Realizācijā esošie projekti

“Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”   Pārbūvēts ceļa posms Mārkalnes pagastā   04.09.2020. Mārkalnes pagastā pabeigta autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”, kas veikta ar Eiropas Lauksaimniecības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

  Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Alūksnes…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā   Projekts (Nr. 3.3.1.0/20/I/013) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”   Ziemera pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000146) realizācija, kas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”   Ilzenes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000152 realizācija), kas …
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”   Alsviķu pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000150)…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”   Malienas pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000153) realizācija, kas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”   Alsviķu pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000151) realizācija, kas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”   Mārkalnes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” (projekta Nr….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”   Pededzes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000144) realizācija, kas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ““Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”   Turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” realizācija, kas tika iesniegts…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā”     Annas pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā”   Kalncempju pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projektu konkursa 3. kārtas rezultāti 18.08.2020. Alūksnes novada pašvaldības komisija, kas izveidota ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu  Nr. ANP/1-6/20/173, izdots 02.06.2020. “Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”   Kalncempjos pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms 03.09.2019.  Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē un Alūksnes novadā”

“Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē un Alūksnes novadā”     Projekta ietvaros iegādāta elektroniskā laika uzskaites sistēma un programmatūra sacensību organizēšanai Ilzenē un Alūksnes novadā 18.07.2019. Līgo dienā, 23. jūnijā, jau 16. reizi…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa www.latruscbc.eu “630…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”   Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Ziemera un Alsviķu pagastā   2019. gada februārī Lauku atbalsta dienests atbalstīja projekta pieteikumu “Pašvaldības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)   POP – UP projekti turpina attīstīties  28.08.2020.  Par spīti neierastajiem apstākļiem šogad valstī un pasaulē, kas saistīti ar COVID-19 izplatību, Alūksnes novada pašvaldība…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā   Malienā pabeigta pašvaldības autoceļu pārbūve   Ir noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītais projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”   Projekts (Nr. 5.6.2.0/18/I/012) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj   Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj” 31.07.2020. Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram ir noteikta invaliditāte un ir sagatavots individuālais atbalsta plāns, ir iespēja…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

  “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”   Sāks ceļa pārbūvi Kalncempjos   Kalncempju pagastā septembrī sāksies autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārtas darbi. Ceļa pārbūve notiks no 2,15. kilometra līdz 4,20. kilometram, kopumā 2,05 km garumā….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”     Nodarbinātie var pieteikties apmācībām  01.07.2020.  No 30. jūnija Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros,  nodarbinātās personas var sākt pieteikšanos profesionālās pilnveides mācībām. Pieteikšanās notiks līdz 15. jūlijam, bet mācību…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

  Ar jautājumu “Vai nākamgad skrējiens notiks?” noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākums ikvienam “Mizojam, ka prieks” Vasaras periodā norisinājušās bezmaksas nūjošanas nodarbības Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Noticis skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 3. posms “Mizojam ka prieks”…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Zaļais dzelzceļš”

“Zaļais dzelzceļš”   Izdots izzinošs materiāls “Šaursliežu ceļojuma piezīmes”   Vislabāk atmiņā paliek informācija un notikumi, kurus paši esam izpētījuši un piedzīvojuši.  Lai mudinātu doties pa Vidzemes un Dienvidigaunijas dzelzceļa līnijām, kur kādreiz kursējis šaursliežu dzelzceļš un īpaši izpētītu un…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Proti un dari!”

Projekts “Proti un dari!”   Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 22.02.2019. Jauniešiem iespēja apgūt profesiju ar Eiropas projekta atbalstu   Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari!”, kura laikā 15 līdz 29…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)   Projektā iepazīst industriāla mantojuma izmantošanu mūsdienās   Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 03.05.2017.  Vidzemes tūrisma…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti