http://www.aluksne.lv/Pašvaldības ziņas

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 20132014 | 2015 | 2016

 


Aicinām jauniešus iesaistīties Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajā padomē
SIA "Rūpe" paziņojums par atkritumu izvešanu gada nogalē
Alūksnes novada domes 17.12.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Alūksni uzņem veselīgo pašvaldību tīklā
Paraksta līgumu ar Igaunijas pierobežas pašvaldībām
Informācija par pieteikšanos uz zvejas tīklu limitu Lūkumīša ezerā
Mājražotāju un amatnieku izstrādājumu Ziemassvētku  tirdziņi decembrī Alūksnē
Uz tikšanos par plānotiem ieguldījumiem aicina uzņēmējus
Alūksni apmeklē Lietuvas, Igaunijas un Somijas vēstnieki
Alūksnes novada domes sēdes 27.11.2015. darba kārtība
Ar 2016.gada 1.janvāri SIA “Rūpe” klientiem jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs
SIA Rūpe informē, ka 2016.gada janvārī atkritumu izvešana Alūksnes novada pagastos būs sekojošos datumos
28. novembrī notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Alūksnes novada domes 19.11.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada domes 16.11.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Aicina uz ceļu pārbūvju apspriešanu Kalncempjos, Annā un Jaunannā
Sāk piemērot jauno Alūksnes novada teritorijas plānojumu
Mazā biznesa dienā Alūksnē uzņēmējiem sniegs konsultācijas
Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes 12.11.2015. darba kārtība
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RŪPE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”
12. novembrī godināsim novada iedvesmojošos jauniešus!
Alūksnes novada domes 12.11.2015. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Uzaicinājums pieteikties uz Raipala ezera zvejas tīklu limitu 2016. gadam
lūksnes novada Sociālais dienests aicina aizpildīt aptauju
Alūksnē notiks apmācību seminārs “Kā attīstīt mūsdienīga veidola tūrisma produktu pārdošanai nesezonā pierobežas teritorijā?”
Sveic simtā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētā mazuļa ģimeni
Alūksnē pašvaldību vadītāji tiekas ar aizsardzības ministru
Noslēgusies Alūksnes muižas parka izpēte
Iznācis laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" jaunākais numurs
REGULATORS APSTIPRINA JAUNUS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFUS ALŪKSNES NOVADĀ
Valsts svētkiem veltītajā pasākumā Alūksnē pasniegs pašvaldības augstāko apbalvojumu
Alūksnes novada domes sēdē 2015.gada 29. oktobrī
Aicina uz ceļu pārbūvju apspriešanu Mārkalnē un Pededzē
Alūksnes novada pašvaldība viesojas Sundbibergā un vienojas par sadarbību
Alūksnes novada domes sēdes 29.10.2015. darba kārtība
Aicina izteikt viedokļus par apmierinātību ar asistenta pakalpojuma efektivitāti
Alsviķos aicina uz tikšanos par autoceļa pārbūves būvprojekta izstrādi
NVO un uzņēmēju forums “Sociālā uzņēmējdarbība. Krājaizdevu sabiedrība. Tiešā pirkšana.”
Apmeklē Sundbibergas pašvaldību sadarbības atjaunošanai
Var iesniegt dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujām
Alūksnes novada domes 22.10.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada domes 21.10.2015. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada domes 19.10.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Par autoceļu pārbūves būvprojektu apspriešanu un saskaņošanu
Alūksnes Pilssalā ierīko stadiona servisa centra ēku
24. oktobrī notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš
ASV bruņoto spēku pārstāvji pašvaldībā pārrunā civilmilitārā atbalsta veidus
Aicina uz sabiedrisko apspriešanu Zeltiņu pagastā
Malienas pagasta pārvalde aicina uz tikšanos par autoceļu būvprojektu
Sākušies Tūrisma informācijas centra un Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanas darbi
Satiksmes organizācijas shēma remontdarbu laikā Sīļu ielā


Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes 05.10.2015. darba kārtība
Plāno turpmākās sadarbības iespējas ar Franciju
Alūksnes un Jonišķu pašvaldību pārstāvji iepazīst kolēģu darbu
Alūksne saņem apbalvojumu par ieguldījumu velokultūras veicināšana
Aicinām uz NVO un uzņēmēju forumu 29. oktobrī Alūksnē!
Satiksmes ministrs apseko autoceļu Alūksne - Liepna
Izstrādāts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu projekts Alūksnes novadam
Alūksnes novada domes 28.09.2015. Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība
Aicina uz Uzņēmējdarbības atbalsta centra atklāšanas pasākumu Alūksnē
Nodrošinās papildu bezmaksas autobusu reisus uz svecīšu vakaru Alūksnē
26. septembrī notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Alūksnes novada domes 17.09.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Aicina pieteikties mentorus projektam „PROTI un DARI!”
Alūksnes novada domes 14.09.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novadu konkursā “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” pārstāvēs četri uzņēmumi
Alūksnes novada domes 09.09.2015. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Aicina jauniešus būt aktīviem un piedalīties biznesa ideju konkursā
Aicinām pieteikt pretendentus apbalvošanai ar „Sudraba zīli”
Iznācis laikraksta "Alūksnes Novada Vēstis" jaunākais numurs
Alūksnes novada pašvaldība izsludina Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursu
Aicina Liepnas iedzīvotājus uz tikšanos par pašvaldības ceļu pārbūvi
Alūksnē notiks seminārs „Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā”
Aicina Mālupes iedzīvotājus uz tikšanos par ceļu pārbūvi
Uzmācīgie ūdens filtru izplatītāji maldina iedzīvotājus
Alsviķu pagasta pārvalde nosaka satiksmes ierobežojumus
Alūksnē 23. augustā godinās padomju represiju upurus un Baltijas ceļa gadadienu
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešais maksājums veicams līdz 2015.gada 15.augustam
Alūksnes novada domes 17.08.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Izsludina nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē daļas nomas tiesību izsoli
Sakarā ar siltumtīklu pieslēguma izbūvi līdz 26. Augustam slēgts Brīvības ielas posms
Noslēgti vēl trīs līgumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
22. augustā notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Aicinām dāvāt ziedus Baltijas ceļa atceres pasākuma norisei Alūksnē
Alūksnes novada domes 12.08.2015. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
SIA „Alūksnes nami” informē par izsolēm
Alūksnes pilsētas svētkos viesojās sadarbības partneri
Alūksnes pilsētas svētki 2015 „Sirds uzzied Alūksnē!”
Alūksnes pilsētas svētku dienās aicinām pacelt valsts karogu
Pullana ezera peldvietas – privātā īpašumā
Aicina Ilzenes  pagasta iedzīvotājus uz tikšanos par ceļu pārbūvi
Alūksnes novada domes sēdes 30.06.2015. darba kārtība
Aicinām konkursam „Latvijas Labākais tirgotājs 2015” pieteikt Alūksnes novada uzņēmējus
14. augustā Alūksnes ezera izpētes atklāšana
Alūksnes novada domes 23.07.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
27. jūnijā notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Alūksnē nojauks Kārklu ielas katlu māju
Sauszemes un ūdens satiksmes ierobežojumi Alūksnē no 17. līdz 19. jūlijam
Var iesniegt dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujām
Alūksnes novada domes 15.07.2015. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Puķu draugu saieta dienā  Alūksnē aicinām pacelt valsts karogu
Laipni aicināti uz semināru – diskusiju “Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā”
Alūksnes novada domes 13.07.2015. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība
Aicinām uz diskusijām par Alūksnes ezeru
PA "ALJA" paziņojums par automašīnas izsoli
Ir iespēja piedalīties izstādē – gadatirgū „Amatniecība Pleskavā”
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darba laiks 27. jūnijā
Izsludina atkārtotu pieteikumu iesniegšanu
Noslēgti līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „RŪPE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
27. jūnijā notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Aicina uz sanāksmēm par plānoto ceļu pārbūvi
Alūksne un Misso plāno sadarbību
14. jūnijā pieminēs 1941. gada deportācijas
Notiks rūpnieciski nozvejoto zušu izsole Alūksnē
Noslēgsies Aleksandra paviljona restaurācija
Alūksnē noslēgumam tuvojas tautas nama ēkas rekonstrukcija
Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027. gadam izstrādes darba sanāksmi
Alūksnes novada domes sēdes 28.05.2015. darba kārtība
Alūksnes novadu prezentēs izstādē „Pskov Expo”
29. maijā atzīmēs Alūksnes atbrīvošanas 96. gadadienu
13. jūnijā Alūksnē – izturības brauciens laivām un mūzikas festivāls „Rock’n’Sport”
Apkārtni sveicina jaunais skatu tornis Dzērves kalnā
Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālā vizīte Alūksnē 5. jūnijā
Alūksnes novada domes 21.05.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Latvijas delegācijas sastāvā apmeklē Ķīnu
Jaunnedēļ plānots asfaltēt Alūksnes centrā
23.maijā aicinām uz mājražotāju un amatnieku tirdziņu Alūksnē
Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes 13.05.2015. darba kārtība
Alūksnes novada domes 13.05.2015. Sociālās, izglītības, kultūras komitejas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada iedzīvotāja Lollija Apsīte svin 101. jubileju
Atklāj Jaunās pils vējtvera seno krāsojumu
Aicina apspriest ceļu pārbūves Mārkalnē un Pededzē
Iznācis „Alūksnes Novada Vēstu” jaunākais numurs
Izsludina konkursu jauniešiem par Alūksnes Sabiedrības centra sienas gleznojuma idejas un skices izstrādi
Jaunalūksnes un Malienas iedzīvotājus aicina apspriest lauku ceļu pārbūvi
Aicina uz tikšanos Alūksnes novada uzņēmējus
25.aprīlī notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš Alūksnē
Aicina Ilzenes un Alsviķu pagasta iedzīvotājus uz tikšanos par ceļu pārbūvi
Alūksnes novada domes sēdes 23.04.2015. darba kārtība
Augstākos valsts apbalvojumus piešķir Alūksnes novada iedzīvotājiem
Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās redakcijas  publisko  apspriešanu
Aicina apspriest ceļu rekonstrukcijas projektus Jaunlaicenē, Veclaicenē, Ziemerī un Kalncempjos
Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes 15.04.2015. darba kārtība
Var iesniegt dokumentus satiksmes atļauju saņemšanai
Pieturu „Zāgadi” iekļauj starppilsētu nozīmes maršrutā
Alūksnes novada domes 15.04.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Aicina Zeltiņu iedzīvotājus uz tikšanos par ceļu pārbūvi
Trīs Alūksnes novada pagastos būs jaunatnes lietu koordinatori
Septiņi pagasti īstenos infrastruktūras uzlabošanas projektus
Zupas virtuve pārtrauc darbu
Var norēķināties ar maksājumu kartēm
Tempļakalna gājēju tilta karkass gatavs
Plāno atsākt ielu rekonstrukciju
Pašvaldības administrācijas darba laiks 2.aprīlī
Iznācis „Alūksnes Novada Vēstu” jaunākais numurs
VPR aicina saglabāt informācijas avotu dažādību, atbalstot pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanu
Izsludina fotogrāfiju konkursu „Māksla manā pilsētā”
Pieminot 1949. gada marta deportācijas
Alūksnes novada domes 26.03.2015. sēdes darba kārtība
Pašvaldības paziņojums par nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu
Var pieteikties uz Raipala ezera zvejas tīklu limitu
Aicinām piedalīties ideju konkursā par Alūksnes vizuālās identitātes skiču izstrādi
Cepurītes salas skiču konkursā uzvarētāju nav
Pieminēs 1949. gada deportācijas
Dabas aizsardzības pārvaldes paziņojums par informatīvajām sanāksmēm Veclaicenē un Jaunannā
28.martā notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš Alūksnē
Vērtē Marijas paviljona būvniecības ieceres piedāvājumus
Aicina uz tikšanos Alūksnes novada uzņēmējus
Brīdina par ūdenstilpju ledus segas nedrošību
Jaunannas jauniešu forums FOTOGALERIJA
Pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar LIAA investīciju piesaistes sekmēšanai
7. martā aicinām uz Jaunannas Jauniešu forumu
Alūksnes novadā pašvaldība līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju zemesgabalu labiekārtošanu
Autobusu satiksmi pielāgos skolēnu brīvlaikam
Iznācis „Alūksnes Novada Vēstu” jaunākais numurs
Alūksnes novada pašvaldība apbalvo kultūras un sporta nozaru ļaudis
Pasniegti pašvaldības apbalvojumi "Pagodinājums kultūrā" un "Pagodinājums sportā"
Informācija par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem pagastu teritorijās klimatisko apstākļu dēļ
Brīvdienās paredzami satiksmes ierobežojumi Alūksnē
7. martā aicinām Jaunannas jauniešus uz forumu!
Pašvaldības un novada uzņēmēju tikšanās
Alūksnes novada domes 26.02.2015. sēdes darba kārtība
Aicinām uz tikšanos Alūksnes novada uzņēmējus
27.februārī notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš Alūksnē
Alūksnes novada domes 09.02.2015. ārkārtas sēdes lēmumi
Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžets
Uzsāks Tempļakalna gājēju tilta būvniecību Alūksnē
Informē par izmaiņām autobusa maršrutā
Noslēgusies Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana
Aicinām jauniešus uz pasākumu "Kafija ar politiķiem"

Izveidots diskusiju forums Alūksnes novada uzņēmējiem
Lauksaimniecības zemes nomas līgumi turpmāk jāreģistrē pašvaldībā
Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Publicēti aktualizētie attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāni
Publicēta pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība un autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm
Alūksnes novadā sveic pirmo jaundzimušo
Pašvaldību pārstāvji iepazīst Alūksnes novada pieredzi publisko ūdenstilpju apsaimniekošanā
Alūksnes novada domes 21.01.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība
Aktīvās atpūtas iespējas ziemā Alūksnes pusē
Var sākt iesniegt dokumentus pierobežas satiksmes atļaujām
Aicina uz tikšanos Alūksnes novada uzņēmējus
Alūksnes novada domes 15.01.2015. ārkārtas sēdes darba kārtība
Alūksnes novada domes 15.01.2015. Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība
24.janvārī notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš Alūksnē
Nekopto teritoriju un būvju īpašniekus sodīs
Svinot Alūksnes 95.gadskārtu sāk aust īpašu Alūksnes jubilejas jostu
Par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa saņemšanu atbalstam norēķiniem par elektrību
Aicinām pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un sportā
Aicinām izteikt priekšlikumus par Alūksnes novada teritorijas plānojuma pilnveidoto pirmo redakciju
Izsludina skiču konkursu Alūksnes ezera Cepurītes salai
Aicinām balsot par Alūksnes novada mediķiem!
Alūksnē pašvaldība un Latvijas Biatlona federācija apspriež ziemas sporta centra „Mežinieki” attīstību