Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

 

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

Projekts Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros.

Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanas nolūkos ir plānots turpināt sakārtot vienu no lielākās rūpnieciskās apbūves zonām, izveidojot industriālo laukumu ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem vienā no degradētajām ražošanas teritorijām Alūksnes pilsētā, lai tā būtu pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām.

Projekta mērķis ir attīstīt komercdarbību radot jaunas darbavietas un revitalizējot degradēto teritoriju Alūksnes pilsētas lielākās rūpnieciskās apbūves zonā, izveidojot tajā komercdarbībai piemērotu infrastruktūru.

Projekta ietvaros galvenās plānotās darbības: industriālās teritorijas izveides II kārta, ūdenssaimniecības infrastruktūras pieslēgumu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzara un elektroenerģijas pieslēguma izbūve industriālajai teritorijai.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots atjaunot degradēto teritoriju 1,11424 ha platībā, izveidot ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas 389 800 EUR apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši.


Alūksnē izbūvēta uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga infrastruktūra

02.08.2021.

Alūksnē noslēgušies būvdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” – ir sakārtota vēl viena daļa degradētās teritorijas pilsētas rūpnieciskās apbūves zonā Rūpniecības ielā un uzņēmēju vajadzībām izveidots industriāls laukums ar nepieciešamiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem.

Novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanas nolūkā sakārtota Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esoša degradēta ražošanas teritorija Rūpniecības ielā 1A, izbūvējot daudzfunkcionālu laukumu ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām un elektroenerģijas pieslēgumu, lai teritorija būtu pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām.

Izbūvētais bruģētais laukums aprīkots ar inženierkomunikāciju pieslēguma vietām (ūdenssaimniecības un elektroenerģijas infrastruktūra, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzars), tas ir izgaismots, laukumam nodrošināta videonovērošana, ierīkota sistēma ar paceļamo/nolaižamo barjeru pie iebraukšanas, kā arī paredzēta vieta ēkas būvniecībai, lai potenciālajam teritorijas nomniekam vai nomniekiem, kuri plāno šeit attīstīt uzņēmējdarbību, būtu plašas iespējas teritoriju izmantot. Izveidoto infrastruktūru paredzēts nomas izsoles kārtībā nodot nomā vienam vai vairākiem komersantiem.

Šī paša projekta ietvaros uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūra Rūpniecības ielā 2A, kur iespēju pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ir izmantojuši jau tur esošie komersanti.

Kopējās projekta izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Pēc SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta darbus objektā veica SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību nodrošināja SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvdarbi Rūpniecības ielā, Alūksnē

21.05.2021.

SIA “8 CBR” informē, ka šā gada 19. maijā atsāk būvdarbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma objektā “Industriālās teritorijas izveides otrā kārta Rūpniecības ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā”

Būvdarbi norit projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” ietvaros. Lai veicinātu novada ekonomisko aktivitāti, šis projekts paredz turpināt sakārtot vienu no lielākajām rūpnieciskās apbūves zonām, kas atrodas degradētā ražošanas teritorijā, izveidojot tur industriālo laukumu ar nepieciešamiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem, tādējādi padarot to pievilcīgu uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstošu uzņēmēju vajadzībām.

Būvdarbus plānots pabeigt šā gada jūlijā.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Industriālās teritorijas otrās kārtas būvdarbus pabeigs pavasarī

 07.12.2020.

Rūpniecības ielas industriālās teritorijas izveides otrās kārtas un teritorijas ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas būvdarbi Alūksnē ir paveikti 80% apjomā.

Objektā atlikušie darbi saistīti ar apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem, elektronisko sakaru tīkliem un labiekārtošanu. Šobrīd būvdarbu veicējam SIA “8 CBR” ir sācies tehnoloģiskais pārtraukums, un darbu objektā tas atsāks nākamā gada pavasarī, kad meteoroloģiskie apstākļi būs atbilstoši atlikušo būvdarbu tehnoloģiskajām vajadzībām. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Lai veicinātu novada ekonomisko aktivitāti, šis projekts paredz turpināt sakārtot vienu no lielākajām rūpnieciskās apbūves zonām, kas atrodas degradētā ražošanas teritorijā, izveidojot tur industriālo laukumu ar nepieciešamiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem, tādejādi padarot to pievilcīgu uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstošu uzņēmēju vajadzībām.  Projekta galvenās aktivitātes ir bruģēta laukuma izveide, ūdenssaimniecības infrastruktūras pieslēgumu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzara un elektroenerģijas pieslēguma izbūve industriālajai teritorijai.

Būvdarbi objektos “Industriālās teritorijas izveides otrā kārta Rūpniecības ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā” un “Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Rūpniecības ielas industriālajā teritorijā, Alūksnē, Alūksnes novadā” norit projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008). Tā kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 75,73% jeb 472 533,08 EUR. Pēc SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta darbus veic SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Pašvaldība turpinās sakārtot rūpnieciskās apbūves zonu Alūksnē

 04.09.2020.

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā”, lai attīstītu komercdarbību, radītu jaunas darba vietas, kā arī revitalizētu degradētu teritoriju, izveidojot tajā komercdarbībai piemērotu infrastrukūru.

Projektā paredzēts turpināt sakārtot vienu no lielākajām pilsētas rūpnieciskās apbūves zonām Rūpniecības ielā Alūksnē, blakus jau uzbūvētajai industriālajai ēkai. Šajā projektā izbūvēs industriālo laukumu un tam ierīkos nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdenssaimniecības infrastruktūras pieslēgumu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzaru un elektroenerģijas pieslēgumu, kā arī uzlabos ūdenssaimniecības infrastruktūru Rūpniecības ielas 2A industriālajai teritorijai. Tādā veidā viena no degradētajām ražošanas teritorijām Alūksnē kļūs pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām. Projekta rezultātā plānots atjaunot degradēto teritoriju 1,11424 ha platībā, izveidot ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas 389 800 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas sākotnējā fāzē veikta būvniecības objekta uzmērīšana un nospraušana, grants pārvietošana, demontēts betona bruģis un naftas produktu platformas, vietās, kur tas nepieciešams projekta īstenošanai, nozāģēti koki. Tālāk būvuzņēmējs sāks lietus ūdens kanalizācijas tīklu un elektrotīklu, kā arī ceļa daļas nesošo slāņu izbūvi.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši.

Pēc SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta darbus veic SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste