“Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”

“Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”

 

Šī gada septembra sākumā tika uzsākta pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana” realizācija saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 2011.- 2017. gadam un  Investīciju plānu 2015.- 2020. gadam. Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru Kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID- 19 izplatību”. Ar šo rīkojumu atbalstīto projektu mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti, lai mazinātu COVID- 19 ietekmi, tādēļ atbalstīto projektu īstenošanai valdība atļauj pašvaldībām aizņemties nepieciešamos līdzekļus Valsts kasē. Projektā ir paredzēta Priednieku tilta atjaunošana, ceļa posmā Mālupe – Priednieki, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā. Pamatojoties uz veikto iepirkumu, darbu veikšanai tika noslēgts līgums ar  SIA “Ceļinieks 2010” par kopējo summu 96 762,33 EUR ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvdarbi  un autoruzraudzība objektā  tiek veikti atbilstoši SIA “BT Projekts” 2018. gadā izstrādātajam būvprojektam (apliecinājuma kartei) par kopējo summu 10 829,50 EUR ar PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Sistēmeksperts” par kopējo summu 9559,00 ar PVN.

Septembrī tika veikta  tilta konstrukciju daļēja nojaukšana, daļēja akmens mūra demontāža, ķieģeļu mūra velves un akmens mūra balstu demontāža tilta galos. No jauna  veikta dzelzbetona pamatu izbūve un esošo balstu apbetonēšana. Līguma izpildes termiņš paredzēts 8 mēneši. Šobrīd sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums

Būvdarbi tiek realizēti, piesaistot valsts aizdevuma līdzekļus saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 12. maija noteikumiem  Nr. 278 “Noteikumi par  nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19”.