Bānīša talkas – 33 km garumā!

Bānīša talkas – 33 km garumā!

 Šī gada “Lielās Talkas” ietvaros 14.maijā biedrības “SATEKA” darbības teritorijā un 16.maijā biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības teritorijā norisinājās “Bānīša talkas”. Talkošanā, ievērojot valsts noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, piedalījās abu biedrību pārstāvji,  pārstāvji no SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks”, Alūksnes Bānīša stacijas un Stāmerienas pagasta pārvaldes.

Talku ietvaros tika savākti atkritumi šaursliežu dzelzceļa tuvumā, posmā no Gulbenes stacijas līdz Kalnienas stacijai un no Umernieku stacijas līdz Alūksnes stacijai, kopumā savācot vairāk kā 70 maisu atkritumu. Savukārt, reģionālā autoceļa P43 Litene – Alūksne posmā aptuveni 200 m garumā tika veikti aizsargjoslas sakopšanas darbi, kas iekļaujas Bānīša infrastruktūrā, uzlabojot šī objekta redzamību, saistībā ar tūrisma vajadzībām, šajā ceļa posmā, kur Bānītis brauc paralēli autoceļam (pretim Pullāna ezeram pirms iebraukšanas Alūksnē).

21. maijā kopīgi sanākot biedrības “SATEKA”, “Alūksnes lauku partnerība” un SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” pārstāvjiem tika savākti atkritumi, atlikušajā 10 km posmā no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi nodrošinot pilnīgu dzelzceļa sliežu tuvumā esošo atkritumu savākšanu  33 km garumā  “Gulbene – Alūksne“ bānīša kursēšanas maršrutā.

Pēc paveiktajiem darbiem, talkotāji atzina, ka, neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, tika paveikts vērtīgs darbs, lai apkārtējā vide būtu sakopta un baudāma mums ikvienam – gan  iedzīvotājiem, gan tūrisma cienītājiem.

Talkas tika organizētas starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” ietvaros, ieguldot biedrību pašu brīvprātīgo līdzfinansējumu projekta īstenošanā.

Aicinājums katram –
daba mums dod daudz lietas par brīvu – tīru gaisu, tīru ūdeni, skaistas ainavas, elpu aizraujošus dabas skatus, mēs ņemam tik daudz no dabas, bet ko sniedzam pretī? Mazākais, ko varam dot savā ikdienā pretī dabai ir parādīt savu atzinību, vēlmi aizsargāt vidi un saglabāt to. Būsim tās cienīgi, domāsim un vairosim patiesu izpratni par apkārtējās dabas vērtībām!