Realizēts projekts „Sabiedrības centrs – ērts un pieejams”

 Lai uzlabotu Alūksnes novada Sabiedrības centra darbību (ANSC), realizēts biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra” pieteiktais projekts „Sabiedrības centrs – ērts un pieejams”.

Projekts tika sagatavots 2018. gadā ar mērķi uzlabot ANSC pirmā stāva telpu pieejamību un ērtu lietošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī NVO tūrisma attīstīšanai un popularizēšanai. Rezultātā pirmajā stāvā tika atjaunotas četras telpas – divi kabineti (tai skaitā biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” telpas), tualetes telpa un gaitenis. Tualete un durvju sliekšņi tika pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslā. Šobrīd biedrībā “Alūksnes Invalīdu biedrībā” ir 256 biedru no Alūksnes un Apes novadiem.

Projekts tika iesniegts biedrībā „Alūksnes lauku partnerība”, vērtēts Lauku atbalsta dienestā un realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējā summa 14 999,49 eiro.

Publiskais finansējums no Lauku atbalsta dienesta sastādīja 13499.54 eiro. Paldies par atbalstu arī Alūksnes novada pašvaldībai, kas nodrošināja līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000.00 eiro apmērā no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem! Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” sedza pārējo līdzfinansējuma daļu  499.95 eiro apmērā. Liels paldies Alūksnes lauku partnerības darbiniekiem par profesionālajām konsultācijām, Alūksnes NVO atbalsta centra projektu vadītājai Ilzei Zvejniecei par projekta sagatavošanu un SIA “ACK būve” darbiniekiem par kvalitatīvi veiktajiem vienkāršotās atjaunošanas darbiem.

Lāsma Kaupuža,
biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” Vidzemes Augstskolas praktikante