http://www.aluksne.lv/Pašvaldības ziņas

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 20132014

Iznācis pašvaldības laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" decembra numurs
Izveidota kārtība pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai biedrību aktivitātēm
Novembrī būvvaldē iesniegtie iesniegumi un saistībā pieņemtie lēmumi
Aicinām izteikt priekšlikumus, kur vajag laukumus šķiroto atkritumu konteineriem
Aicinām piedalīties mājražotāju, amatnieku un mazpulku ražojumu izstādē Alūksnē
Pateicas pašvaldībai par dalību „Vidzemes dienās” Sanktpēterburgā
Iznācis pašvaldības laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" novembra numurs
Informācija par sniega tīrīšanu pašvaldības reģistrētajos autoceļos pagastos
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ilzenes pagastā klimatisko apstākļu dēļ
Ziemā Pils ielas rekonstrukcijā būs pārtraukums
Būs izmaiņas satiksmē Blaumaņa un Zemgales ielās
Uzmanību laivu novietnes „Iekšezers 1” lietotājiem
Hidrotehniskās būves-zušķērāja ekspluatācijas (darbināšanas) noteikumi
Alūksnes novada domes lēmums “Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu”
Saņemta būvatļauja atkritumu poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstībai
Aicina uz tikšanos par ūdens līmeni Alūksnes ezerā
Alūksnes novada domes 22.11.2012. sēdes darba kārtība
Prakse Vogēzu klubā – kājnieku tūrisma apmācība, popularizēšana un organizēšana Francijā
Oktobrī būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie būvvaldes lēmumi
Aicinām uz tikšanos ar Pleskavas uzņēmējiem
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā klimatisko apstākļu dēļ
Alūksnes novadu pārstāvēs Vidzemes dienās Sanktpēterburgā
Aicinām paust idejas par velonovietņu nepieciešamību sabiedriskās vietās
Vēlas hokeja laukumu Strautiņos, tenisa kortu, boulingu un vingrošanu brīvā dabā
Iedzīvotājus aicinām uz tikšanos ar pašvaldības kapitālsabiedrībām
Valsts svētkos Alūksnē pasniegs „Sudraba zīli” un pateiksies uzņēmējiem
Iznācis pašvaldības laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" oktobra numurs
Alūksnes novadā pašvaldība sveic simto jaundzimušo
Paziņojums par Alūksnes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam apstiprināšanu
Uzsākta Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam izstrāde
Alūksnes novada domes 25.10.2012. sēdes darba kārtība
Pils ielas rekonstrukcija Alūksnē turpinās
Septembrī būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi
Ierobežota kravas transporta kustība uz ceļa Bundzene – Birzmaļi
Kursēs bezmaksas autobusu reisi uz Alūksnes kapsētu
Aicinu uz tikšanos novada uzņēmējus
Alūksnē darbu sākusi naktspatversme
Rit Pils ielas rekonstrukcijas projekts
Iznācis pašvaldības laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" septembra numurs
23.oktobrī Alūksnē varēs tikties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem
Aicina uz lekciju par pilsētu zīmolvedību
Atsāk darbu zupas virtuve
Alūksnes novada domes 27.09.2012. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs piedalīsies pierobežas sadarbības konferencē
ES fondu projektu atvērto dienu laikā aicinām iepazīt atjaunoto Alūksnes Jauno pili
Alūksnē sāksies Pils ielas un siltumtrašu rekonstrukcija
Iznācis pašvaldības laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" augusta numurs
Paziņojums par Alūksnes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam gala redakcijas pieņemšanu
Torņa ielā būs pārtraukta ūdens padeve
Sakarā ar elektroenerģijas atslēgumu būs apgrūtināta apmeklētāju apkalpošana 24. augustā
Alūksnes pašvaldība piešķir 1000 latus Pasaules čempionam Bertukam
Sociālās aprūpes centrs „Alūksne” aicina pieteikties darbā sociālo rehabilitētāju
Jūlijā būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi
Pašvaldībai atļauts slēgt līgumu par Pils ielas rekonstrukciju
Turpinās foto un video konkurss jauniešiem "Mans Alūksnes novads"
Iznācis pašvaldības laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" jūlija numurs
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA STIPENDIJU KONKURSU kokkopja – arborista profesijas apgūšanai / Nolikums
Alūksnes novada domes 26.07.2012. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Ziedu tirdzniecība Alūksnes kapusvētkos 3., 4. un 5.augustā
Alūksnē uzsāk sniegt dienas aprūpes pakalpojumu
Noslēgusies Sociālā dienesta organizētā nometne
Būvvaldē jūnijā pieņemtie lēmumi
Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra atklāšanas pasākums Alūksnē 3. jūlijā
Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats
Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. - 2030. 1. redakcija
Aicinām izteikt ierosmes par Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumiem
Alūksnes novada domes 28.06.2012. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Notiks ūdensvada dezinfekcija Alūksnē
Maijā būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi
Alūksnē pieminēs 1941.gada 14.jūniju
Alūksnes novads starptautiskajā izstādē saņem apbalvojumus
Iznācis "Alūksnes Novada Vēstu" maija numurs
Alūksnes novada pašvaldība rīko izsoles
Vidzemes Augstskolas studenti aktīvi darbojas Alūksnes novadā
„ALJA” atsāk laivu un ūdens velosipēdu nomu
Alūksnes novadu reklamēs starptautiskajā izstādē „Pskov EXPO”
Alūksnes novada domes 24.05.2012. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Aprīlī būvvaldē pieņemtie lēmumi
Iznācis "Alūksnes Novada Vēstu" aprīļa numurs
Alūksnes novada komersantiem iespēja piedalīties „Pskov EXPO”
Jauniešiem otrais foto un videoklipu konkurss „Mans Alūksnes novads”
Turpina darbu pie pierobežas iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanas
Alūksnē jau trešo reizi pašvaldība atbalstīs jauniešu biznesa idejas
Uzsāk Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. izstrādi
Alūksnes novada domes 26.04.2012. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Par papīra un koka atkritumu dedzināšanu
Labos bedres pilsētas ielās
Zušu iepirkuma izsoles nolikums
Martā būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi
Veikala Pils ielā 38A, Alūksnē, būvniecības ieceres publiskā apspriešana
Alūksnes novada Sociālais dienests paplašina pakalpojumu klāstu
Alūksnes pašvaldības pārstāvji piedalījās sadraudzības pašvaldību forumā Baltkrievijā
Pašvaldības administrācijas darba laiks Lieldienās
Ielu seguma remonts ar pilnu sparu sāksies aprīlī
Notiek atklātais konkurss Pils ielas rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai
Iznācis "Alūksnes Novada Vēstu" marta numurs
MĀLUPES pagasta pārvalde aicina pieteikties darbā (uz nepilnu slodzi) APKOPĒJU SOCIĀLAJĀ CENTRĀ „MĀRAS”
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem klimatisko apstākļu dēļ
Alūksnes novada domes 22.03.2012. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs piedalīsies Baltkrievijas un Latvijas forumā
Sāks ierīkot ūdensvadu Helēnas ielā
Alūksnē noslēdzies Jaunās pils kompleksa rekonstrukcijas projekts
Vides kampaņas laikā aicinām iepazīt Alūksnes ezeru
Februārī Būvvaldē pieņemtie lēmumi
Sāks ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Kanaviņu ielā
Rekonstruējot uzlabos Alūksnes slimnīcas infrastruktūru
Kalncempju pagasta pārvalde izsludina pretendentu pieteikšanos uz Sabiedriskā centra vadītāja amata vietu
Iznācis "Alūksnes Novada Vēstu" februāra numurs
Lēmums par laivu novietnēm „Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekšezers 17), Alūksnē
Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada budžets
Alūksnes novada domes sēdē 2012. gada 23. februārī
Būs satiksmes ierobežojumi pasākuma laikā
Ķers pilsētā klaiņojošus suņus
Simt gadus sagaida ar možu prātu un mirdzumu acīs
Noslēgs vienošanos ar Pleskavas uzņēmējdarbības attīstības fondu
100 gadu jubilejā sveiks Alūksnes novada iedzīvotāju
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki Alūksnes novadā tautas nobalsošanai par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"
Alūksnē pašvaldība atbalsta vēl divus jaunos komersantus
Informācija par janvārī būvvaldē saņemtajiem iesniegumiem
Var saņemt „Latvenergo” norēķinu kartes
Izved sniegu no pilsētas ielām
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Alūksnes novadā 2012. gadā
Ietvju būvniecība Alūksnē turpināsies pavasarī
Noslēgumam tuvojas Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības projekta gaitā
Iznācis "Alūksnes Novada Vēstu" janvāra numurs
AS ,,SIMONE" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs spēkā no 1. marta
Laivu novietņu lietotāju ievērībai
Ar prezidentu diskutēs par nodarbinātības veicināšanu novados
Alūksnes novada domes 26.01.2011. sēdes DARBA KĀRTĪBA
Var pieteikties rūpnieciskajai zvejai Lukumīša ezerā
Sāks ierīkot kanalizāciju Miera ielā
Alūksnes novadā sveiks pirmo jaundzimušo
Decembrī būvvaldē iesniegtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi
Var pieteikties darbam vēlēšanu komisijās
VEIDLAPA
Pieteikšanās rūpnieciskās zvejas tiesībām Raipaļa ezerā
Alūksnē īsteno skolu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu

Tranzīta ielu uzturēšanai arī šogad par maz naudas

Mainās Jāņkalna ielas rekonstrukcijas projekta izmaksas