“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

 

“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

 

Sāks ceļa pārbūvi Kalncempjos

 

Kalncempju pagastā septembrī sāksies autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārtas darbi.

Ceļa pārbūve notiks no 2,15. kilometra līdz 4,20. kilometram, kopumā 2,05 km garumā. Vietējiem iedzīvotājiem jārēķinās, ka būvdarbu laikā būs zināmas neērtības, pārvietojoties ar transportlīdzekļiem, caurteku izbūves laikā ceļš īslaicīgi arī būs slēgts.

Kā ierasts, pārbūvi uzsāks ar trases nospraušanu, pēc tam veiks caurteku izbūvi. Saskaņā ar tehnisko projektu, kvalitatīvai ceļa izbūvei atsevišķās vietās pārbūves posmā būs nepieciešams nogriezt kokus. Par to lēmumu ir pieņēmusi pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija.

Lai gan darbus sāks rudenī, tie turpināsies tik ilgi, cik to šajā gada laikā atļaus laika apstākļi un, ja būs nepieciešams, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma turpināsies pavasarī. Darbi jāveic astoņu mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas par būvdarbu veikšanu (17.07.2018), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem SIA “Vianova”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”.

Ceļa pārbūve notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstītā projekta Nr. 17-07-A00702-000128 “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste