Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā

Projekta mērķis: skolas iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošana, nodrošinot atbilstību normatīvo aktu prasībām pēc skolēnu skaita lielākajā Alūksnes novada skolā.

Projekta sasniedzamie rezultāti: ierīkota centralizētā mehāniskā ventilācija, uzlabojot skolas iekštelpu gaisa kvalitāti, lai tiktu izpildīti būvnormatīvu nosacījumi, telpā nepārsniedzot CO2 līmeni 1000ppm.

Projekta plānotās izmaksas ir 221 149 EUR, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 161 500 EUR un 59 649 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veiks SIA “SANART”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una TETERE-TETEROVSKA.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada augustam.

Šis Alūksnes novada pašvaldības projekts tiek īstenots atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”.


Uzsākta Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas sistēmas projektēšana

18.08.2021.

Alūksnes novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektā “Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” paredzēto darbu projektēšanu.

Projektu īstenojot, pēc skolēnu skaita lielākajā novada skolā uzlabosies iekštelpu gaisa kvalitāte, lai telpās netiktu pārsniegts CO2 līmenis un būtu nodrošināta gaisa kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām.

– Atbilstoša gaisa kvalitāte ir būtiska ne tikai vīrusu izplatības laikā. Zinātniski pierādīts, ka tai ir nozīmīga loma pilnvērtīgai smadzeņu darbībai, līdz ar to veiksmīgam mācību darbam. Projekta ieviešanas laikā aicinu būt saprotošiem un atcerēties, ka šis ir tikai viens gads, lai pēc tam ilgstoši varam mācīties atbilstošas gaisa kvalitātes telpās, – saka Alūksnes pilsētas sākumskolas direktore Uva Grencione-Lapseniete.

Projekts paredz ierīkot centralizētu mehānisko ventilāciju skolas ēkā (izņemot sporta zāli, kurai ierīkota lokāla ventilācija), uzstādot rekuperācijas sistēmu ar mehanizētu gaisa pieplūdi un nosūci.

– Skolas celta 1936. gadā un laika gaitā ir mainījušās prasības ēku energoefektivitātei, būvmateriāli un tehnoloģijas: ēka ir siltināta, koka logi nomainīti ar stikla pakešu logiem, tādejādi samazinot gaiscaurlaidību. Ņemot vērā to, ka skolā ir pieaudzis skolēnu skaits, klasēs ir paaugstināta CO2 koncentrācija. Uzlabojumi, ko sniegs projekts, ir ļoti būtiski, lai telpās būtu komfortabli uzturēties, tādēļ sistēma paredzēta ar automātisku regulāciju pietiekamai svaiga gaisa un skābekļa pieplūdei atkarībā no telpu platības un noslodzes, – skaidro Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veiks SIA “SANART”. Projekta plānotās izmaksas ir 221 149 EUR, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 161 500 EUR un 59 649 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada augustam.

Šis Alūksnes novada pašvaldības projekts tiek īstenots atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste