“Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”

“Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”

 

Alūksnes novada pašvaldība Jaunannas pagastā īstenojusi biedrības “Alūksnes lauku partnerība” atbalstīto projektu “Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai” (Projekta Nr. 18-07-AL26-A019.2206-000004), kas īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam”. Projekts realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Alūksnes novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

 

Viens no rādītājiem, kas raksturo Jaunannas pagastu, ir daudzveidīga un aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve. Kultūras un sabiedriskās aktivitātes notiek Jaunannas Tautas namā. Šobrīd tur darbojas 7 amatiermākslas kolektīvi (2 deju kolektīvi, 2 amatierteātri, 3 vokālie ansambļi) un 5 iedzīvotāju interešu grupas. Tautas nama kolektīvu un interešu grupu darbā  kopā ir iesaistījušies apmēram 140 Jaunannas, apkārtējo pagastu un Alūksnes dažādu paaudžu iedzīvotāji. Tautas namā notiek dažādi pasākumi, kuru sekmīgai norisei ir nepieciešams mūsdienīgs aprīkojums, kā arī, lai Tautas nams varētu sekmīgi darboties, ir nemitīgi jādomā par tā attīstību, dažādojot piedāvājumu, lai tas būtu saistošs iedzīvotājiem. Tā kā esošais Tautas nama projektors bija ļoti nolietots un vairs faktiski nebija izmantojams, tika realizēts šis projekts, ar mērķi iegādāties jaunu aprīkojumu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai, Tautas nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un jauna pakalpojuma veidošanai – kinofilmu skatīšanās iespēju piedāvāšanai.

Projekta ietvaros ir iegādāts kvalitatīvs mūsdienīgs multimediju aprīkojums: jaudīgs projektors ar maināmu lēcu, divi ekrāni – viens stacionārs, ar pulti darbināms,  kas ir novietots uz skatuves, bet otrs – pārnēsājams, kā arī DVD atskaņotājs, kas nodrošina filmu atskaņošanu visos pieejamajos formātos.

Projekta kopējās izmaksas ir 10 197,88 EUR, no tām publiskais (ELFLA) finansējums 8551.29 EUR, bet 1646,59 EUR Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

Jaunais aprīkojums jau ir izmēģināts darbībā – projekta “Smelies iedvesmu un izglītojies” ietvaros notikušās aktivitātes “Izzini sevi!” dalībniekiem tika sarīkots filmu vakars, bet aktīvāk aprīkojumu izmantot paredzēts uzsākt  līdz ar jaunās kultūras darba sezonas sākumu.