Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā

 

Pagājušā gada rudenī Mālupes pagastā uzsākta  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam  projekta Nr.19-07-AL26-A019.2202-000005 “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” īstenošana.  Būvdarbu izmaksas projekta realizācijai pēc veiktā iepirkuma rezultātiem ir 51 335,56  EUR bez PVN. Darbus objektā veic SIA “RUFS”, būvniecības laiks – 8 mēneši,  būvuzraudzību nodrošina SIA “Pamati”, būvprojekta izstrādātājs – IK “ĀRE PILDS”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 68 393,18 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tajā skaitā    projektēšanas, autoruzraudzības un  būvuzraudzības izmaksas.

Finansējuma avots –  pašvaldības budžeta mērķprogrammas līdzekļi 27586 EUR apmērā,    ELFLA projekta finansējums – 13 500 EUR apmērā, kā arī  Mālupes pagasta pārvaldes finansējums. Mālupes pamatskolas sporta zāles ēka ir atsevišķa angāra tipa ēka, kura, likvidējot Mālupes pamatskolu, ir palikusi bez sanitārajām telpām. Tādēļ tika nolemts pie šīs ēkas uzbūvēt piebūvi, kura būs savienota ar sporta zāli. Rezultātā, uzbūvējot šo piebūvi,  sporta aktivitāšu dalībnieki tiks nodrošināti  ar higiēnas prasībām atbilstošām sanitārajām telpām.

Paldies Alūksnes lauku partnerībai par projekta atbalstu, kas saskatīja iedzīvotāju vajadzības un Alūksnes novada pašvaldībai par līdzfinansējumu projekta īstenošanai.


Mālupes sporta zālei pabeigta piebūve

02.07.2021.

Mālupes pagastā  pabeigts projekts “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā”, kura rezultātā pie sporta angāra uzbūvēta vienstāva piebūve.

 

Piebūvē ierīkots vējtveris, viens sanitārais mezgls (WC), priekštelpa, divas garderobes, divas dušas telpas un sporta inventāra noliktava, kā arī ēkai nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – apmeklētājiem ar ierobežotām funkcionālajām spējām ir iespēja viegli pārvietoties ēkas telpās. Veikta arī teritorijas labiekārtošana. Ēkas apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmas pieslēgtas pie Mālupes pagasta inženiertehniskajiem tīkliem.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu telpu darbību, pagasta pārvalde vēl iegādāsies mēbeles un aprīkojumu. Izbūvētā piebūve ir savienota ar sporta zāli, kā rezultātā sporta aktivitāšu dalībnieki tiks nodrošināti ar higiēnas prasībām atbilstošām sanitārajām telpām.

Būvdarbu izmaksas – 51 282,32 EUR bez PVN. Kopējās projekta izmaksas ir 68 175,56 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tajā skaitā projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. Finansējuma avots – pašvaldības budžeta pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļi 27 586 EUR,  ELFLA projekta finansējums – 13 500 EUR apmērā, kā arī Mālupes pagasta pārvaldes finansējums.

 

Projekts Nr.19-07-AL26-A019.2202-000005 “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Ārija Rone.

Sanitas Spudiņas foto