Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

 

Papildu informācija –  ģimenes asistentu dienasgrāmatu stāsti:

https://www.delfi.lv/calis/darbs/darba-vide/diena-gimenes-asistenta-dzive-par-bernu-sargasanu-un-vecaku-stiprinasanu.d?id=54502866

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/diena-gimenes-asistenta-dzive-budzeta-lietas-un-tragiska-situacija-slimnica.d?id=54439172

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/diena-gimenes-asistenta-dzive-kas-vins-ir-un-ko-vins-redz.d?id=54393024