<<< Atpakaļ
Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” (Smart Energy Community (SEC))
Programma
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Partneri
Tartu Reģionalā enerģijas aģentūra, Igaunija;
Rouges pašvaldība, Igaunija;
Vidzemes plānošanas reģions, Latvija;
Alūksnes novada pašvaldība, Latvija

Projekta kopējais budžets
289730 EUR, tai skaitā  246270 ERAF finansējums
Alūksnes novada pašvaldības budžets
59160 EUR, tai skaitā 50286 EUR ERAF līdzfinansējums

Ieviešanas laiks
01.03.2017 – 31.08.2018

Projekta Mērķi
Paaugstināt zināšanas par enerģijas ikdienas patēriņu un uzlabot enerģijas taupīšanu Latvijas un Igaunijas mājsaimniecībās un kopienās;
Paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt ar interaktīvām “mācīties darot” mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu paradumus;
Veicināt inovatīvus un gudrus risinājumus un labās prakses enerģijas efektīva izmantošanai, pielietojot demo vienības, IKT ierīces un instrumentus.

Projekta aktivitātes:
1.Izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”, izglītojot pamatskolu audzēkņus. Tā iekļaus pētījumu
veikšanu, auditēšu un eksperimentēšu saistībā ar enerģijas patēriņu, mācot skolēniem analizēt un
mainīt savus ikdienas enerģijas patēriņa ieradumus un iedvesmojot arī savus vecākus un
vecvecākus uz enerģiju taupošu rīcību.

1.1.Trīs Vidzemes plānošanas reģionu skolu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas – aprīkošana ar enerģijas klasēm;

1.2.Skolotāju un skolu vadības apmācība gudrā resursu patēriņā;

1.3.Skolēnu “Hobiju grupu” jeb pulciņu veidošana un apmācība par energoefektivitāti 3 skolās;

1.4.Skolēnu dalība Enerģijas dienās Igaunijā;

1.5.Enerģijas dienas organizēšana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā;

1.6.Skolēnu izglītojoša ekskursija uz energoefektivitātes centru un iegūto zināšanu pārnese Alūksnes novada skolu jauniešiem;

1.7.Video konkurss skolēniem par energoefektīvu dzīvesveidu

1.8.Izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas
vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā;

2.Kampaņu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar mērķi palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecībās
ikdienas paradumos

2.1.Informatīvas lekcijas par energoefektivitāti mājsaimniecībām;

2.2.Pētījums par resursu patēriņu mājsaimniecībās un tam nepieciešamā aprīkojuma iegāde;

2.3. Izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā.Alūksnē notiks Enerģijas diena


1. februārī Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā norisināsies Enerģijas diena.

Enerģijas diena būs īpašs izaicinājums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Enerģijas pulciņa dalībniekiem, kuri dalīsies ar nodarbībās iegūtajām zināšanām un vadīs Enerģijas darbnīcas. Pasākuma dalībnieki pētīs un salīdzinās vecu un jaunu virtuves tehniku, mūsdienīgus siltinājuma materiālus, enerģijas patēriņu darba režīmā un dīkstāvē esošai datortehnikai, iepazīs viedtālruņu iespējas apkārtējās vides faktoru noteikšanai, kā arī atbildēs uz āķīgiem jautājumiem par saudzīgu resursu izmantošanu un efektīvu patēriņu.
Pēc uzdevumu risināšanas un pareizo atbilžu meklēšanas, skolēni vēros eksperimentu izrādi zinātkāres centra “Zinoo” izpildījumā, kam sekos skolēnu radīto gudras enerģijas lietošanas padomu video konkursa “Lieto enerģiju gudri” video skate un konkursa laureātu apbalvošana.
Pasākuma noslēgumā norisināsies Enerģijas dienas dalībnieku sumināšana un kopīga enerģijas svētku kliņģera baudīšana.
Plānots, ka pasākumā piedalīsies vairāk nekā 120 skolēni no Vidzemes un Dienvidigaunijas skolām.
Enerģijas dienas programmu veidojuši Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēni un viņu skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.
Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Alūksnē aizvadīta Enerģijas diena

1. februārī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros norisinājās Enerģijas diena.

Enerģijas diena pulcēja skolēnus no Valmieras Viestura vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas,  Alūksnes pilsētas sākumskolas, Alūksnes novada vidusskolas, kā arī no Rouges un Hānjas skolām Igaunijā.
Dienas pirmajā pusē skolēni pildīja uzdevumus dažādās darbnīcās, kuru mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par energoresursu saudzīgu izmantošanu. Jāatzīmē, ka šīs darbnīcas vadīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni, kuriem sagatavoties šim pārbaudījumam palīdzēja skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva.
Pēc uzdevumu veikšanas un pusdienām pasākuma dalībniekus priecēja zinātkāres centra “Zinoo” komanda, kas klātesošajiem demonstrēja dažādus aizraujošus eksperimentus.
Enerģijas dienas ietvaros notika arī video konkursa “Lieto enerģiju gudri” uzvarētāju video demonstrēšana un laureātu apbalvošana. Par konkursa uzvarētāju kļuva Helēna Razminoviča no Valmieras Viestura vidusskolas. Otro vietu ieguva Elza Martinova no Lizuma vidusskolas. Trešā vieta Aleksandram Mellītim no Alūksnes novada vidusskolas. Pirmo divu vietu ieguvējas balvā saņēma viedpulksteņus, bet trešās vietas ieguvējs tika pie sporta kameras. Dažādas veicināšanas balvas saņēma arī pārējie konkursa dalībnieki.
Pasākuma noslēgumā dažādās nominācijās balvas saņēma arī Enerģijas dienas dalībnieki, kas visas dienas garumā bija risinājuši dažādu sarežģītības pakāpju uzdevumus.
Enerģijas diena notika projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, ietvaros.
Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.
Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Skolēni piedalās Enerģijas dienā Igaunijā 
2017. gada 1. decembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Energoefektivitātes pulciņa skolēni piedalījās projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros notiekošajā Enerģijas dienā Rouges pamatskolā Igaunijā.

Pirmajā dienas pusē skolēni pildīja dažādus interaktīvus uzdevumus, kuros tika pārbaudītas viņu zināšanas par dažādiem, ar enerģijas patēriņu saistītiem jautājumiem. Otrajā dienas daļā skolēni vēroja AHHAA Zinātnes centra teātra veiktos eksperimentus un paraugdemonstrējumus. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti Igaunijā notikušā video konkursa uzvarētāji un pasniegta īpašā Enerģijas dienas torte. Enerģijas dienā piedalījās arī skolēni no Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas Latvijā, kā arī Rouges un Hānjas pamatskolām Igaunijā.

Plānots, ka 2018. gada 1. februārī līdzīga Enerģijas diena notiks arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tāpat projekta ietvaros arī Latvijā norisināsies skolēnu video konkurss, kura uzvarētāji varēs iegūt noderīgas balvas.

Vairāk fotogrāfijas no Enerģijas dienas Rouges pamatskolā meklē https://www.facebook.com/Aluksnesnovads/. Seko projekta aktualitātēm mājaslapā http://www.trea.ee/sec/lv/.
Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, un tā mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.


Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Par priekšzīmīgu enerģijas izmantošanu

Irēna Bērziņa, Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja

Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Reugē skolēni enerģijas pulciņu nodarbībās izmēģina dažādus risinājumus kā varētu taupīt enerģiju, un aicina arī citus gudri izmantot enerģiju gan skolā, gan mājās.

Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Reugē skolēni enerģijas pulciņa nodarbībās meklē dažādus paņēmienus, kā varētu taupīt enerģiju. Enerģijas dienā un citos pasākumos viņi aicinās un skaidros visai skolas saimei, kā gudri un taupīgi izmantot enerģiju. Šajā mācību gadā, minētajās skolās, Latvijas-Igaunijas kopprojekta ietvaros notiek uz saudzīgu enerģijas izmantošanu vērsta akcija „ENERGIAT! Kasuta arukalt. Enerģija ir prieks!“

Šī mācību gada sākumā Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Lizuma vidusskolā un Reuges pamatskolā darbību uzsāka enerģijas pulciņi, kur eksperimentos tiek izmēģinātas dažādas ar enerģijas izmantošanu saistītas ikdienišķas situācijas. Izmēģinājumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību enerģijas taupīšanas paņēmieniem, izmantojot inovatīvas iekārtas un inženiertehniskos risinājumus, kā arī gudri patērējot enerģiju. Enerģijas pulciņa skolēni, ar vadītāju palīdzību, sagatavo pētāmos uzdevumus un veic izmēģinājumus, kurus pēc tam noformē kā darba burtnīcas. Sagatavotās darba burtnīcas vēlāk notiekošajā Enerģijas dienā izmantos citi skolēni. Izmēģinājumi, kuros tiek mērīta, piemēram, ēku siltuma noplūde, spuldžu un mājsaimniecības ierīču elektrības patēriņš, telpu iekšējā klimata rādītāji, apliecina un uzskatāmi pierāda taupīšanas vajadzību gan attieksmē pret vidi, gan naudas izteiksmē.

Izmēģinājumos tiek saistītas sākotnēji netiešas, tomēr ikdienišķi praktiskas pazīmes, piemēram, starp telpas iekārtojumu, apgaismojumu un enerģijas patēriņu. Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja Irēna Bērziņa saka, ka pulciņa dalībnieki paši radoši un patstāvīgi ir atraduši enerģijas taupīšanas paņēmienus, kā arī apguvuši jaunas digitālo iekārtu izmantošanas un sadarbības prasmes. Viens no enerģijas pulciņu mērķiem ir radošais darbs, kas ietver gan gudru enerģijas izmantošanas teoriju, gan arī praksi. Enerģijas pulciņos testētie un darba burtnīcā noformētie izmēģinājumu materiāli tiks izmantoti Reuges pamatskolā 1. decembrī notiekošās Enerģijas dienas radošajās darbnīcās. Enerģijas dienā piedalīsies skolēni gan no Veru apriņķa, gan arī no Vidzemes.

Skolēni var savas enerģijas tēmai veltītās īsfilmas iesniegt konkursam “Esmu gudrs enerģijas patērētājs!”. Skolotāji un skolu personāls piedalījās seminārā par gudru resursu lietošanu, kur apsprieda rīcības, kas saistītas enerģijas taupīšanu, vai tieši otrādi - ar netaupīšanu, ar klases telpu iekšējā klimata uzlabošanas iespējām, un enerģijas tēmas sasaisti ar mācību programmu. Skolu enerģijas sistēmas tika papildinātas ar dažādiem nelieliem energoefektivitāti paaugstinošiem risinājumiem, kā piemēram LED-spuldzes, kustības sensori un krānu aeratori. Tartu Reģiona Enerģijas Aģentūras projektu vadītājs Antti Roose apstiprina, ka nelielas, visiem finansiāli iespējamas investīcijas skolas enerģijas sistēmā, un pieņemto “ērti – slinko” enerģijas izmantošanas paņēmienu nomaiņa, piemēram, skolas kurināšanā, ventilēšanā un apgaismošanā, varētu kļūt par gudru taupības piemēru Igaunijas un Latvijas skolām.

Jauniešu apzinīgums enerģijas jomā tiks nodots tālāk Dienvid-Igaunijas un Vidzemes mājsaimniecībām, kurās novembrī sāksies enerģijas monitorings un tiks analizēta ģimeņu rīcība enerģijas jomā. Pasākuma mērķis ir, izdarot nelielas investīcijas un mainot enerģijas uzmantošanas paradumus, gūt vismaz 15% enerģijas ietaupījumu. Enerģijas akcija mājās un skolās tiek realizēta ES Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros pētīs mājsaimniecību enerģijas patēriņu

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu kopīgi īsteno projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, kura ietvaros notiks pētījums par enerģijas patēriņu mājsaimniecībās.

Plānots, ka pētījuma ilgums vienā mājsaimniecībā būs 30 dienas un tā ietvaros ar speciālu mēraparātu palīdzību jānosaka elektroierīču patērētā jauda, jāveic enerģijas patēriņa avotu fiksēšana enerģijas dienasgrāmatā (elektroniski). Tāpat mājsaimniecībās tiks uzstādīta elektromonitoringa ierīce G-dog.  Mērījumi būs attiecināmi arī uz transportlīdzekļiem, kam būs jāveic CO2 monitorings. Iegūtie dati tik apstrādāti un analizēti.

Nepieciešamās mērierīces tiks nodrošinātas no projekta uz pētījuma veikšanas laiku. Ierīcei G-dog nepieciešams interneta pieslēgums un iespēja strādāt ar wi-fi, bet ja nav, tiks izmantots cits risinājums.Pētījuma kopējais periods būs no 2017. gada decembra līdz 2018. gada februārim.

Piekrītot kļūt par projektā pētāmo mājsaimniecību, noskaidrosiet sava mājokļa energoefektivitāti, iespējamos elektroenerģijas “zagļus”, kā arī iespējas ekonomēt.

Pieteikt savu mājsaimniecību dalībai pētījumā var elektroniski: berzinairena@inbox.lv
Projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” mācās gudru resursu izmantošanu

Sagatavoja: Druvis Mucenieks

Apgūst efektīvu energoresursu pielietojumu
27. septembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Alūksnes novada skolotāji un skolu vadība piedalījās seminārā par resursu taupīšanas iespējām kā skolās tā savā ikdienas dzīvē. Semināra ietvaros energomonitoringa speciālists Uldis Reņģe sniedza informāciju par tā pielietošanas iespējām elektroenerģijas patēriņa novērtēšanai un elektrosistēmas vājo punktu atrašanā.
Uzņēmuma SIA “Ekodoma” pārstāvis Viesturs Balodis iepazīstināja auditoriju ar pareizas telpu vēdināšanas principiem un gaisa kvalitātes mērītājiem, kā arī labāko energoefektīvo spuldžu izvēli mācību un atpūtas telpām un ierīču pareizu ekspluatāciju.
Semināra noslēguma daļā ar savu prezentāciju uzstājās projekta partneris Antti Roose no Tartu Enerģijas aģentūras. Viņš semināra apmeklētājus iepazīstināja ar aģentūras pētījumu par energoefektivitātes jautājumu risināšanu Igaunijā rezultātiem.  Tāpat igaunis stāstīja par iespējām samazināt enerģijas patēriņa apjomus, mainot savus ikdienas paradumus. Viņš uzsvēra, ka šis ir vislētākais un vienkāršākais veids, kā taupīt enerģiju, un var samazināt izdevumus līdz pat 15 procentiem.

Dalās pieredzē par energoefektivitātes uzlabošanu
5. oktobrī Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (EGAVĢ) skolotāja Irena Bērziņa piedalījās seminārā Rougē, kur projekta partnerus no Igaunijas iepazīstināja ar EGAVĢ veiktajiem darbiem skolas ēku energoefektivitātes uzlabošanā.
Veicot skolas jaunā korpusa siltināšanas un logu nomaiņas darbus, apkures izdevumus izdevies samazināt teju vai par pusi, kas ēkām ar lielu platību dod ievērojamu ieguvumu arī naudas izteiksmē. Protams, liela nozīme sasniedzot šādus rādītāju uzlabojumus attiecināma uz elektroierīču lietošanas paradumu maiņu, kam skolā tiek pievērsta īpaša uzmanība.
Semināra ietvaros energoauditors Ulo Kasks iepazīstināja ar energoefektivitātes jomā paveikto Rouges pašvaldībā, kā arī dalījās ar saviem ieteikumiem par efektīvu energoresursu pielietojumu.

Skolēni dodas izglītojošā ekskursijā
20. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (EGAVĢ) skolēni devās izglītojošā ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja Rīgas pirmo termoelektrocentrāli (TEC-1), Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) un Elektrum energoefektivitātes centru Jūrmalā.
TEC – 1 skolēni iepazinās ar tā darbību un uzzināja, ka tas tiek darbināts siltuma slodzes segšanai, pamatā strādājot augsti efektīvā koģenerācijas režīmā. Tādējādi elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijā ir pakārtota siltumenerģijas patēriņam. Apmeklējot LNMM, skolēnu mērķis bija noskaidrot energoefektitātes nozīmi, izbūvējot apjomīgus publiskās infrastruktūras objektus, kā arī iepazīties ar mūsdienīgiem un ilgtspējīgiem risinājumiem. Savukārt Elektrum energoefektivitātes centrs skolēniem sniedza padomus par energoefektīvu un videi draudzīgu elektroenerģijas lietošanu.
Pirmie skolēnu padomi efektīvai resursu izmantošanai
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Enerģijas pulciņa skolēni izstrādājuši padomus, kā ietaupīt ne vien energoresursus, bet arī ģimenes finanses.
Skolēnu ieteikumi:

  • Lietojot krāna ūdeni, esi nesteidzīgs. Atgriez krānu mēreni, tā ietaupīsi līdz pat 44% no kopējā patēriņa vienā reizē. Krānam pievienots aerators samazinās patēriņu par 20 %.
  • Tīrot zobus un brīdī, kad lieto dušas želeju vai šampūnu, aizgriezts krāns tev ļaus novērot patīkamas pārmaiņas jau nākamajā rēķinā par ūdeni.

Ūdens ceļš virzienos uz un no dzīvokļiem kopumā patērē lielus finanšu un dabas resursus. Lai nenodarītu ļaunumu dabai, tiek būvētas ūdens attīrīšanas iekārtas. “Taupot mūsu dzīves līmenis un ērtības nav jāierobežo,” atzīst pulciņa dalībnieki.  Viņi projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros turpinās mācīties kā pieejamos resursus izmantot gudri un efektīvi.
No novembra vidus līdz februārim projekta ietvaros plānots veikt mājsaimniecību pētījumu, kurā tiks analizēts resursu patēriņš dažādās mājsaimniecībās Alūksnes novadā, tādejādi noskaidrojot Alūksnes novada iedzīvotāju enerģijas lietošanas paradumus. Šāds pētījums tiks veikts arī Igaunijā. Informācija par pieteikšanos pētījumam tiks publicēta Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas interneta vietnē www.aluksne.edu.lv, “ kā arī projekta interneta vietnē http://www.trea.ee/sec/lv/.”
Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Lietojot enerģiju gudri, Tu saudzē vidi un iepriecini savu maciņu!


Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Alūksnes pilsētas svētku laikā, 5. augustā, svētku apmeklētāji varēja ne tikai izbaudīt svētkus, bet arī gūt jaunas zināšanas, piedaloties pārrobežu projekta ietvaros notiekošajā Enerģijas dienas pasākumā, kurā informatīvi izklaidējošā veidā varēja uzzināt, kā mazliet mainot savus ikdienas paradumus, var atrast papildu resursus ģimenes budžetā.

 Enerģijas dienas norisi vadīja četru cilvēku komanda no SIA “EKODOMA”. Aktivitātēs vienlaikus varēja iesaistīties visa ģimene – bērniem bija iespēja izpausties, krāsojot uzlīmes un attēlus, radot savus zīmējumus vai spēlējot īpašo enerģijas spēli, tikmēr vecāki varēja mierīgi parunāties, padiskutēt par gudru resursu patēriņu mājsaimniecībās, iespējām samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu, piemēram, noregulējot atbilstošu ledusskapja temperatūru, atvienojot ierīces no gaidīšanas režīma, tējkannā uzsildot tikai nepieciešamo ūdens apjomu.

Spuldžu stendiņā varēja uzzināt par spuldžu izvēli, noskaidrot, ko nozīmē dažādie apzīmējumi uz iepakojuma, un uzskatāmi pārliecināties par spuldžu elektropatēriņa atšķirībām un izstarotās gaismas kvalitāti, izmantojot mērierīces. Jāatzīmē, ka atbilstoša apgaismojuma izvēle un izvietojums mājoklī rada mājīgu vidi, uzlabo emocionālo komfortu, turklāt ļauj samazināt elektrības rēķinus.

Visvairāk gan lielākus, gan mazākus pasākuma apmeklētājus ieinteresēja lielformāta enerģijas spēle. Spēlētāji, atbildot uz jautājumiem par enerģiju, guva zināšanas un padomus, kā vecākiem palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu mājās, kā arī uzzināja par dažādiem enerģijas veidiem un avotiem.

Lai gan Enerģijas dienas organizatoriem sākotnēji šķitis, ka nebūs viegli svētku laikā runāt par tādiem nopietniem un šķietami garlaicīgiem jautājumiem kā enerģijas taupīšana, tomēr pasākuma laikā varējis novērot, ka, ja apmeklētājiem demonstrē, kā tas viss strādā praksē, tad izdodas piesaistīt arī citus garāmgājējus, kas ikdienā par šīm lietām nemaz nedomā.

- Šajā pasākumā ieguvēji bija visi, jo arī jau jomā pieredzējušie cilvēki atzina, ka informācijas ir daudz, tā ne vienmēr ir vienuviet pieejama visaptverošā un labi sakārtotā formā, kā arī pašas tehnoloģijas mainās ļoti strauji, tādēļ ne vienmēr pietiek laika ikdienā visu pētīt pašam un sekot līdzi pārmaiņām, - saka inženierzinātņu doktore Līga Žogla, SIA “EKODOMA” projektu vadītāja.

Enerģijas diena notika projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.

Projekta kopējais budžets ir 289 730 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 50 286 EUR.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pašvaldība piedalās projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistsAlūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu kopīgi īsteno projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”.

Projekta mērķi ir uzlabot zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā. Tāpat, īstenojot projektu, plānots paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt skolēnus ar interaktīvām mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu enerģijas lietošanas paradumus, kā arī veicināt inovatīvu un pārdomātu risinājumu izmantošanu enerģijas efektīvai lietošanai.
Projekta ietvaros plānoti vairāki pasākumi, piemēram, izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”.

 Kampaņas laikā notiks pētījumu veikšana, auditēšana un eksperimentēšana, mācot skolēniem analizēt, pārdomāt un nepieciešamības gadījumā mainīt savus ikdienas enerģijas patērēšanas paradumus, kā arī iedvesmot skolēnus, lai tie aicinātu arī savus ģimenes locekļus izmantot enerģiju gudri.

Projekta ietvaros notiks arī skolu personāla apmācība, “Enerģijas dienas” Latvijā un Igaunijā. Plānotas kampaņas, kuru mērķis ir palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecību ikdienas lietošanā. Pirmais no pasākumiem, kurš norisināsies Alūksnes novadā, būs “Enerģijas diena” Alūksnes pilsētas svētkos. 5. augustā no pulksten 11.00 pie Alūksnes Kultūras centra ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcas, paraugdemonstrējumos un konkursos par energoefektivitātes tēmu.

Projektā iesaistīta arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, kura projekta finansējumu ieguldīs jaunas un energoefektīvas sadzīves tehnikas iegādei, savukārt vecā tehnika lieliski noderēs salīdzinošiem testiem, lai novērotu elektroenerģijas patēriņa atšķirības. Skola iegādāsies arī aprīkojumu energo pulciņa darbībai, kurš darbu uzsāks šī gada rudenī.

Projekta kopējais budžets ir 289 730,00 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160,00 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85%.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv