Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā

Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā

 

Projekta mērķis ir izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu. Projekta ietvaros plānots izbūvēt iežogotu kompostēšanas laukumu 3000 m2 platībā ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Kompostēšanas laukumā plānots novietot pārstrādei aptuveni 590 t zaļo un dārza atkritumu gadā. Atkritumu galvenā izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbības rezultātā radušies atkritumi (parku bioloģiskie atkritumi, zāliens pēc pilsētvides uzkopšanas), kā arī dalīti savāktie zaļie un dārza atkritumi no SIA “Pilsētvides serviss”, kas līguma ietvaros veic atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Kompostēšanas process paredzēts ne ilgāk kā 3 gadus līdz galaprodukta iegūšanai. Ar projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras palīdzību tiktu uzsākta izveidoto atkritumu pārstrāde (590t/gadā), samazinot nekontrolētu vides piesārņojumu un ievērojot Valstī noteiktos atkritumu apsaimniekošanas plānus un reģionālos plānus.
Plānotās darbības: 1) zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma būvniecība; 2) būvuzraudzība; 3) autoruzraudzība; 4) tehnikas iegāde; 5) projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta publicitāte.
Projekta kopējās izmaksas ir 216 262,68 EUR, tajā skaitā KF līdzfinansējums 75 691,94 EUR.


Ekspluatācijā nodots zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums

12.08.2021.

12. augustā ekspluatācijai tika nodots zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums, kas atrodas Alsviķu pagastā “Iztekās”. Šobrīd pašvaldība gatavo iesniegumu atkritumu apsaimniekošanas darbību atļaujai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Darbus veica SIA “Rubate” un projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Kā ziņots, atkritumu galvenā izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbības rezultātā radušies atkritumi – parku bioloģiskie atkritumi, zāliens pēc pilsētvides uzkopšanas, kā arī dalīti savāktie zaļie un dārza atkritumi no SIA “Pilsētvides serviss”, kas līguma ietvaros veic atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Zaļo un dārza atkritumu laukuma pareizas apsaimniekošanas rezultātā komposts tiks iegūts 3 gadu laikā un to paredzēts izmantot teritoriju labiekārtošanai, apstādījumu veidošanai, tādējādi attīstot atkritumu pārstrādi un veicinot to vairākkārtēju izmantošanu.

 

 

 

 

 

 


Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā (projekta Nr.5.2.1.2/20/A/006) tuvojas noslēgumam

31.05.2021.

Šobrīd projekta teritorijā, kas atrodas “Iztekās”, Alsviķu pagastā ir pabeigti asfaltēšanas darbi. Tas nozīmē, ka laukuma būvniecība tuvojas noslēgumam.

Atlikušie darbi – teritorijas apzaļumošana un elektronisko vārtu un nožogojuma uzstādīšana apkārt laukumam, tiks paveikti tuvākajā laikā.

Kā ziņots, atkritumu galvenā izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbības rezultātā radušies atkritumi – parku bioloģiskie atkritumi, zāliens pēc pilsētvides uzkopšanas, kā arī dalīti savāktie zaļie un dārza atkritumi no SIA “Pilsētvides serviss”, kas līguma ietvaros veic atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Zaļo un dārza atkritumu laukuma pareizas apsaimniekošanas rezultātā komposts tiks iegūts 3 gadu laikā un to paredzēts izmantot teritoriju labiekārtošanai, apstādījumu veidošanai, tādējādi attīstot atkritumu pārstrādi un veicinot to vairākkārtēju izmantošanu.

Projekta kopējās izmaksas 216 262,68 EUR, tajā skaitā 75 691,94 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Projekta vadītāja – Una Tetere-Teterovska


Februārī plānots uzsākt bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi

 

 28.01.2021

Alūksnes novada pašvaldība sāks īstenot projektu (Nr.5.2.1.2/20/A/006), kura mērķis ir izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu, vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu. Projekta ietvaros tiks izbūvēts iežogots kompostēšanas laukums 3000 m2 platībā ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Laukumā plānots novietot pārstrādei aptuveni 590 t zaļo un dārza atkritumu gadā.

Laukumu paredzēts izbūvēt “Iztekās”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Šis ir saimnieciski izdevīgākais risinājums zaļo un dārza atkritumu pārstrādes veicināšanai Alūksnes pilsētā un novadā.

Atkritumu galvenā izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbības rezultātā radušies atkritumi – parku bioloģiskie atkritumi, zāliens pēc pilsētvides uzkopšanas, kā arī dalīti savāktie zaļie un dārza atkritumi no SIA “Pilsētvides serviss”, kas līguma ietvaros veic atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Zaļo un dārza atkritumu laukuma pareizas apsaimniekošanas rezultātā komposts tiks iegūts 3 gadu laikā un to paredzēts izmantot teritoriju labiekārtošanai, apstādījumu veidošanai, tādējādi veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu.

Projektā paredzēts iegādāties arī jaunu šķeldotāju zaru koksnes sasmalcināšanai. Sasmalcināta koksne vieglāk pakļaujas bioloģisko procesu ietekmei un ātrāk tiek pārvērsta kompostā.

Projekta kopējās izmaksas ir 216 262,68 EUR, tajā skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 75 691,94 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.