"Pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers pārbūve"

“Stāsti par Jaunlaicenes parku”

“Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa "Pļevna - Stuborova" pārbūve”

“Latvijai - 100”

“Disku golfs Mežiniekos”

“Sportosim kopā ar prieku!”

“Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā”

“Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole-Kavaci pārbūve”

“Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Kalncempjos”

Projekts "Pededzes kultūras norises jaunā kvalitātē"

Projekts „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS 100-GADEI”

“Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana”


“Malienā sporto ikviens”

„Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve”

“Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana”

Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē

"Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā"

Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta