Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai

Logo

Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai”

Projekta mērķis : Vienlīdzīgu iespēju radīšana novada iedzīvotājiem, saņemot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu mūsdienīgā, estētiskā vidē un ilglaicīga kultūras produkta radīšana.

Projekta numurs – 23-07-AL26-A019.2209-000003

PROJEKTA izmaksas: 19 536,33 EUR, publiskais finansējums 16065,36 EUR

Projekta ietvaros tiks iegādāti galdi, krēsli, to pārvietošanas līdzekļi, teltis, pasākumu dekorēšanas elementi, kā arī notiks kopienu pasākumi novada pagastos.