Realizācijā esošie projekti

Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā

  Pagājušā gada rudenī Mālupes pagastā uzsākta  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”

“Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”   Šī gada septembra sākumā tika uzsākta pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana” realizācija saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 2011.- 2017. gadam un  Investīciju plānu 2015.- 2020. gadam….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”   Projekta mērķis ir ieviest jaunu bezkontakta pašvaldības pakalpojumu – energomonitoringa sistēmu ar attālinātu datu nolasīšanu, tādējādi mazinot darbinieku došanos uz objektiem, radot iespēju sekot enerģijas patēriņam un iekštelpu klimatam ēkās attālināti, nodrošinot iespējami racionālu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē

Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē   Sāksies tehnoloģiskais pārtraukums Baložu bulvāra pārbūves darbiem   Līdz šim ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, elektrolīnija ielas apgaismojumam, kā arī ietves konstrukcija. Ielai līdzās esošajā grāvī izbūvēta jauna caurteka.  Kad meteoroloģiskie apstākļi būs atbilstoši atlikušo…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

  Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Alūksnes…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā   Projekts (Nr. 3.3.1.0/20/I/013) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”   Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa www.latruscbc.eu “630…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)   Projekts “Augoša pilsēta” tuvojas noslēgumam 11.05.2021. Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III, kas atbalsta projektus…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj   Projekta ieviešanas laiks: Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta budžets: Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta numurs. (Vienošanās Nr….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai 01.04.2021. Alūksnes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 1.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

    “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”     “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2020./2021. mācību gadā septembris-decembris Mainoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nosacījumiem, ar 2020. gada 1. septembri darbību projektā…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

  Alūksnes novadā joprojām ir iespējas vingrot bez maksas Ar jautājumu “Vai nākamgad skrējiens notiks?” noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākums ikvienam “Mizojam, ka prieks” Vasaras periodā norisinājušās bezmaksas nūjošanas nodarbības Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Noticis skriešanas seriāla…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Zaļais dzelzceļš”

“Zaļais dzelzceļš”   Izdots izzinošs materiāls “Šaursliežu ceļojuma piezīmes”   Vislabāk atmiņā paliek informācija un notikumi, kurus paši esam izpētījuši un piedzīvojuši.  Lai mudinātu doties pa Vidzemes un Dienvidigaunijas dzelzceļa līnijām, kur kādreiz kursējis šaursliežu dzelzceļš un īpaši izpētītu un…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Proti un dari!”

Projekts “Proti un dari!”   Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 22.02.2019. Jauniešiem iespēja apgūt profesiju ar Eiropas projekta atbalstu   Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari!”, kura laikā 15 līdz 29…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti