“Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā”

“Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā”

 

Ozolu ielā pabeigti laivu nolaišanas vietas uzlabošanas darbi

18.12.2019.

 Ozolu ielā, pie Alūksnes ezera šī gada vasarā veikta laivu nolaišanas vietas uzlabošana. Tas noticis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” ietvaros.

Ar mērķi nodrošināt ērtu laivu nolaišanu ūdenstilpē un drošu iekāpšanu un izkāpšanu no laivām, izbūvēta laipa un laivu nolaišanas platforma. Veicamajos darbos ietilpa dzelzsbetona plātņu ieklāšana kanāla dziļākajā pusē, savukārt laipas izbūvē izmantota metāla konstrukcija ar dziļās impregnācijas koka klāju, pamatos izmantojot cinkotus metāla skrūvpāļus. Pieguļošajā teritorijā izveidoti piebraucamie ceļi no blietētas dolomītšķembu klātnes, kā arī sakopta ezera piekraste – novākts un izlīdzināts krasta joslas apaugums, izlīdzināta augsnes virskārta un ieklāts daudzgadīgais zālājs.

Satiksmes regulēšanai izvietotas norādījuma zīmes, bet atpūtas iespējām uzstādīti divi atpūtas soliņi un atkritumu urna. Tie pēc dizaina izvēlēti tādi paši kā citās atpūtas vietās ap Alūksnes ezeru.

Kristīne Lāce,
projekta vadītāja


Labiekārtos iecienīto Vējiņa pludmali

03.09.2019.

 Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Alūksnes novada pašvaldība īstenos projektu “Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā”.

Projekta mērķis ir vides saglabāšana un aizsardzība, resursu efektīvas izmantošanas veicināšana, nodrošinot ilgtspējīgu Alūksnes ezera piekrastes pieejamību un infrastruktūras attīstību, saglabājot vides kvalitāti, nodrošinot iedzīvotāju tiesības dzīvot tīrā un kvalitatīvā vidē un veidojot piekrasti kā mūsdienīgu atpūtas zonu. Tas nozīmē, ka pašvaldība uzlabos jau otru peldētāju un atpūtnieku iecienītu pludmali Alūksnes ezera krastā pilsētas teritorijā.

Šī gada rudenī izbūvēs peldēšanās vietas labiekārtojuma 1. kārtu. Tajā paredzēts uzstādīt atkritumu urnas, soliņus, piknika galdus, ierīkot bērnu rotaļu laukumu, uzstādīt bojas 50 m garumā peldzonas norobežošanai. Lai uzlabotu peldēšanas zonu, tīrīs ezera pamatni, piebērs pludmales smiltis, nodrošinot nelielu slīpumu un drošu ezera pamata reljefu, izlīdzinās krasta zonu, lai nodrošinātu ērtu pieeju ūdenim, kā arī izbūvēs gājēju celiņu un uzstādīs informatīvu stendu.

Projekta otrajā kārtā, kas, iespējams, varētu tikt īstenota nākamgad, tiktu ierīkota tualete ar pārģērbšanās kabīnēm.

Peldēšanas vietas “Vējiņš” infrastruktūras būvprojektu izstrādājis arhitekts Laimonis Šmits no SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”. Projekta vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere.

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums projektam ir 49 000 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 21 000 EUR.