Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2. kārta

 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta

 

Investīciju projekta mērķis: nodrošināt Alūksnes novada izglītojamajiem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu izglītības iestādes infrastruktūru, veicot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvi (mācību korpuss Ģimnāzija 2. kārta), vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas pabeigšanai Alūksnes novadā.

Kopējais būvdarbu finansējums ir 2 763 519 EUR.

Projekta autori – SIA “REM PRO” un SIA “Sestais Stils” apvienība, būvuzņēmējs – SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzība – SIA “Būvuzraugi LV”.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Projektu atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.


Atvērto durvju diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkā

 

“Te bija mūsu klase!”, “Šeit mums notika latviešu valodas stundas”, “Te taču bija garderobe!” – gluži kā salidojumā, pēc kāda laika satiekoties, 5. aprīlī jutās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bijušie audzēkņi, pedagogi un darbinieki un arī pārējie interesenti, kas Atvērto durvju dienā nāca lūkot, kā pēc pārbūves izskatās skolas vēsturiskā ēka.

Apmeklētājus sagaidīja ģimnāzijas direktore Uva Grencione-Lapseniete, ēkas pārbūves projekta vadītāja Una Tetere-Teterovska un Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins. Un tad jau pirmie soļi pa jaunuzbūvēto pāreju, lai nonāktu vēsturiskajā ēkā!

Pašreizējais skolas kolektīvs bija sarūpējis sirsnīgas satikšanās iespēju. Apmeklētāji varēja ielūkoties katrā telpā, klasēs sagaidīja tajās šobrīd strādājošie skolotāji. Skolotāja Inese Ločmele un jaunie ķīmiķi demonstrēja aizraujošus ķīmijas eksperimentus, skolotājas Rasma Gradovska fiziķi savukārt – fizikas brīnumus. Kopā ar skolotāju Guntu Tuču varēja pamēģināt gan rakstīšanu ar tintes spalvu, gan mūsdienīgās tāfeles. Kopā ar Ivetu Mikijansku – ieskatīties skolas vēsturē.

Ēkas pārbūve ir viens no pašvaldību investīciju projektiem, kas saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu, lai Alūksnes novada pašvaldība varētu ņemt aizņēmumu projekta īstenošanai.

Projekta autori – SIA “REM PRO” un SIA “Sestais Stils” apvienība, pārbūvi veica SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2. kārta” vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.


Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pārbūvētā vēsturiskā korpusa fotogalerija

02.04.2024.

« gada 2 »

Ģimnāzijas vēsturiskais korpuss nodots ekspluatācijā

01.02.2024.

17. janvārī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturisko korpusā ieradās Būvniecības valsts kontroles biroja inspektori un pēc ēkas apsekojuma parakstīja aktu par tās pieņemšanu ekspluatācijā.

 

Ēkas pārbūve ir viens no pašvaldību investīciju projektiem, kas saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu, lai pašvaldība varētu ņemt aizņēmumu projekta īstenošanai.

Skolas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tādēļ atbilstoši atjaunotas un saglabātas gan fasādes dekoratīvās detaļas, gan koplietošanas telpu interjera risinājumi ar oriģinālajiem aprīkojuma elementiem. Pārbūves gaitā darbi veikti ar lielu uzmanību pret dažādām vēsturiskām detaļām, piemēram, restaurētas durvis un oriģinālās grīdas flīzes, saglabātas kāpņu margas, koka grīdas mācību telpās un vairākos kabinetos 3., 4. stāvā grīdlīstes, piecas podiņkrāsnis, kas atklāj autentisko stilu ēkas vēsturē. Saglabāti arī vēsturisko krāsojumu fragmenti iekštelpās. Un būtiskais ieguvums – uzbūvēta abus korpusus savienojošā galerija, tā nodrošinot ērtu un drošu vides pieejamību.

Ēka ir pielāgota mūsdienu prasībām, lai nodrošinātu audzēkņiem un darbiniekiem ērtu un vizuāli estētisku vidi, padarītu to funkcionālāku un pieejamu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Atjaunotas iekštelpas, daļēji pārbūvēti inženiertīkli kabinetos, elektroapgādes un apkures sistēmas, atjaunota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, uzstādīta ēkai atbilstoša zibensaizsardzības sistēma un pārbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

Ģimnāzijas direktore Uva Grencione-Lapseniete informēja, ka patlaban notiek pārcelšanās un iekārtošanās, nākamās nedēļas laikā plānots sākt mācības pārbūvētajā korpusā. No 26. februāra līdz 8. martam notiks Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas akreditācija. Ēkā paredzēts organizēt arī Atvērto durvju dienu, par laiku, kad tas varētu notikt, informēsim atsevišķi.

Pārbūvi veica SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā

22.09.2023.

Šobrīd norit intensīvi darbi pie fasādes atjaunošanas. Viena ēkas puse jau ir ieguvusi jauno krāsojumu, turpinās darbi ēkas otrā pusē. Fasādes atjaunošanas darbus plānots pabeigt tuvāko nedēļu laikā.

Vērojami arī fasādes oriģinālo ornamentu – ieejas portālu – atjaunošanas darbi. Šo ornamentu atjaunošana ir īpašas tehnikas roku darbs, kas prasa lielu atbildību, jo šīs dekoratīvās detaļas akcentē ēkas arhitektūru.

Starp skolu korpusiem ir paredzēts izbūvēt savienojošu galeriju, nodrošinot vides pieejamību starp abiem skolu korpusiem. Šobrīd redzams, ka pāreja ir ieguvusi savu pamatkonstrukciju, ko papildinās stiklota vitrīna.

Darbus plānots pabeigt 2023. gada nogalē.

Projekts “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta”, ir viens no 20 pašvaldību investīciju projektiem, ko atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Darbus objektā veic SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

   

SAGATAVOJA: Monta MELZOBA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste


Aktīvi turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā

 

12.07.2023.

Aizvadītā gada nogalē sākās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve. Pārbūves process ir darbietilpīgs, taču šobrīd jau var novērot, ka iekštelpas sāk iegūt jaunas aprises, kā arī fasādē ir atklājies ēkas senākais kultūrslānis.

 Līdz šim jau ir paveikti dažādi darbi: demontēta vecā apkures sistēma, veikta iekštelpu esošā apmetuma labošana un izlīdzināšana, sienu virsmu sagatavošana, sienu gruntēšana un špaktelēšana, izbūvētas jaunas telpas. Atsevišķu telpu sienas un griesti ieguvuši jaunu krāsojumu. Vienā mācību kabinetā jaunu veidolu ieguvusi arī grīda.

Šobrīd turpinās aktīvi jaunizveidotās kāpņu telpas sienu mūrēšanas darbi, kur pēc ēkas pārbūves atradīsies pacēlājs, tā nodrošinot piekļuvi personām ar kustību traucējumiem. Tāpat arī norit betona kāpņu remonts galvenajā trepju telpā, kurai līdzās tiek attīrītas flīžu šuves un aizpildītas ar atbilstošiem materiāliem. Atsevišķas flīzes tiek arī nomainītas. Jaunu krāsojumu ieguvušas arī kāpņu margas.

Paralēli turpinās arī iekšējo inženiertīklu un elektroinstalācijas izbūve un apkures sistēmas cauruļvadu montāža. Tiek izbūvēta efektīvāka zibensnovadīšanas, lietus kanalizācijas un drenāžas sistēma. Ēkas 4. stāvā norit ventilācijas sistēmas izbūve, kas paredz gaisa kvalitātes uzlabošanu ēkā esošajās zālēs.

Ēkas ārpusē ir atrakti pamati, lai veiktu to hidroizolācijas izveidi un siltināšanu. Ēkas ārējo darbu kontekstā jāmin, ka tiek sagatavota ieejas pandusa pamatne, kā arī abas ēkas savienojošās galerijas balsta vietu izveide. Lai ēka veidotu vienotu ēku ansambli ar jaunāko klašu korpusu, norit fasādes iepriekšējo krāsojumu izpēte un šo krāsojumu noņemšana, lai gala rezultātā iegūtu vēsturiski senāko fasādes krāsu.

Ņemot vērā, ka ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tiek saglabātas un atjaunotas dažādas vēsturiskās detaļas  – restaurētas durvis un oriģinālās grīdas flīzes, saglabātas kāpņu margas, 3. un 4. stāva grīdlīstes, kas atklāj autentisko stilu ēkas vēsturē. Lai gan nav paredzēta ēkas restaurācija, tomēr pēc demontāžas darbiem atklājušies atšķirīgo periodu vēsturiskie krāsojumi, kurus izpētot, tiek plānots saglabāt ēkas funkcionālisma stilā veidoto iekštelpu dizainu.

Projekts “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta”, ir viens no 20 pašvaldību investīciju projektiem, ko atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Darbus objektā veic SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

SAGATAVOJA: Monta MELZOBA,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste


Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve

19.05.2023.

Aktīvi turpinās pārbūves darbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā.

Līdz šim vēsturiskajā korpusā jau paveikti dažādi darbi: demontēta vecā apkures sistēma, veikta iekštelpu esošā apmetuma labošana un izlīdzināšana, sienu virsmu sagatavošana. Šobrīd tiek veikta sienu gruntēšana un špaktelēšana.

Ņemot vērā, ka ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,  notiek dažādu vēsturisko detaļu atjaunošana– restaurētas durvis, saremontēts kāpņu margu koka rokturis centrālajā kāpņu telpā, 4. stāva grīdlīstes, kas atklāj autentisko stilu ēkas vēsturē. Turpinās darbs pie 3. stāva grīdu remonta – tās slīpē un sagatavo atjaunošanai.

Pakāpeniski norit darbs arī pie iekšējo inženiertīklu un elektroinstalācijas izbūves un apkures sistēmas cauruļvadu montāžas. Ēkā esošajās zālēs tiek izbūvēta ventilācijas sistēma. Turpinās darbi pie jaunizveidotās kāpņu telpas, kurā pēc ēkas pārbūves īstenošanas atradīsies pacēlājs, nodrošinot piekļuvi personām ar kustību traucējumiem.

Projekts “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta”, ir viens no 20 pašvaldību investīciju projektiem, ko atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Darbus objektā veic SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās pārbūve

SAGATAVOJA: Monta MELZOBA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste


Sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve

24.11.2022.

Sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūveAlūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot projektu, kas paredz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 2. kārtas jeb vēsturiskā korpusa pārbūvi.

Ēku pielāgos mūsdienu prasībām, lai nodrošinātu audzēkņiem un darbiniekiem ērtu un vizuāli estētisku vidi, padarītu ēku funkcionālāku un pieejamu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pārbūves laikā atjaunos visas iekštelpas, daļēji pārbūvēs inženiertīklus mācību kabinetos, kā arī elektroapgādes un apkures sistēmu, atjaunos ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, zibensaizsardzības sistēmu un pārbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Projekts paredz izveidot arī abus līdzās esošos skolas korpusus savienojošu galeriju. Tā kā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tas uzliek pienākumu saglabāt gan fasādes dekoratīvās detaļas, gan koplietošanas telpu interjera risinājumus ar oriģinālajiem aprīkojuma elementiem.

Ēkas pārbūvi paredzēts veikt gada laikā. Mācību darbu šajā laikā izglītības iestāde organizēs novembrī pēc pārbūves ekspluatācijā pieņemtajā ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā.

Alūksnes novada pašvaldības investīciju projekts par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūves 2. kārtu ir viens no 20 pašvaldību investīciju projektiem, ko atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, un ko ir apstiprinājis Ministru kabinets.

Kopējais būvdarbu finansējums ir 2 763 519 EUR. Pēc SIA “REM PRO” un SIA “Sestais Stils” apvienības izstrādātā projekta būvdarbus veiks SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve Sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve Sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve Sāksies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste