Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē

Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē

 

Sāksies tehnoloģiskais pārtraukums Baložu bulvāra pārbūves darbiem

 

Līdz šim ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, elektrolīnija ielas apgaismojumam, kā arī ietves konstrukcija. Ielai līdzās esošajā grāvī izbūvēta jauna caurteka. 

Kad meteoroloģiskie apstākļi būs atbilstoši atlikušo būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām, ielas brauktuvei un lielākajām nobrauktuvēm paredzēts ieklāt asfaltbetona segumu. Savukārt ietvēm un mazākajām nobrauktuvēm – bruģa segumu.  Tiks veikta grāvja tīrīšana un atlikušās caurtekas nomaiņa. Posmā no Parka ielas līdz SIA “Alūksnes enerģija” teritorijai ielas kreisajā pusē paredzētas sešas paralēlās stāvvietas vieglajām automašīnām.

Objektā būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 2010”, uzrauga “Būvuzraugi LV” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Projekts EAE”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Projekta īstenošana sekmēs braukšanas komforta un drošības līmeņa uzlabošanos rekonstruētajā ielā, pilsētvides sakārtošanu un teritorijas sasniedzamību.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Sāk Baložu bulvāra pārbūvi

 06.10.2020.

 Baložu bulvārī Alūksnē uzsāk nozīmīgus ielas pārbūves darbus. 

 Projekta laikā plānoti ielas infrastruktūras pārbūves darbi Baložu bulvārī, Alūksnes pilsētā – ietverot lietus ūdens drenāžas būvdarbus, ielu apgaismojuma sakārtošanu, kā arī gājēju ietves izbūvi no Parka ielas līdz Pils ielai. Projekta pasākumi sekmēs rekonstruētās ielas braukšanas komforta un drošības līmeņa uzlabošanos, pilsētvides sakārtošanu, pilsētas iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu, teritorijas sasniedzamību. Baložu bulvārī, līdzās iebrauktuvei uz SIA “Alūksnes enerģija”, plānots izbūvēt automašīnu stāvvietas, kurās varēs novietot auto, nebraucot uzņēmēja teritorijā.

Ņemot vērā, ka būvdarbi tiks uzsākti šā gada septembrī, tos plānots pabeigt 2021. gada pavasarī.

Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Ar šo rīkojumu atbalstīto projektu mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, tādēļ atbalstīto projektu īstenošanai valdība atļauj pašvaldībām aizņemties nepieciešamos līdzekļus Valsts kasē.

Projekta izmaksas 178 807,34 EUR. Darbus veiks SIA “Ceļinieks 2010”, uzraudzīs “Būvuzraugi LV” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Projekts EAE”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste