Realizācijā esošie projekti

Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai

Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai” Projekta mērķis : Vienlīdzīgu iespēju radīšana novada iedzīvotājiem, saņemot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu mūsdienīgā, estētiskā vidē un ilglaicīga kultūras produkta radīšana. Projekta numurs – 23-07-AL26-A019.2209-000003 PROJEKTA izmaksas: 19 536,33 EUR,…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā

Uzsākta projekta “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā” īstenošana 20.01.2024 2023. gada 22. maijā Alūksnes novada pašvaldība parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 3.1.1.6.i. 0/1/23/A/CFLA/005 “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL

“Vietējo sporta kopienu aktivizēšana no pierobežas reģioniem, izmantojot pārrobežu sadarbību”/“The activation of local sport communities from border regions through cross-border cooperation”  SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL Projektu finansē Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027. gadam Projekta partneri: Setomā pašvaldība…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2 Projekta partneri: Alūksnes novada pašvaldība Gulbenes novada pašvaldība Preiļu novada pašvaldība Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Projekta mērķis – Siltumnīcefekta gāzu emisiju un elektroenerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, veicot esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem. 2020. gadā ielu apgaismojums ar 686 MWh patēriņu gadā veidoja 18% no kopējā elektroenerģijas patēriņa…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Projekts “Padod Tālāk”

Alūksnes novadā jau vairākus gadus jaunatnes politikas plānošanas jautājumi tika iekļauti novada attīstības programmā, un, lai gan līdz šim veiksmīgi strādājām šādā veidā, izstrādājot jauno novada attīstības plānošanas dokumentu 2022. – 2027. gadam, kā vienu no mērķiem izvirzījām atsevišķa jaunatnes…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023. Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”   Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj   Projekta ieviešanas laiks: Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta budžets: Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 11 579 801,00  EUR, tai skaitā 85% (9 842 830,85 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta numurs….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”   Projekta apraksts   Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:  Latvijas pašvaldībām,  izglītības iestādēm,  Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti