnē. Nākošajā dienā Līga izrādīja pilsētu – Alūksne ir ļoti skaista ar jaukām mājām, apbrīnojamu dabu un garu un intere­santu vēsturi.

     Pirmais iespaids par cilvēkiem man radās, iepazīstot Līgu. Viņa ir ļoti izpalīdzīga, draudzīga un jauka, tāpēc man šķiet, ka arī citi cilvēki te ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Vēlāk es iepazinu arī citus ABJC darbiniekus un jauniešus, kuri mani silti uzņēma. Arī atmosfēra centrā bija ļoti jauka, tāpēc es jau tad nojautu, ka man te patiks.

     Šobrīd man jau ir bijusi iespēja nedaudz apceļot Latviju. Esmu pārsteigts, cik skaista tā ir. Cēsis un Sigulda šobrīd ir numur viens manā sarakstā, tāpēc es visiem saviem draugiem apgalvoju, ka šīs pilsētas viņiem noteikti ir jāredz! Ar nepacie­tību gaidu vasaru! Nespēju sagaidīt iespēju izbaudīt peldi Alūksnes ezerā un ieraudzīt saulaino un zaļo pilsētu!

     Kopumā man ir plāni, ko es līdz projekta noslēgumam vēl labprāt vēlētos īstenot te, piemēram, izvei­dot dažas īsfilmas, turpināt mācīt jauniešus, kā veidot video un filmas, turpināt angļu un spāņu valodas nodarbības un kopumā izbaudīt laiku te, Alūksnē.”

 

Noslēdzies gruzīnu jaunieša Levana Eiropas brīvprātīgā darba projekts

 

Līga Kriškijāne,

ABJC jaunatnes lietu speciāliste

03.07.2013.

 

      Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītais Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo Eiropu 3”, kas norisinājies deviņu mēnešu garumā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā ir nonācis finiša taisnē!

      „Un tā, tas ir gandrīz noslēdzies - mans deviņu mēnešu ilgais projekts Latvijā”, saka Levans. Daloties iespaidos par pagājušajiem mēnešiem, viņš stāsta par valsti ar fantastiski skaistu dabu un brīnišķīgām debesīm: „Ne vienmēr bija tik viegli nepārtraukti apbrīnot šīs vietas dabu un cilvēkus, bet laiks lika man izprast šo kultūru, tās tradīcijas un cilvēku ieradumus. Šobrīd es šeit jūtos kā mājās, citās mājās, kas ir tālu prom no manām dzimtajām. Tas ir tik pārsteidzoši, cik gan ļoti mana dzīve ir mainījusies šo deviņu mēnešu garumā, piemēram, iemācījos disciplinēt sevi, labāk komunicēt ar cilvēkiem. Man bija iespēja ceļot vairāk kā es biju gaidījis, kā arī satikt un iepazīt daudzus interesantus cilvēkus”.

     Stāstot par Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projektu, viņš saka: „Mans EBD projekts sākās oktobrī un sākumā bija grūti sajusties Latvijā mājīgi – valoda, kurā nerunāju, cilvēki, kurus nepazīstu un neizprotamie Latvijas laika apstākļi. Sākt komunicēt ar bērniem un jaunie-šiem, kas apmeklē jauniešu centru, nebija sarežģīti. Šobrīd, pēc deviņu mēnešu darbošanās Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā (MJIC) „PaGALMS”, es jūtu, ka šie bērni un jaunieši ir kļuvuši par maniem draugiem. Vienmēr, kad es devos prom uz ilgāku laiku un atgriezos atpakaļ, viņi vienmēr jautāja: „Levan, kur tu biji tik ilgi?””.

     Jautāts par interesantāko aktivitāti, ko vadījis centrā, viņš nosauc video pulciņu un kopīgi radīto mēmo filmu: „Nozīmīgākā aktivitāte, ko jauniešu centrā īstenoju, bija video veidošanas pulciņš – mācīju kā atšķirt un pašiem veidot augstas kvalitātes video materiālus. Bija interesanti sākt kopīgi darboties – mēs veidojām īsus video gandrīz katrā tikšanās reizē un noslēgumā centāmies izveidot mēmo kino, ko es varētu uzskatīt par lielāko izaicinājumu šī EBD laikā. Kāpēc? Jo es ticu, ka man nebija lielāka izaicinājuma kā uzņemt video materiālus vairākas stundas -15◦C vai pat zemākā gaisa temperatūrā āra apstākļos!”.

     Jautāts par citām aktivitātēm, ko īstenojis vai palīdzējis īstenot MJIC „Pa GALMĀ”, brīvprātīgais atceras: „Plānoju sportiskas aktivitātes – galda tenisa un galda spēļu turnīrus, kā arī ēdienu gatavošanas pēcpusdienas, kas bija patiešām iecienītas bērnu un jauniešu vidū vai pirmdienu un ceturtdienu brīvā laika telpas aktivitātes! Katru pirmdienu un ceturtdienu es redzēju bērnus, kuri jau no agras pēcpusdienas ar nepacietību gaidīja šīs aktivitātes, katrs no viņiem cerēja šoreiz iegūt uzvaru un kļūt par čempionu! Es domāju, ka tas bija labs sākums viņu motivācijai tiekties katru reizi pēc aizvien labākiem rezultātiem, jo visa mūsu dzīve sastāv no tiekšanās pēc jaunām virsotnēm un izdošanās. Arī mans projekts ir noslēdzies un pienākusi arī mana kārta cīnīties par manis paša veiksmi un izdošanos!”.

     Noslēgumā Levans vien piebilst, ka rodas sajūtas, ka pēc šiem deviņiem mēnešiem viss atkal būs jāsāk no nulles, jo šis laika posms ir pagājis citā pasaulē un nu ir jāatgriežas savā ikdienas dzīvē – pie savas ģimenes un draugiem, un vēl tikai piebilst: „Es ticu, ka šajā laikā iegūtā pieredze man būs noderīga, īpaši jau dažādo valodu apgūšana un uzlabošana, bet es jūtu, ka ar to vēl viss nebeidzas. Viss vēl tikai tagad sāksies!”.

 


 

Art and theater make it fun

 

 „Saulstariņi” īstenos starptautisku projektu

Indulis Bumbieris,

projekta vadītājs

03.07.2013.

 

       Aprīlī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra apstiprināja biedrības Alūksnes rajona bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Saulstariņi” iesniegto projektu „Art and theater – make it fun” (projekta līguma numurs LV-11-E13-2013-R1) un jūnijā Alūksnē iepriekšējās plānošanas vizītē „Saulstariņi” tikās ar projekta partneriem - Turcijas un Portugāles jauniešu līderiem no organizācijām Deneysel Sanat un ProAtlântico - Associação Juvenil.

      Rakstot projektu gada sākumā atradām partnerus - jauniešu organizācijas no Portugāles un Turcijas ar pieredzi jauniešu apmaiņu projektos. Iepriekšējās plānošanas vizīte tika organizēta, lai vienotos par projektā paredzētajām aktivitātēm. Biedrība „Saulstariņi” projektā „Art and theater make it fun” ir uzņēmējorganizācija, kuras galvenie uzdevumi ir apmaiņas organizēšana sadarbībā ar iesaistītajām partneru organizācijām un Latvijas jauniešu sagatavošana apmaiņas aktivitātēm.

      - Mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka kaut arī Latvijas sabiedrība kļūst tolerantāka pret cilvēkiem ar veselības problēmām, tomēr ir nepieciešams ļoti ilgs laiks un pacietība, lai jauniešus ar īpašām vajadzībām uzskatītu par līdzvērtīgiem sabiedrības dalībniekiem. Tādēļ meklējam katru iespēju, kas jauniešiem ļautu justies līdzvērtīgiem, saklausītiem, atvērtu tos un dotu drosmi darboties. Pēc vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm ārvalstīs un gūtās pieredzes projektu īstenošanā, vēlējāmies uzdrošināties un paši uzņemties organizēt starptautisku projektu. Attīstot ideju par projektu, sākām meklēt potenciālos sadarbības partnerus - organizācijas, kuru mērķauditorija arī ir jaunieši ar īpašām vajadzībām vai kas darbojas mākslas jomā un vēlas gūt jaunu pieredzi un dalīties savās zināšanās ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, - saka biedrības vadītāja Māra Podkalne.

      Apmaiņa notiks no 29. jūlija līdz 4. augustam Alūksnes pilsētas svētku laikā, kad ieradīsies astoņi dalībnieki no katras valsts. Projekta mērķis ir dot iespēju satikties dažādu valstu jauniešiem un ar dažādu radošu un māksliniecisku aktivitāšu palīdzību rosināt tiem sevī attīstīt jaunas rakstura iezīmes, prasmes, iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas, kā arī attīstīt jauniešu radoši mākslinieciskās izpausmes un komunikācijas prasmes.

      Apmaiņā kā vēl viena regulāra aktivitāte ir ieplānota ātrā valodas apguve - tās laikā dalībnieki varēs apgūt nepieciešamākās un svarīgākās frāzes ikdienai un saziņai, kā arī uzzinās vairāk par citas valsts valodas īpatnībām. Tāpat notiks pieredzes apmaiņas diskusijas par cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu, brīvā laika pavadīšanu un sportošanas iespējām citās valstīs. Trīs vakari tiks veltīti valstu kultūru iepazīšanai, tajos dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar ēdieniem, dzērieniem, tradīcijām, dziesmām un dejām, kuras raksturīgas projekta partnervalstīm. Apmaiņa ļaus jauniešiem apzināties, ka viņi ir Eiropas pilsoņi un sajust savu piederību kopīgai Eiropas kultūrai un viņu lomu tajā.

      Atsevišķa prezentācija tiks veltīta programmai Jaunatne Darbībā un Youthpass, lai parādītu, ko šī projektu programma sniedz un, kādas iespējas tiek atbalstītas. Pieredzē dalīsies gan vietējie brīvprātīgie, gan jauniešu līderi, kuriem ir pieredze dažādos pasākumos, kuri realizēti izmantojot Jaunatne Darbībā sniegto atbalstu, tāpat tiks uzklausīti partneru pieredzes stāsti.

 


 

Together

 

 Alūksnē tiekas Latvijas un Francijas jaunieši

Līga Kriškijāne,

ABJC jaunatnes lietu speciāliste

31.10.2012.

 

     Turpinot divu valstu jauniešu uzsākto sadarbību, skolēnu rudens brīvdienās, Alūksnē, norisināsies programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītais apmaiņas projekts „TOGETHER!”.

     Pagājušajā gadā, skolēnu ru­dens brīvdienās, desmit jaunieši no Alūksnes novada piedalījās jauniešu apmaiņas projektā „Culture and Environement in Europe” („Kultūra un apkārtējā vide Eiropā”) Francijā, kura ietvaros abu valstu jauniešiem bija iespēja iepazīt starpkultūru atšķirības, izmantojot neformālās izglītības metodes.

     Projekta īstenošanas laikā radās ideja šo projektu turpināt, uzaicinot franču jauniešus uz Latviju. Šīs ieceres īstenošanai tika rakstīts projekts un pie­saistīts programmas „Jaunatne darbībā” finansējums apmaiņas projektam „TOGETHER!”. Tāpēc laika posmā no šī gada 27. oktobra līdz 3. novembrim divdesmit jaunieši no Francijas un Latvijas satiekas Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, lai pārrunātu vairākas būtiskas tēmas, kā piemēram, diskriminā­cija, stereotipi, bezdarbs, Eiropas pilsonība, kā arī aktīvs dzīves­veids. Projekta ietvaros jaunieši, izmantojot neformālās izglītības metodes, pārrunās šīs tēmas. Jauniešu uzdevums ir parādīt savu skatījumu uz šīm lietām un kopīgi meklēt risinājumus, kā viņi paši tās spētu ietekmēt. Projekta ietvaros jaunieši dosies arī uz citiem jauniešu centriem, lai kopīgi piedalītos dažādās aktivitātēs, ko projekta laikā būs sagatavojuši.

 

Jaunieši iepazīst francūžus

Līga Kriškijāne,

ABJC jaunatnes lietu speciāliste

28.11.2012.

     Alūksnē skolēnu rudens brīvdie­nās turpinājās Francijas un Lat­vijas jauniešu uzsāktā sadarbība, īstenojot programmas „Jaunatne darbībā” atbalstīto apmaiņas pro­jektu „TOGETHER!”.

     Pateicoties pagājušajā mācību gadā īstenotajam programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektam „Culture and Environement in Europe” („Kultūra un apkārtējā vide Eiropā”) Fran­cijā, no šī gada 27. oktobra līdz 3. novembrim, divpadsmit dalībnie­ki no Alūksnes novada satikās ar vienpadsmit Francijas jauniešiem un līderiem programmas „Jaunat­ne darbībā” atbalstītajā apmaiņas projektā „TOGETHER!”.

     Projekta dalībnieki nedēļas garumā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, diskutēja un pārrunāja vairākas būtiskas tēmas, kā piemēram, diskriminācija, ste­reotipi, bezdarbs, Eiropas pilsonība, kā arī aktīvs dzīvesveids. Jauniešu uzdevums bija parādīt savu skatīju­mu uz šīm lietām un kopīgi meklēt risinājumus.

Projekta laikā tika veidoti paš­taisītie fotoaparāti un uzņemtas fotogrāfijas par tēmu diskriminācija un stereotipi, tika veidots stop mo­tion video, kā arī neliels video par jauniešu attieksmi pret nākotni un varbūtējām bezdarba problēmām. Tika apgūta arī sietspiedes tehnika, ar kuras palīdzību tika apdrukāti T-krekli un auduma maisiņi ar jauniešu izveidotajiem logo par tēmu „Sports ikvienam”. Projekta ietvaros jaunieši devās arī uz Balvu jauniešu centru un Ilzeni, lai pre­zentētu projektu un vadītu dažādas aktivitātes, ko sagatavoja projekta laikā, kā arī tikās ar citiem Alūksnes novada jauniešiem kopīgajā spēļu dienā.

     Projektam noslēdzoties, šī gada 29. novembrī, projekta dalībnieki aicina ikvienu interesentu pulksten 17.30 nākt uz Alūksnes Bērnu un jauniešu centru (Dārza ielā 8a), kur jaunieši prezentēs projektu un tiks atklāta projekta „TOGETHER!” foto izstāde.


 

EVS pagalmā

 

„Pa GALMĀ” ieradusies brīvprātīgā Clarissa

Līga Kriškijāne,

ABJC jaunatnes lietu speciāliste

06.03.2013.

     Februāra sākumā, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, patei­coties Eiropas Savienības snieg­tajam finansiālajam atbalstam no programmas „Jaunatne darbībā” realizē projektu „EVS pagalmā!”. Tas nozīmē, ka ABJC ir sagaidījis savu otru Eiropas brīvprātīgā darba veicēju Alūksnē. Šoreiz tā ir meitene no Portugāles – Claris­sa Rodrigues.

     Projekts sākās šā gada 5. feb­ruārī un ilgs līdz 31. oktobrim. Tā ietvaros brīvprātīgā Clarissa darbojas ABJC telpās Multifunk­cionālā jaunatnes iniciatīvu centrā „Pa GALMS” iesaistoties centra rīkotajās aktivitātēs, līdzdarbojas to sagatavošanā un pavada laiku kopā ar bērniem un jauniešiem. Brīvprātīgā vada arī portugāļu valodas nodarbības dažāda vecuma interesentiem un kopā ar jaunie­šiem ierakstīs Alūksnei raksturīgas skaņas, lai tās pievienotu pasaules mēroga projektam Soundcity. Kopā ar pulciņa vadītājiem brīvprātīgā darbojas „Estētikas skolā”. Tās ir tikai dažas no aktivitātēm, ko brīv­prātīgā projekta laikā plāno veikt.

     Clarissa regulāri kopā ar ABJC jaunatnes darbiniekiem dosies uz Alūksnes un Apes novada skolām un tautas namiem, lai tiktos ar jauniešiem, prezentētu Portugāli, popularizētu brīvprātīgo darbu, runātu par cilvēktiesībām un aktīvu līdzdalību, u.c. tēmām, kā arī iesais­tīsies ikmēneša skolu līdzpārvalžu tikšanās reizēs. Viens no svarīgā­kajiem uzdevumiem būs iepazīties ar jaunatnes politikas stratēģiju Alūksnes novadā un Latvijā.

     Clarissa savos iespaidos un pārdomās regulāri dalīsies ABJC brīvprātīgo blogā http://evsaluksne.blogspot.com/.

 

 

Starpkultūru diena 18. maijā

Ilze Zvejniece,

ABJC jaunatnes lietu metodiķe

26.04.2013.

     Pagājušajā pavasarī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) Eiropas brīvprātīgās organizēja dienu, kad jaunieši no dažādām valstīm ieradās Alūksnē, lai kopā ar vietējiem dalītos kultūru daudz­veidībā. Arī šī gada brīvprātīgie Klarisa (Portugāle) un Levans (Gruzija) izvēlējušies aizsākto turpināt, organizējot Alūksnē jau otro Starpkultūru dienu.

     Dažādu valstu brīvprātīgie jaunieši, kas pašlaik uzturas un strādā Lat­vijā, Alūksnē ieradīsies 18. maija pusdienlaikā, iepazīsies ar pilsētu un vietējiem jauniešiem, vadīs dažādas darbnīcas un sporta aktivitātes Ilze­nes „Dailēs”, bet vakarā MJIC „Pa GALMS” gan vietējie, gan ārzemju jaunieši prezentēs savas valstis un kultūru.

     Ikviens jaunietis aicināts pievieno­ties Klarisai, Levanam un pārējiem brīvprātīgajiem starpkultūru piedzī­vojumā. Ja ir vēlēšanās piedalīties brīvprātīgo vadītajās darbnīcās un sporta aktivitātēs Ilzenē, lūgums savu dalību pieteikt MJIC „Pa GALMS” (Dārza ielā 8a, Alūksnē) personīgi, pa tālruni 64322402 vai pa e-pastu liga.kriskijane@aluksne.lv līdz 13. maijam!

     Pasākums top ar ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu projekta „EVS pagalmā!” ietvaros, kur ABJC darbojas Clarissa Rodrigues no Portugāles.

 

 

Nemanot pagājuši 9 mēneši

Ilze Zvejniece,

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe

04.12.2013.

 

     Liekas, ka pavisam nesen vēl bija februāris, un sniegotajā Alūksnē no Eiropas otra gala – Portugāles – ieradās brīvprā-tīgā Klarisa Rodrigesa (Clarissa Rodrigues), lai piedalītos Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansētajā Eiropas Brīvprātīgā darba projektā „EVS pagalmā!” Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (ABJC). Tomēr pagājuši jau 9 mēneši, un Klarisa devusies atpakaļ uz Portugāli, šeit atstājot daudz jauku padarītu lietu.

     Projekta laikā Klarisa darbojās ar pirmsskolas vecuma bērniem ABJC pulciņā „Estētikas skola”, mācīja portugāļu valodu, tikās ar jauniešiem angļu valodas sarunu klubā, organizēja radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem vasaras mēnešos, aicināja uz vairākiem portugāļu kultūras vakariem un starpkultūru dienu sadarbībā ar otru brīvprātīgo Levanu (Gruzija) un vairākiem citiem ārzemju brīvprātīgajiem Latvijā. Tomēr Klarisas lielākā interese un kaislība bija dažādi sociāli/mākslas projekti sadarbībā ar vietējiem cilvēkiem, kurus apkopojot, tapusi izstāde „EVS pagalmā! Tas viss ir par cilvēkiem”. Tā par brīvu apskatāma Alūksnes muzejā. Klarisa atpakaļ uz Portugāli paņēmusi latviešu valodas prasmes, mierīgo Alūksnes noskaņu un ierakstītās Alūksnei raksturīgās skaņas, ko arī jūs varat noklausīties www.evsaluksne.blogspot.com.

 


 

Lēciens iespējās

 

Jaunieši papildina prasmes un zināšanas

Līga Kriškijāne,

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste

29.05.2013.

     Alūksnes Bērnu un jauniešu centra īstenotā ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītā projektā „Lēciens iespējās!” ir daudz paveikts un sasniegts!

     ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītais Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešu kluba „The OTHERS” īstenotais projekts „Lēciens iespējās!” ir vairāku jauniešu ideja apvienot radošus prātus no dažādām paaudzēm, lai kopīgi paveiktu vairāk, izzinātu lietas plašāk un, darbojoties kopā, iegūtu vairāk pieredzes, ideju, drosmes un apņēmības būt radošākiem un uzdrīkstēties domāt plašāk!

     Projekta idejas pamatā ir jauniešu prasmju un zināšanu pilnveidošana, jaunas pieredzes un jaunu iespaidu iegūšana. Līdz šim jaunieši, darbojoties vairāku mēnešu garumā, ir cītīgi strādājuši - izzinājuši pasākumu organizēšanas noslēpumus, apgūstot režijas, reklāmas, apskaņošanas, finansējuma piesaistes, projektu rakstīšanas un jaunu ideju ģenerēšanas nodarbības, tiekoties ar dažādiem cilvēkiem un iepazīstot to pieredzes stāstus. Tika saplānots „Zaķu skrējiens” – veidots scenārijs, gatavotas skrējiena aktivitātes, veidota starpkultūru pēcpusdiena, kuras laikā visus interesentus aicināja ielūkoties dažādu tautu atšķirīgajās Lieldienu tradīcijās, kuras tika prezentētas arī citiem novada jauniešiem. Notikušas arī dažādas radošās darbnīcas, kuru laikā jaunieši iepazina filcēšanu, izveidojot zaķus, kas tika pasniegti „Zaķu skrējiena” īpašākajiem dalībniekiem. Tika veidoti tērpi skrējiena organizatoriem, foto stūrīša atribūti un foto siena. Interesanta pieredze bija „Zaķu skrējiena” video reklāmas izveide, sākot ar scenārija plānošanu un noslēdzot ar video materiāla tapšanu. Tika izveidota iesildīšanās aktivitāte skrējiena dalībniekiem, gatavoti priekšnesumi, kā arī citi svarīgi darbi, kas 1. aprīlī noslēdzās ar „Zaķu skrējienu” un sniegputeni.

      „Zaķu skrējiens” sapulcināja ne mazums cilvēku, gan lielus, gan mazus, brašus un mērķtiecīgus lēcējus un aicināja vienoties kopīgā individuālajā un grupu, ģimeņu skrējienā, kuru laikā veikto uzdevumu moto bija „lēciens”! Skrējiena dalībnieki tika aicināti būt veselīgiem, drosmīgiem, radošiem un spēt uzdrīkstēties, jo tieši uzdrīkstēšanās bija „Zaķu skrējiena” dalībnieku vienojošais elements. Pasākuma laikā tika piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, piemēram, zaķa ausu veidošana, sejas apgleznošana, u.c. Norisinājās tradicionālā olu ripināšana un šūpošanās. Pārsteigums visiem bija foto stūrītis uz batuta!

     Projekts jauniešiem ir atstājis ne mazums pozitīvu emociju, radošu ideju un jaunus draugus, kas nākotnē noteikti palīdzēs īstenot vēl neskaitāmus jaunus projektus! Projekta noslēgumā tiek piedāvāta projekta „Lēciens iespējās!” „Zaķu skrējiena” foto izstāde administratīvās ēkas foajē, Dārza ielā 11, kurā ikviens interesents var aplūkot spilgtākos „Zaķu skrējiena” mirkļus!

     Pateicamies par fotogrāfijām: Valtam Čibalam, Žanetei Spalei un laikrakstiem „Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”.

 

 

Projekts „Lēciens iespējās!” nonācis finiša taisnē!

Līga Kriškijāne,

ABJC jaunatnes lietu speciāliste

03.07.2013.

     Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītais Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešu kluba „The OTHERS” īstenotais projekts „Lēciens iespējās!” ir vairāku jauniešu cītīga un neatlaidīga darba auglis, kas vairāku mēnešu garumā izlolots un nu ir pienācis noslēgumam. Projekta idejas pamatā bija jauniešu prasmju un zināšanu pilnveidošana, jaunas pieredzes un jaunu iespaidu iegūšana.

      Projekta mērķis – veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un Eiropas pilsonības izzināšanā, nodrošinot Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotājiem daudzveidīgu un kvalitatīvu aktīvās atpūtas pieejamību, veicinot iedzīvotāju interesi par radošām aktivitātēm, ģimenisku atpūtu un veselīgu dzīves veidu.

     Galvenie projekta uzdevumi bija iesaistīt Alūksnes pilsētas un novada jauniešus visos projekta posmos un aktivitātēs, veicināt jauniešu izpratni par Eiropas pilsonību un savu vietu tajā, veicināt Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotāju praktisko prasmju pilnveidošanu un radošumu, piedāvājot darboties dažādās darbnīcās un veicināt fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmīgumu sabiedrībā.

     Darbojoties vairāku mēnešu garumā tika izzināti pasākumu organizēšanas noslēpumi, apgūta režija, reklāma, apskaņošana, finansējuma piesaiste, projektu rakstīšanas un jaunu ideju ģenerēšanas veidi, kā arī satikti dažādi cilvēki un iepazīti vairāki motivējoši pieredzes stāsti.

     Projekta ideja un aktivitātes tika pakārtotas tā, lai noslēgumā jauniešiem rastos plašāks ieskats pasākumu īstenošanas norisē un noslēgumā – izveidots „Zaķu skrējiens”, kura moto bija „lēciens”, tāpēc visu īstenoto aktivitāšu pamatā bija lēciena ideja.

     Sākot no februāra, notika iknedēļas jauniešu kluba „The OTHERS” otrdienu tikšanās ABJC telpās un tika veidots skrējiena scenārijs, gatavotas individuālā un grupu skrējiena aktivitātes, veidota starpkultūru pēcpusdiena, kuras laikā visus interesentus aicināja ielūkoties dažādu tautu atšķirīgajās Lieldienu tradīcijās, kuras tika prezentētas arī Liepnas internātpamatskolā un Pededzes pamatskolā. Notika arī dažādas radošās darbnīcas, kuru laikā jaunieši iepazina filcēšanu, izveidojot zaķus, kas tika pasniegti „Zaķu skrējiena” īpašākajiem dalībniekiem. Tika veidoti tērpi skrējiena organizatoriem, veidoti foto stūrīša atribūti un foto siena. Interesanta pieredze bija „Zaķu skrējiena” video reklāmas izveide, sākot ar scenārija plānošanu un noslēdzot ar video materiāla izveidi. Tika izveidota iesildīšanās aktivitāte skrējiena dalībniekiem, gatavoti priekšnesumi, kā arī citi svarīgi darbi, kas 1. aprīlī noslēdzās ar „Zaķu skrējienu” un sniegputeni.

      „Zaķu skrējiens” sapulcināja ne mazums cilvēku, gan lielus, gan mazus, brašus un mērķtiecīgus lēcējus un aicināja vienoties kopīgā individuālajā un grupu, ģimeņu skrējienā, kura laikā veikto uzdevumu moto bija „lēciens”. Skrējiena dalībnieki tika aicināti būt veselīgiem, drosmīgiem, radošiem un spēt uzdrīkstēties, jo tieši uzdrīkstēšanās bija „Zaķu skrējiena” dalībnieku vienojošais elements. Pasākuma laikā tika piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, piemēram, ausu veidošana, sejas apgleznošana u.c. Norisinājās tradicionālā olu ripināšana un šūpošanās. Pārsteigums visiem bija – batuts!

     Projekta noslēgumā tika izveidota foto izstāde no „Zaķu skrējiena” foto mirkļiem.

     Šis projekts bija nenovērtējama pieredze jauniešu kluba biedriem un to draugiem, kas iesaistījās dažādu aktivitāšu īstenošanā.

 


 

Jaunieša dzīve Alūksnes novadā

 

Pētījumā noteikta jauniešu dzīves kvalitāte novadā

Ilze Zvejniece,

Projekta vadītāja ABJC jaunatnes lietu metodiķe

04.12.2013.

 

     Alūksnes novada pašvaldība realizējusi projektu „Jaunieša dzīve Alūksnes novadā”, kura laikā tika veikts pētījums, kā jaunieši Alūksnes novadā vērtē savu dzīves kvalitāti un iespējas. Vidējais rādītājs neatšķiras no Latvijas kopējā rādītāja, tomēr dažās jomās rādītāji ir gan augstāki, gan zemāki.

      Pētījumā iesaistījās vairāk kā 300 visā novada teritorijā dzīvojošu jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pētījumā tika apskatītas astoņas jomas – izglītība un apmācība, brīvprātīgais darbs, līdzdalība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, jaunrade un kultūra veselība un labklājība, sociālā iekļaušana un jaunatne un pasaule. Rezultāti atklāj, kādas jauniešiem ir iespējas mācīties un realizēt sevi, interese par brīvprātīgo darbu un kultūru, kā tiek vērtēta gatavība iesaistīties darba tirgū vai kļūt par uzņēmēju, kā jaunieši kopumā vērtē savu veselību un kā jūtas savā dzīves vietā un kā sabiedrības daļa.

      Izrādās, ka vidēji visaugstāk mūsu novada jaunieši vērtē savu gatavību iesaistīties darba tirgū, kā arī veselību un labklājību, bet viszemākā ir jauniešu interese ne tikai par vietējiem, bet arī pasaules notikumiem, kā arī sajūta, ka spēj ietekmēt pasaules līmeņa norises. Salīdzinoši zems ir arī līdzdalības līmenis, lai gan tas ir augstāks nekā vidēji Latvijā.

      Pētījumā izmantots jaunatnes politikas ietekmes mērīšanas rīks – jaunatnes politikas īstenošanas indekss, ko piedāvāja Izglītības un zinātnes ministrija. Līdzīgi pētījumi tika veikti vēl 12 Latvijas pašvaldībās.

      Ziņojums par pētījuma rezultātiem pieejams Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājas lapā, Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā, kā arī novada pagastu pārvaldēs papīra formātā.

 

NE-SALIEDĒTIES

 

NE-SALIEDĒTIES –ko neteiksi!

Ilze Zvejniece,

ABJC jaunatnes lietu metodiķe

26.04.2013.

 

     Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektu „NE-SALIEDĒTIES”, kura laikā tiks iegādāts aprīkojums pasāku­mu organizēšanai ārpus telpām (projekcijas ekrāns āra apstāk­ļiem, projektors, nojume), video kamera kvalitatīvu video materiā­lu veidošanai.

     Inventāru būs iespējams izmantot ikvienam jaunietim multifunkcio­nālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Pa GALMS”. Tiks organizēti pieci dažādi pasākumi no šā gada maija līdz septembra sākumam, lai piesais­tītu plašu apmeklētāju loku un radītu labvēlīgu vidi dažādu jauniešu ko­munikācijai, radošu izpausmes veidu un līdzdalības iespēju iepazīšanai. Tāpat tiek organizēts jauniešu videoklipu konkurss „Ko neteik­si?”, kas jau ir izsludināts. Video materiālus konkursam var iesniegt jaunieši un ne tikai no visas Latvijas plašā tēmu spektrā. Ar nolikumu var iepazīties www.abjc.lv un www.aluksne.lv, sadaļā Konkursi. Pietei­kumus video konkursam gaidām līdz 17. maijam!

     Projekta „NE-SALIEDĒTIES” mērķis ir veicināt jauniešu savstar­pējo sadarbību radošās izpausmēs un aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves veidošanā, īstenojot savas iniciatī­vas, lai piesaistītu plašu apmeklētāju loku un radītu labvēlīgu vidi dažādu jauniešu komunikācijai, radošu iz­pausmes veidu un līdzdalības iespēju iepazīšanai.

 

Projekts „NE-SALIEDĒTIES” veiksmīgi turpinās

Ilze Zvejniece,

ABJC jaunatnes lietu metodiķe, projekta vadītāja

28.08.2013.

 

     Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projekts „NE-SALIEDĒ­TIES”, ko atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija, sniedz ievērojamu ieguldījumu jauniešu iniciatīvu īstenošanā. Projekta laikā tika iegādāts aprīkojums pasākumu organizēšanai ārpus telpām - projekcijas ekrāns āra apstākļiem, projektors, nojume, kā arī video kamera kvalitatīvu video materiālu veidošanai.

     Kopš projekta sākuma šā gada pavasarī notikuši jau trīs pasākumi MJIC „Pa GALMS” iekšpagalmā. Pēdējās skolas dienas vakarā jau­nieši aicināja laiku pavadīt aktīvi, iepazīstot savu pilsētu fotoorientēšanās sacensībās, kur piedalījās 11 komandas, pēc tam pagalmā varēja mieloties ar uzkodām un klausīties muzikālos priekšnesumus viesu no Rēzeknes izpildījumā.

     Aprīlī un maijā jauniešiem, kas aizraujas ar video veidošanu, bija iespēja piedalīties videoklipu kon­kursā „Ko neteiksi!”. Konkursam ar dažādu tematiku tika iesūtīti 13 videoklipi no pieciem individuāliem autoriem un viena autoru tandēma. 14. jūnijā ikviens interesents tika aicināts uz konkursa balvu pa­sniegšanas ceremoniju „Alūksnes austrumu labumi”. Lai gan laika apstākļi nelutināja, iegādātā nojume pasargāja no samirkšanas, turklāt ciešā saspiešanās radīja draudzīgu un mājīgu atmosfēru. Savukārt Alūksnes pilsētas svētku laikā, 2. augustā, „Pa GALMU” pārņēma eksperimentāla elektroniskās mūzi­kas aura pasākumā „AL KINGS”. Šo Alūksnei netipisko pasākumu sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru organizēja neformā­la mūziķu un mākslinieku grupa AL KINGS. Nakts gaitā skanēja dažādu žanru un to sajaukumu elektronis­kā mūzika, papildināta ar dzīvajā izpildītām hip-hop taktīm. Uz jaunā ekrāna un mājas sienas bija redza­mas projekcijas, kas kopā ar īpaši veidotajām dekorācijām radīja īpašu mūsdienīgas latviešu un pasaules kultūras šarmu, ko novērtēja jo daudzie apmeklētāji.

     Kopumā visu pasākumu tapšanā iesaistījās ap 40 brīvprātīgo jau­niešu. Ieguvēji ir arī vairāk kā 250 aktivitāšu dalībnieki un pasākumu apmeklētāji. Vēl septembra sākumā tiks organi­zēts vismaz viens pasākumus, tāpēc sekojiet informācijai!

     Projekta „NE-SALIEDĒTIES” mērķis ir veicināt jauniešu savstar­pējo sadarbību radošās izpausmēs un aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves veidošanā, īstenojot savas iniciatīvas., lai piesaistītu plašu ap­meklētāju loku un radītu labvēlīgu vidi dažādu jauniešu komunikācijai, radošu izpausmes veidu un līdzdalī­bas iespēju iepazīšanai.

     Šis projekts tiek īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


 

 

Mūsdienīga sporta stunda Strautiņu pamatskolā

 

Strautiņos iegādāts jauns un papildināts esošais sporta inventārs

Alla Jaunzema,

Strautiņu pamatskolas skolotāja

04.12.2013.

 

      Piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”, Strautiņu pamatskola ir papildinājusi, atjaunojusi esošo un iegādājusies jaunu sporta inventāru.

     Projekts „Mūsdienīga sporta stunda Strautiņu pamatskolā” bija viens no 13, kas iesniegts no Alūksnes novada, taču vienīgais, kuru atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Kopējais projektam piešķirtais finansējums ir Ls 4098,04. 50% jeb Ls 2049,04 ir Izglītības un zinātnes ministrijas līdzekļi, otra puse - Alūksnes novada pašvaldības nodrošinātais līdzfinansējums.

     Par iegūtajiem līdzekļiem tika iegādāts inventārs orientēšanās sporta pamatprasmju un praktisko iemaņu apguvei, slēpošanas inventārs, florbola, frīsbija, badmintona inventārs, inventārs sporta spēlēm, vingrošanai, vieglatlētikai un citiem sporta veidiem, kas neapšaubāmi veicinās skolēnu vēlmi iesaistīties sporta aktivitātēs, tādejādi nostiprinot fiziskās spējas un uzlabojot skolēnu veselību. Jaunais inventārs jau veiksmīgi tiek izmantots sporta stundās un ārpusstundu nodarbībās, par ko gan skolēniem, gan skolotājām ir ļoti liels prieks. Inventāru skolai piegādāja firma SIA „Rantzows Sport”, kura uzvarēja iepirkuma konkursā. Paldies visiem, kas palīdzēja, lai projekts tiktu veiksmīgi realizēts!


 

Nacionālie un dabas parki Eiropā