Starpteritoriālā sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” īstenošana

Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!

Projekts NR. 19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” izstrādāts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2019. – 31.05.2021.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 98 670,00

Attiecināmās kopējās izmaksas: EUR 97 670,00

Biedrības “SATEKA” un biedrības “Alūksnes lauku partnerība” kopējais līdzfinansējums EUR 1 000,00  (Bānīša talku organizēšanai).

Projekta mērķis – veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot un popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sekmējot vietējā tūrisma attīstību.

Projekta apakšmērķi

 • uzlabot abu novadu kā kopēja tūrisma galamērķa – Bānīša pieejamību ar kopīga mārketinga aktivitāšu palīdzību nodrošinot tūristu skaita pieaugumu teritorijā;
 • papildināt un pilnveidot esošos tūrisma produktus, un, attīstīt jaunus produktus un produktu grozus – kas balstītas uz abu novadu īpašajām priekšrocībām;
 • paaugstināt abu novadu sadarbību tūrisma sektorā, veicinot abu novadu uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju sadarbību.

Projekta uzdevumi  –

 • veicināt Bānīša tuvumā esošo dabas, kultūras, vēstures mantojuma izmantošanu tūrismā, tā ievešanu tirgū un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem;
 • atbalstīt lauku ekonomikas atjaunošanos un darba vietu radīšanu, paaugstinot mazo uzņēmumu kapacitāti;
 • izveidot kopīgus un atraktīvus velotūrisma un pārgājienu maršrutus;
 • aktivizēt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, piesaistīt jaunus cilvēkus tūrisma nozarei un veicināt vietējos uzņēmējus veidot kopīgus, mūsdienīgus tūrisma pakalpojumu piedāvājumus, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju virzīšanu vietējā un starptautiskajā tirgū, attīstot sadarbību starp projekta teritorijā esošajiem uzņēmējiem;
 • veicināt esošo tūrisma pakalpojumu, amatnieku un mājražotāju pakalpojumu klāsta dažādošanu un pilnveidošanu, tā mazinot tūrisma nozares sezonalitāti;
 • veicināt uzņēmējdarbības produkcijas un pakalpojumu popularizēšanu un jaunu noieta tirgus meklēšanu;
 • paaugstināt vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju zināšanas un prasmes – organizējot apmācības, pieredzes pasākumus;
 • rosināt tūrisma produktu un pakalpojumu dažādošanu – izstrādājot kopīgus maršrutus, ceļošanas akcijas;
 • izgatavot un uzstādīt vienotas norādes uz Bānīša stacijām un pieturas vietām, kā arī dažādiem dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, uz uzņēmumiem, mājražotājiem un amatniekiem u.tml.;
 • izveidojot atpūtas vietas populārākajās pieturvietās – Stāmerienā un Papardē.

Projekta vadošais partneris biedrība “SATEKA”

Sadarbības partneri – Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, Gulbenes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.

https://www.aluksnespartneriba.lv/


 

Svētki Bānītim!

 10.09.2020.

 Katru gadu septembra mēneša pirmajā nedēļas nogalē atzīmē Bānīša dzimšanas dienu. 5.septembra rīts Alūksnē iesākās ar saulainu laiku, kas vēstīja, ka diena būs pateicīga Bānīša svinībām, un tiešām diena bija patīkami rudenīgi silta, un Bānīša cienītāji un fani, bija ieradušies kuplā skaitā, lai kopīgi izbaudītu Bāņīša svētkus. Šogad svētki tika svinēti senā retro stilā.

Svētku kuplināšanas pasākumos piedalījās arī biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, kura īsteno starpteritoriālo sadarbības projektu kopā ar biedrību “SATEKA”, projekta Nr. Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”.

 Ar lielu aizrautību un atsaucību izpelnījās aktivitāte Alūksnes Bānīša stacijas laukumā, kurā katrs interesents, liels vai mazs, vecs vai jauns, varēja koka rāmītī ar Bānīša seno laiku fotogrāfijām, un ar krāsainiem koka gabaliņiem izveidot savu vitrāžu, radot sev piemiņas suvenīru par pasākuma apmeklējumu, kā arī apmeklētājiem ļoti iepatikās veidot Bānīša logo magnētiņus. Projekta aktivitātes “Bānīša pārsteigumi!” ietvaros tika reklamēti mūsu Alūksnes novada uzņēmēji ar saukli – Iepazīsti un izbaudi Bānīša zemes labumus Alūksnes novadā! Lai izjustu Alūksnes novada Bānīša zemes labumu garšas, Bānīša brauciena dalībniekiem vagonos tika prezentēta labumu “tūta”, kurā tika piedāvāta SIA “Alta S” maizes rika, kas tautā saukta par “ķieģelīti”, uz kuras tika uzgriezta SIA “Larisel” kūpinātas gaļas šķēlīte. Uzņēmums SIA “Valrito” savu produkciju bija sasaiņojis glītā “sainītī”, kurā tika iesaiņota gaļas rolāde ar zaļumiem. SIA “Tvaiks x Ogle” šoreiz pārsteidza mūs ar kārumu – melnās vafeles piedāvājumu. SIA “Kārumiņš G.R.” bija sarūpējis ietinot kanēlmaizītes smalkā sviestpapīra maisinā ar klāt pieliktu rudenīgu puķi. Katras “tūtas” iepakojumā tika sagatavots šis garšas piedāvājums, lai katrs degustētājs izjustu un izbaudītu šo piedāvājumu, informācijai klāt pievienojot izgatavotos reklāmas materiālus.     

Alūksnes Kultūras centra deju kopas “Jukums” dalībnieki braucējus cienāja ar gardu pašgatavotu limonādi no SIA “Benevilla”.       

Pasākuma dalībnieki bija ļoti pārsteigti par šādu piedāvājuma veidu. Šādi piedāvājumi veicina un mudina arī ikdienā novērtēt un iegādāties vietējo uzņēmumu labumus!


Bānīša talkas – 33 km garumā!

Šī gada “Lielās Talkas” ietvaros 14.maijā biedrības “SATEKA” darbības teritorijā un 16.maijā biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības teritorijā norisinājās “Bānīša talkas”. Talkošanā, ievērojot valsts noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, piedalījās abu biedrību pārstāvji,  pārstāvji no SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks”, Alūksnes Bānīša stacijas un Stāmerienas pagasta pārvaldes.

Talku ietvaros tika savākti atkritumi šaursliežu dzelzceļa tuvumā, posmā no Gulbenes stacijas līdz Kalnienas stacijai un no Umernieku stacijas līdz Alūksnes stacijai, kopumā savācot vairāk kā 70 maisu atkritumu. Savukārt, reģionālā autoceļa P43 Litene – Alūksne posmā aptuveni 200 m garumā tika veikti aizsargjoslas sakopšanas darbi, kas iekļaujas Bānīša infrastruktūrā, uzlabojot šī objekta redzamību, saistībā ar tūrisma vajadzībām, šajā ceļa posmā, kur Bānītis brauc paralēli autoceļam (pretim Pullāna ezeram pirms iebraukšanas Alūksnē).

21. maijā kopīgi sanākot biedrības “SATEKA”, “Alūksnes lauku partnerība” un SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” pārstāvjiem tika savākti atkritumi, atlikušajā 10 km posmā no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi nodrošinot pilnīgu dzelzceļa sliežu tuvumā esošo atkritumu savākšanu  33 km garumā  “Gulbene – Alūksne“ bānīša kursēšanas maršrutā.

Pēc paveiktajiem darbiem, talkotāji atzina, ka, neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, tika paveikts vērtīgs darbs, lai apkārtējā vide būtu sakopta un baudāma mums ikvienam – gan  iedzīvotājiem, gan tūrisma cienītājiem.

Talkas tika organizētas starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” ietvaros, ieguldot biedrību pašu brīvprātīgo līdzfinansējumu projekta īstenošanā.

Aicinājums katram –
daba mums dod daudz lietas par brīvu – tīru gaisu, tīru ūdeni, skaistas ainavas, elpu aizraujošus dabas skatus, mēs ņemam tik daudz no dabas, bet ko sniedzam pretī? Mazākais, ko varam dot savā ikdienā pretī dabai ir parādīt savu atzinību, vēlmi aizsargāt vidi un saglabāt to. Būsim tās cienīgi, domāsim un vairosim patiesu izpratni par apkārtējās dabas vērtībām!