“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”

 

Projekta mērķis ir ieviest jaunu bezkontakta pašvaldības pakalpojumu – energomonitoringa sistēmu ar attālinātu datu nolasīšanu, tādējādi mazinot darbinieku došanos uz objektiem, radot iespēju sekot enerģijas patēriņam un iekštelpu klimatam ēkās attālināti, nodrošinot iespējami racionālu enerģijas patēriņu pašvaldības infrastruktūras objektos.

Projekta ietvaros paredzēta bezkontakta energomonitoringa sistēmas ieviešana 30 pašvaldības enerģētiski ietilpīgākajās ēkās Alūksnes novadā. Sistēma sastāvēs no ēkās uzstādītiem enerģijas patēriņa skaitītājiem un digitālas platformas, kurā var attālināti sekot, apkopot un analizēt iekštelpu mikroklimatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, bezkontakta, attālinātās energomonitoringa pārvaldības sistēmu ievieš SIA “Alūksnes enerģija”.

Šis Alūksnes novada pašvaldības projekts atbalstīts Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobra rīkojumā Nr.387 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” un pašvaldībai ir iespēja saņemt valsts budžeta aizdevumu attālināto pakalpojumu ieviešanai

Projekta kopējās izmaksas – 71 686,21 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2021.gada beigām.


Alūksnes novadā sāk īstenot projektu “Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”

 

Investīciju projekta mērķis ir ieviest jaunu bezkontakta pašvaldības pakalpojumu – energomonitoringa sistēmu ar attālinātu datu nolasīšanu, tādējādi mazinot darbinieku došanos uz objektiem, radot iespēju sekot enerģijas patēriņam un iekštelpu klimatam ēkās attālināti, nodrošinot iespējami racionālu enerģijas patēriņu pašvaldības infrastruktūras objektos.

Izveidotā sistēma ļaus nodrošināt gudru pašvaldības ēku pārvaldību atbilstoši to funkcijai un noslodzes grafikam, jo būs iespēja laikus rīkoties, konstatējot resursu pārtēriņu. Viens no projekta apakšmērķiem ir telpu mikroklimata normalizēšana pielāgojot enerģijas patēriņu atbilstoši to lietojumam. Platformā, sekojot līdzi iekštelpu klimata izmaiņām, būs iespēja konstatēt brīžus, kad ir nepieciešams palielināt vai samazināt apkures intensitāti, kad ir nepieciešams izvēdināt telpas, tādējādi būs iespējams optimizēt siltumenerģijas patēriņu un ietaupīt finansiālos resursus.

Šī pārvaldības sistēma nodrošinās kombinētu datu apkopošanu un analīzi, jo dati tiks nepārtraukti automātiski reģistrēti platformā, līdz ar to nebūs jāiesaista darbinieki, lai skaitītāju rādījumus vizuāli nolasītu un manuāli veiktu aprēķinus. Tas mazinās gan pārvietošanās, gan monitorēšanas izmaksas. Papildus tam paredzēts, ka platforma sniegs iespēju automātiski ģenerēt resursu patēriņa atskaites, līdz ar to atskaišu sagatavošanai būs jāpatērē daudz mazāk laika. Investīciju projekta ietvaros ir paredzēta arī darbinieku apmācība, tādējādi veicinot digitālo pārvaldības prasmju līmeņa celšanu un zināšanu pārnesi. Iegūtie monitoringa dati var tikt iekļauti Alūksnes novada ilgtspējīgas enerģētikas plāna izveidē, nodrošinot plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai.

Šis Alūksnes novada pašvaldības projekts atbalstīts Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobra rīkojumā Nr.387 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” un pašvaldībai ir iespēja saņemt valsts budžeta aizdevumu attālināto pakalpojumu ieviešanai.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste