http://www.aluksne.lv/Pašvaldības ziņas

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Mārkalnes pagasta pārvaldē var pieteikties uz Lūkumīša ezera zvejas tīklu limitu
Alūksnes novada domes 13.12.2017. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Jaunā komunālā mašīna jau nodarbināta
Veclaicenē top treileru laukums
Prasības Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanai
Atkritumu apsaimniekošana daudzdzīvokļu mājās
Lielāka maksa par atkritumiem nodokļa pieauguma dēļ
Arheoloģiskie izrakumi Tempļa kalnā Alūksnē
Var iegādāties Alūksnes kalendāru 2018. gadam
Alūksnes novada domes 23.11.2017. sēdes darba kārtība
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darba laiks 17.novembrī
Tūrisma uzņēmumus aicina iepazīt projekta “Zaļais dzelzceļš” iespējas
Alūksnes novada domes 16.11.2017. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Pabeigta Industriālās ēkas būvniecība
Alūksnes novada domes 13.11.2017. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes 08.11.2017. darba kārtība
Aicina uz Lāčplēša dienas norisēm Alūksnē
Alūksnes novada domes 08.11.2017. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Annas pagasta pārvalde informē par satiksmes ierobežojumiem
Bez maksas varēs nodot elektropreces
Diskutēja par mazo tirgu nozīmi Eiropas ekonomikā
Jauniešiem, kuri ieinteresēti Alūksnes novada attīstībā!
Aicina uz attīstības programmas sarunām pagastos
Alūksnes novada jauniešus aicina sākt savu biznesu
Iznācis laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" jaunākais numurs
“Sudraba zīli” pasniegs trim novada iedzīvotājiem
Vecākus aicina pieteikties grupu nodarbībām
Aicina uz semināru “Tūrisma piedāvājuma paplašināšana un iespējas mazajiem uzņēmumiem”
Alūksnes novada domes sēdes 26.10.2017. darba kārtība
Zeltiņu pagasta pārvalde informē par transporta kustības ierobežojumiem
Alūksnes novada domes 19.10.2017. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnē atjauno kultūrvēsturisko mantojumu (Būs satiksmes ierobežojumi)
Alūksnes novada pašvaldība izsludina tirgus izpētes pakalpojumiem projektos “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” un “Vidzeme iekļauj”
Alūksnes novada domes 16.10.2017. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Varēs iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas saņemšanai
Alūksnes novada teritorijā notiks militārās mācības
Aicinām balsot par Alūksnes novadu konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
Alūksnes novada domes 11.10.2017. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas speciālistu piesaistei konkursa nolikums
Aicina noslēgt līgumu ar jaunu atkritumu apsaimniekotāju
Notiks Alūksnes novada attīstības programmas tematisko darba grupu diskusijas
Alūksnes novada domes sēdes 28.09.2017. darba kārtība
Rudens ražas gadatirgus Alūksnē
Alūksnes novada domes 21.09.2017. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Annas pagasta pārvalde informē par transporta kustības ierobežojumiem
Turpinās Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība
Konsultācijas Uzņēmējdarbības atbalsta centrā
“Vidzemes šosejas pieturas” piedalīsies tūrisma informācijas tirgū Pļaviņās!
Asfaltēšanas laikā būs slēgta Rīgas iela
Pilssalas stadions atdzimst jaunā kvalitātē
No 1. septembra izmaiņas maršrutā Alūksne – Vengerski – Māriņkalns
Atvērti jauni reisi satiksmei ar Valmieru
Aktualitātes projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
Ilzenē jaunieši īsteno projektu
Neuzņems audzēkņus Liepnas vidusskolas 10. klasē
Ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu apkopojums
Līdz 31. augustam pagarināts pieteikšanās termiņš Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu amatiem
Sakarā ar skolu reorganizāciju gaidāmi grozījumi maršrutos Alūksnes novadā

 

 


Pašvaldība aicina piedalīties Alūksnes novada attīstības programmas aptaujā
Satiksmes ierobežojumi Alūksnē Baltijas ceļa atceres pasākuma laikā
Nodarīti zaudējumi publiskajai infrastruktūrai
18. augustā būs satiksmes ierobežojumi Alūksnes Kultūras centra apkārtnē
Veclaicenē svinīgi atklāts Latvijā vienīgais Medus muzejs
Restaurēs un atjaunos Alūksnes Muižas parka vēsturiskos objektus
Īslaicīgi apgrūtināta satiksme uz autoceļa Ieviņas-Laimiņas Zeltiņos
Uzsākta dabas skaitīšana arī Alūksnes novadā
Baltijas ceļa atceres pasākumam Alūksnē aicina dāvāt ziedus
Alūksnē atjaunos nozīmīgus kultūrvēsturiskos objektus
Pirmo reizi arheologi pētī Alūksnes Tempļa kalna pilskalnu
Pateicas par izpratni kapusvētku apmeklētājiem
Pašvaldība apbalvo Alūksnes novada sakoptāko īpašumu saimniekus
Sāks “SPODRAS” ēkas pārbūvi
Apbalvos Alūksnes novada sakoptāko īpašumu saimniekus
Satiksmes ierobežojumi Alūksnes kapusvētku laikā
Aicina uz semināru “Jauniešu biznesa iespējas”
Uzņēmējus aicina pieteikties mārketinga aktivitātēm
Pededzes muzeju pievienos tautas namam
Jaunalūksnē pārbūvē grants seguma ceļus
No 1. augusta jauna nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa
Alūksnes pilsētas svētku pasākumu laikā būs slēgta satiksme
Alūksnes kapusvētku laikā 6. augustā kursēs bezmaksas autobusi
Ceļa pārbūves laikā Alsviķu pagastā būs apgrūtināta kustība
Atklāj rekonstruēto aku Annas pagastā
Būs apgrūtināta gājēju pārvietošanās
Pašvaldība ministrijai prasa Alūksnes slimnīcu iekļaut II līmenī
Būvdarbu laikā būs atslēgta karstā ūdens padeve
Pašvaldība neatbalsta Alūksnes slimnīcas pārprofilēšanu par pirmā līmeņa slimnīcu
Aicina iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas saņemšanai
Pašvaldība piedalās projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”
Pieaugs nešķiroto atkritumu apglabāšanas tarifs “AP Kaudzītes” poligonā
Pašvaldība: apspriest projektu finansējuma sadali slimnīcām ir pāragri
Regulators apstiprinājis SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas
Alūksnes novada uzņēmējus aicina pieteikties prezentācijas teltij “Radīts Alūksnē!”
Dome ievēl komiteju sastāvu, apstiprina jaunu sastāvu komisijās un to nolikumus
Mārkalnē izveido interešu telpu iedzīvotājiem
Jaunlaicenē un Veclaicenē ar projektu palīdzību labiekārto teritoriju
Uzsākta Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu grants ceļu sakārtošana
Sāks 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kāpņu pārbūvi
Peldēties var droši
Aicina pieteikt kandidatūras Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļa amatam
Alūksnes un Apes novadi sarunu festivālā “Lampa” stāstīs par dzīvi pierobežā
Notiks represēto kluba "Sarma" vadītājas Dzidras Mazikas 80 gadu jubilejas pasākums
Alūksnes ezerā licenču iegādi iespējams veikt ar viedtālruni (SMS)
Aicinām iesaistīties laikmetīgās dejas projektā!
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja amatā ievēl Arturu Dukuli,
vietnieki – Aivars Fomins un Dzintars Adlers

Notiks Alūksnes novada domes jaunā sasaukuma pirmā sēde
Pašvaldība nodrošinās Mālupes bērnu nokļūšanu izvēlētajās izglītības iestādēs
SIA "Rūpe" rīko kustamās mantas - automašīnas MAZDA izsoli
Norit industriālās ēkas būvniecība Alūksnē
Alūksnes pilsētas svētkos novada uzņēmējus aicina savu piedāvājumu reklamēt teltī “Radīts Alūksnē”
13. jūnija vakarā Alūksnē pieminēs 1941. gada represijas
Alūksnes novadā meklēs sakoptākos īpašumus
Alūksnes novada domē ievēlētie deputāti
Tiesa noraida prasību pret Alūksnes novada pašvaldību
Iedzīvotājus aicina piedalīties Alūksnes novada attīstības programmas izstrādes darba grupās
Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu
Pilssalas stadiona labiekārtojuma uzlabošanas laikā futbola stadionu izmantot nevarēs
Atkārtoti izplata nepatiesas ziņas
Par gāzes eksplozijā cietušās ēkas atjaunošanu
Turpinās Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība Alūksnes Pilssalā
Pašvaldība šovasar līdzfinansēs desmit bērnu nometnes
Alūksnes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod malku
Aizvadīts seminārs par Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām Alūksnes novadā
Veiks grants seguma ielu atputekļošanas darbus
Plāno uzsākt Ganību ielas asfaltēšanas darbus
Informācija par pagastos atceltajiem rīkojumiem par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem
Brūža ielā noteikti transportlīdzekļu stāvēšanas ierobežojumi
Alūksnē uzsākta Rīgas ielas pārbūve
Pededzes robežšķērsošanas vieta turpmāk darbosies no plkst. 08:00 līdz 20:00
Aicina uz tikšanos tūrisma uzņēmējus
Ministru prezidents Alūksnē tiekas ar pašvaldības vadību un uzņēmējiem
Darba vizītē Alūksni apmeklēs Ministru prezidents
Alūksnes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod parkomātu
Klimatisko laikapstākļu dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi pagastos
Var iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas saņemšanai
Novērš avārijas sekas Mālupē
Alūksnes novada Sociālais dienests par brīvu cenu pārdod automašīnu
Būs satiksmes ierobežojumi Lieldienu pasākuma laikā
Mārkalnē notiks iedzīvotāju sapulce
Būs satiksmes ierobežojumi Jaunalūksnes pagastā
Sāksies Rīgas ielas pārbūve Alūksnē
Aizvadīts forums par sociālo pakalpojumu realitāti un iespējām
Aicina pieteikt Lielās Talkas vietas Alūksnes novadā
Atsākas Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve
Paziņojums par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu Alūksnes novada domes vēlēšanām
SIA “Rūpe” izsludina kustamās mantas izsoli
Tiekas ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru
Dome piešķir finansējumu Alūksnes slimnīcai
5. aprīlī forums "Sociālie pakalpojumi - realitāte un iespējas"
25. martā būs satiksmes ierobežojumi Alūksnē
Alūksnes novada domē mainās deputātu sastāvs
Pieminēs 25. marta represijās cietušos
Piešķir finansējumu gāzes eksplozijā cietušās ēkas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
Būs jauni saistošie noteikumi par ūdenstilpju uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Aptauja: Vai nepieciešams sabiedriskais transports maršrutā Alūksne – Valmiera – Alūksne?
Labo satiksmei bīstamās ielu bedres
Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2 "Dzeņi 1", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, izsoles noteikumi
Pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina interesentus uz tikšanos par Alūksnes ezeru
Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2017
Pašvaldība aicina uzņēmējus piedalīties Vidzemes uzņēmēju dienās
Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidi Alūksnes novada domes vēlēšanām  2017.gada 3.jūnijā
Pašvaldība diskutē ar novada tūrisma uzņēmējiem
Ekoskolu forumā piedalīsies arī PII “Sprīdītis”
Notiks iedzīvotāju sanāksmes Zeltiņos, Ilzenē, Kalncempjos, Annā un Jaunannā
Satiksmes ierobežojumi Alsviķu pagastā
Pašvaldība iesaistās Ēnu dienā 2017
Autobusa reisu pielāgos mācību iestādes darbalaikam
Alūksnē darbu uzsāk jauns zobārsts
Latvijas simtgades ozoli kuplos arī Alūksnē
Notiks informatīva sanāksme Alūksnes novada tūrisma uzņēmējiem
Alūksnes novada pārstāvji piedalīsies Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” dienā Pilvā
CSDD konkursa “Gribu būt mobils!” reģiona pusfinālā uzvar Strautiņu pamatskolas komanda “Strauti 1“
NBS Kājnieku skolā notiks apmācības
Alūksnes novada Sociālais dienests iesaistīsies kopīgā projektā ar igauņiem
Alūksnes domes priekšsēdētājs paraksta vēstuli pret RPIVA likvidāciju
Uzsāks ceļa pārbūves darbus Alsviķu pagastā
Ēnu dienā aicina iepazīt dažādas profesijas pašvaldībā
Alūksnes novadā sveic gada pirmo jaundzimušo
Rallija dienās būs satiksmes ierobežojumi
Pasniedz apbalvojumu Gada balva “Zelta bite”