Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

 

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

Projekts Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros.

Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanas nolūkos ir plānots turpināt sakārtot vienu no lielākās rūpnieciskās apbūves zonām, izveidojot industriālo laukumu ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem vienā no degradētajām ražošanas teritorijām Alūksnes pilsētā, lai tā būtu pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām.

Projekta mērķis ir attīstīt komercdarbību radot jaunas darbavietas un revitalizējot degradēto teritoriju Alūksnes pilsētas lielākās rūpnieciskās apbūves zonā, izveidojot tajā komercdarbībai piemērotu infrastruktūru.

Projekta ietvaros galvenās plānotās darbības: industriālās teritorijas izveides II kārta, ūdenssaimniecības infrastruktūras pieslēgumu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzara un elektroenerģijas pieslēguma izbūve industriālajai teritorijai.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots atjaunot degradēto teritoriju 1,11424 ha platībā, izveidot ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas 389 800 EUR apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši.


 

Pašvaldība turpinās sakārtot rūpnieciskās apbūves zonu Alūksnē

 04.09.2020.

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā”, lai attīstītu komercdarbību, radītu jaunas darba vietas, kā arī revitalizētu degradētu teritoriju, izveidojot tajā komercdarbībai piemērotu infrastrukūru.

Projektā paredzēts turpināt sakārtot vienu no lielākajām pilsētas rūpnieciskās apbūves zonām Rūpniecības ielā Alūksnē, blakus jau uzbūvētajai industriālajai ēkai. Šajā projektā izbūvēs industriālo laukumu un tam ierīkos nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdenssaimniecības infrastruktūras pieslēgumu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzaru un elektroenerģijas pieslēgumu, kā arī uzlabos ūdenssaimniecības infrastruktūru Rūpniecības ielas 2A industriālajai teritorijai. Tādā veidā viena no degradētajām ražošanas teritorijām Alūksnē kļūs pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām. Projekta rezultātā plānots atjaunot degradēto teritoriju 1,11424 ha platībā, izveidot ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas 389 800 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas sākotnējā fāzē veikta būvniecības objekta uzmērīšana un nospraušana, grants pārvietošana, demontēts betona bruģis un naftas produktu platformas, vietās, kur tas nepieciešams projekta īstenošanai, nozāģēti koki. Tālāk būvuzņēmējs sāks lietus ūdens kanalizācijas tīklu un elektrotīklu, kā arī ceļa daļas nesošo slāņu izbūvi.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši.

Pēc SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta darbus veic SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste