Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē

Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē

 

Ekspluatācijā pieņemts Baložu bulvāris

12.07.2021. 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un SIA “Ceļinieks 2010” atbildīgais būvdarbu vadītājs Andis Ērglis pārgriež lentu, simboliski atklājot satiksmei pārbūvēto Baložu bulvāri 

 

Pēc veiktās pārbūves ekspluatācijā pieņemts Baložu bulvāris, Alūksnē. Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”.

 

Projekta laikā veikta ielas infrastruktūras pārbūve, kas sevī ietvēra lietus ūdens drenāžas būvdarbus, ielu apgaismojuma sakārtošanu, gājēju ietves izbūvi no Parka ielas līdz Pils ielai, automašīnu stāvvietas izbūvi līdzās iebrauktuvei uz SIA “Alūksnes enerģija”. Īstenojot šo projektu, ir uzlabots drošības un braukšanas komforta līmenis visiem satiksmes dalībniekiem, sakārtots vēl viens pašvaldības ielu tīkla posms.

Projekta kopējās izmaksas (ieskaitot projektēšanu, būvdarbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību) ir 181 810,99 EUR, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 126 634,00 EUR, pašvaldības finansējums 55 176,99 EUR.

Objektā būvdarbus veica SIA “Ceļinieks 2010”, būvniecības gaitu uzraudzīja SIA “Būvuzraugi LV”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “Projekts EAE”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Turpinās būvdarbi Baložu bulvārī, Alūksnē

25.05.2021.

Līdz šim jau ir pabeigti caurteku izbūves darbi, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veikta lampu nomaiņa un uzstādīts energoefektīvs LED apgaismojums, kas izgaismo nodalīto gājēju ietvi. Darbus plānots pabeigt šī gada jūlijā.

Atbilstoši atlikušo būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām, ielas brauktuvei un lielākajām nobrauktuvēm šobrīd tiek sagatavota pamatne, maksimāli saglabājot esošo ceļa konstrukciju, lai varētu klāt asfaltbetona segumu. Savukārt ietvēm un mazākajām nobrauktuvēm – bruģa segumu.

Autoceļa nomalēs tiek likvidēts laika gaitā izveidojies apaugums, kas traucē ūdens novadei no ceļa klātnes, kā arī plānots veikt grāvja tīrīšanu. Posmā no Parka ielas līdz SIA “Alūksnes enerģija” teritorijai ielas kreisajā pusē izbūvēs sešas paralēlās stāvvietas vieglajām automašīnām.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Sāksies tehnoloģiskais pārtraukums Baložu bulvāra pārbūves darbiem

 

Līdz šim ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, elektrolīnija ielas apgaismojumam, kā arī ietves konstrukcija. Ielai līdzās esošajā grāvī izbūvēta jauna caurteka.

Kad meteoroloģiskie apstākļi būs atbilstoši atlikušo būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām, ielas brauktuvei un lielākajām nobrauktuvēm paredzēts ieklāt asfaltbetona segumu. Savukārt ietvēm un mazākajām nobrauktuvēm – bruģa segumu.  Tiks veikta grāvja tīrīšana un atlikušās caurtekas nomaiņa. Posmā no Parka ielas līdz SIA “Alūksnes enerģija” teritorijai ielas kreisajā pusē paredzētas sešas paralēlās stāvvietas vieglajām automašīnām.

Objektā būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 2010”, uzrauga “Būvuzraugi LV” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Projekts EAE”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Projekta īstenošana sekmēs braukšanas komforta un drošības līmeņa uzlabošanos rekonstruētajā ielā, pilsētvides sakārtošanu un teritorijas sasniedzamību.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Sāk Baložu bulvāra pārbūvi

 06.10.2020.

 Baložu bulvārī Alūksnē uzsāk nozīmīgus ielas pārbūves darbus.

Projekta laikā plānoti ielas infrastruktūras pārbūves darbi Baložu bulvārī, Alūksnes pilsētā – ietverot lietus ūdens drenāžas būvdarbus, ielu apgaismojuma sakārtošanu, kā arī gājēju ietves izbūvi no Parka ielas līdz Pils ielai. Projekta pasākumi sekmēs rekonstruētās ielas braukšanas komforta un drošības līmeņa uzlabošanos, pilsētvides sakārtošanu, pilsētas iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu, teritorijas sasniedzamību. Baložu bulvārī, līdzās iebrauktuvei uz SIA “Alūksnes enerģija”, plānots izbūvēt automašīnu stāvvietas, kurās varēs novietot auto, nebraucot uzņēmēja teritorijā.

Ņemot vērā, ka būvdarbi tiks uzsākti šā gada septembrī, tos plānots pabeigt 2021. gada pavasarī.

Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Ar šo rīkojumu atbalstīto projektu mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, tādēļ atbalstīto projektu īstenošanai valdība atļauj pašvaldībām aizņemties nepieciešamos līdzekļus Valsts kasē.

Projekta izmaksas 178 807,34 EUR. Darbus veiks SIA “Ceļinieks 2010”, uzraudzīs “Būvuzraugi LV” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Projekts EAE”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste