<<< Atpakaļ

Alūksnē uzsākta Rīgas ielas pārbūve25.04.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē ir sākusies Rīgas ielas pārbūve. Tās laikā iela autotransporta kustībai netiks slēgta. Darbi ritēs joslās pa posmiem, tādēļ kustību regulēs ar priekšrocības zīmēm. Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem un jāievēro izvietotās ceļa zīmes.

Rīgas ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic būvuzņēmums SIA “8 CBR”. Alūksnes novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās ceļu satiksmes norādes un zīmes, lai pārbūvējamajā ielas posmā draudzīgi sadzīvotu gan remontdarbu veicēji, gan braucēji, un transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.

Šobrīd objektā ir nosprausta trase, par ko liecina visā pārbūvējamajā posmā izvietotie mietiņi. Lai varētu izbūvēt Rīgas ielā ļoti nepieciešamo gājēju un velosipēdistu ceļu un grāvi, saskaņā ar izstrādāto projektu ir nogriezti atsevišķi koki. Šonedēļ jau rit pirmie zemes darbi – sākta augu zemes noņemšana. Tuvākajā laikā plānots sākt gājēju un velosipēdistu ceļa uzbēruma izveidi, caurteku montāžu. Nākamajā nedēļā – 2., 3., 4. maijā būvuzņēmums plāno veikt vecā asfalta seguma frēzēšanu. Nofrēzētā asfalta kravas pēc uzskaites nogādās pašvaldības ierādītā atbērtnē. Iespējami drīzā laikā pēc frēzēšanas būvuzņēmums plāno ieklāt izlīdzinošo kārtu un seguma apakškārtu.

Pašvaldība jau ir informējusi, ka projektā paredzēts pārbūvēt ielas brauktuvi, izbūvēt kopīgu gājēju un velosipēdistu ceļu vienā ielas pusē no Rūpniecības līdz Pils ielai, demontēt vecās kāpnes nogāzē, kas ved no Apes ielas uz Rīgas ielu, un ierīkot jaunas, izbūvēt lietusūdens novadi, atjaunot autobusa pieturvietas, ierīkot papildu apgaismojuma laternas.

Tehnisko projektu izstrādāja SIA “XDRAFTS”. Projektam ir veikts Ceļu satiksmes drošības direkcijas drošības audits un saņemts pozitīvs atzinums. Rīgas ielas brauktuves platums saglabāsies esošais. Izmaiņas sagaidāmas krustojumā ar Laurencenes ielu, kur šobrīd esošā izbrauktuve uz Rīgas ielas ir ļoti plata. Gājējiem, kuri šajā vietā šķērso pāreju, jāpārvar trīs joslu ielas platums. Ņemot vērā, ka Rīgas ielā ir ļoti intensīva kustība, drošības apsvērumu dēļ izbrauktuve no Laurencenes ielas uz Rīgas ielu pilsētas centra virzienā sašaurināsies, lai gājējiem Rīgas ielas šķērsošana būtu drošāka.

Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne - Ape tranzītielas – Rīgas ielas pārbūvi finansē no valsts autoceļu fonda programmas apakš­programmas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, to līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.

Satiksmes organizācijas shēmas ielas pārbūves laikā

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv